Melker bröt armen ...

... under pulkaåkning och har blivit gipsad! Hoppas allt går bra, vi håller tummarna! På modrens FB läser vi.
Uppdaterat;  Vi pratade med fadren på affären, det var inte brutet, men någon skada. Gipsad i alla fall en tid.

Vargflock i stad attackerade polis...

... i Ryssland. Hittills har problemen mest gällt tamdjur och hundar men nu blir det allt fler rapporter om att människor känner sig hotade av stora rovdjur. Det är svårt att ha vargflockar tillsammans med människor.  Och vargens naturliga levnadssätt är tyvärr  i flock, inte en och en. Det är en faktor som varit avgörande för att just det djuret upplevs som svårt att hantera i bebyggda trakter.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/rysk-polis-i-strid-med-vargar

Varg blir allt vanligare i svenska samhällen också
http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Nyheter/2012/01/Narganga-vargar-inne-i-Dalarnas-samhallen-1.19418/

Övningsskolor för lärarstuderande!

"Nytt förslag" av skolministern. Han skulle bara veta hur gammalt det egentligen är. Jag har alltså fått uppleva hela varvet runt. När jag läste min första lärarutbildning så fanns övningsskola, till och med belägen i själva seminariebyggnaden. Och en del av väggen i den skolan var en spegelvägg som var genomskinlig från andra sidan så man kunde sitta i klasser eller grupper utanför och studera vad som hände i klassrummet utan att störa. Det var inte så dumt som komplement till den vanliga praktiken. Utifrån de här observationerna genomfördes sedan gruppdiskussioner om sättet att undervisa. Såna resonemang har varit tabu under många  år känns det som. Det har ofta hetat att det är bara att gå in i klassrummet och vara sig själv. Men jag lovar att det krävs lite mer än att bara vara sig själv när det handlar om att styra en grupp på 20 - 30 personer.

Sen kan man förstås ha synpunkter på detta med glasväggen och att eleverna blev iakttagna utan att veta om det eller att kunna välja. Det var ur etisk synpunkt kanske inte så välbetänkt. Men övningsskolor med duktiga lärare som komplement till vanlig praktik tror jag på.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lararstudenter-kan-fa-ovningsskolor_6810351.svd
http://www.dn.se/ledare/signerat/ovningsskolor-utan-stod-blir-inlarning-felinlarning

Heter egentligen!

Tänkte på det när jag gick milen i söndags/: Vad heter alla ställen egentligen? Vad är det vi säger om vi ska beskriva var något hände? Det lönar sig inte alltid att döpa sitt hus, ibland uppkallas platsen med bara förnamn eller bara efternamn. Ibland med namnet på någon som bodde där för länge sedan. 
 
Nu blir det många bilder så jag tar några i taget, inte alla på en gång:


Jag börjar längst bort och berättar vad jag såg på hemvägen. Jag gick en bit till innan jag vände, men detta är kortet längst bort.
"Lintjârn"  är det här och här syns badplatsen med lilla bryggan. Förr skurade vi mattor här.
På andra sidan vägen lite längre ner mot Mölntegen heter det
"Daddehagen". Där kan ha varit åkrar eller betesområde. Nu är det skog.

Om jag hade fortsatt längre bort  istället efter vägen så hade jag kommit till
"Febacken" (med betoning på första stavelsen) på vänster sida
"Stutöga" på höger sida längre upp på höjden, ett litet tjärn.
"Linnekleva" ligger längst bort vid vändplanen, en höjd.
"Liskefta" ligger till höger upp vid vändplanen, det är högt belägen skog som hör till Liane
"Lämtjârn" och "Ôrremôse" (med betoning på sista ô) ligger en bit upp till vänster.
Öster om Linnekleva och så norrut på berget ligger "Kônjakeskefte" (betoning första stavelsen). Det lär ska ha bytt ägare en gång i tiden mot en flaska konjak, men jag kan inte historien.


"Fabian i Môrntegen"   Himla snyggt träd finns här


"Ängkasa" kallar vi verkligen det här stället


"Schlakthuse" där Harnäs viltvårdsområdes fällda älgar tas om hand.


"Stig i Môrntegens"


"Martin i Hages" när jag går hem är det långt upp till vänster i skogen


"Kvarna"  (bägge a uttalas ljust öppna) ligger till höger långt ner i skogen. Här bodde Sara och Kalle ve Kvarna


"Horsstôrpe"  (tydlig betoning på första stavelsen, kort o). Här går vägen in till
"Stormyra"  till vänster men det syns inte från vägen.

Nu stoppar jag för idag och fortsätter bild- promenaden i morgon


"Vendelas"


"Linngrens" till vänster


"Mattias i Hohl"


"Gråskägga" Här syns inget längre av huset men jag minns det, ett grått stor hus-skelett som bara föll sönder.  Här var för länge sedan ett värdshus med skyldighet till att hålla byteshästar. Stora landsvägen gick här förbi då.


"Hohl" och här längre in till vänster finns ett hus till som försvann i hanteringen men det kallar vi nog också för Hohl


"Missionshuse" heter detta och med tydlig betoning på första stavelsen. Det ligger en bra bit till höger om mig där jag går på "Horssvägen" och är liksom början på  själva "Sengnebôn". Det faller långsamt ner ser det ut som
och har verkligen varit ett missionshus."Tullarns" och det var det gamla skolhuset i byn. Rolands pappa gick här en gång i tiden.


"Lars-Inges"


"Viggos" Det var den gamla småskollärarinnebostaden. Hon förutsattes inte ha familj så det var bara två rum och kök tror jag.


"Sköllerhags" Det var den gamla folkskollärarbostaden. Betydligt större alltså än bostaden för småskollärinnan, för han förväntades ha familj och dessutom behöva en ståndsmässig bostad.


"Skoen" med stark betoning på första stavelsen, numera Signebyns friskola, med ett idylliskt barnantal på någonstans runt 30 om jag nu får gissa, nyrenoverat och fint är det. Här jobbade jag i de första 10 åren efter flytten hit till Sillerud. När mina egna barn började skolan så fick jag sluta tyckte jag. Det är inte bra att jobba på de egna barnens skola. 


"Sellere".  Det var förr arrendatorsbostaden till Prästgården, ett hus med två lägenheter. Prästgården var en stor gård som försörjde två familjer, stora familjer dessutom. Om jag minns rätt, hade den ena familjen  14 barn. Till höger där syrenhäcken är, låg församlingens sockenstuga, i "Mineträgårn" (efter Mina Boberg). Där bodde barnmorska och kyrkvaktmästare.


"Gamle körrgårn" ligger här uppe på kullen.  Klockstapeln skymtar där men själva träkyrkan revs i slutet på 1800-talet och den nya kyrkan byggdes på annan plats. Bakom kyrkogården finns några gravhögar från Järnåldern så detta är en plats med anor.


"Sellersbrygga" ligger när nere till höger, bredvid gamla kyrkogården. Förr en viktig plats med ångbåtsbrygga och magasin, numera en fin badplats och småbåtshamn, förtjänstfullt i ordningställd av båtklubben Idun.


"Pilgata"  (med betoning på första stavelsen) närmar vi oss här och det var helt enkelt en del av gamla vägen där det för länge sedan fanns ett stort  pilträd. Här började Oskar få is under tassarna och han försökte bita bort den. Pilträdet lär ha hamnat där i samband med en mans friastråt. Av någon anledning blev mannen besviken på sin käresta och körde ner sin spatserkäpp  i marken i vredesmod. Käppen  ska ha varit gjord av pilträ och  slog sedan rot och växte upp till ett träd. Det togs bort för några år sedan när vägen drogs om i en ny sträckning.


"Prästgårn" ligger fint på höjden. Det är inte längre bostad för prästen.


"Brojale" ligger alltså på den åker som kallades Nolare Brojale, mitt emot finns Sönnare Brojale. Ungefär här låg det gamla sockenmagasinet och det var ett av de namnalternativ som vi funderade på när vi döpte huset: "Magasine" med stark betoning på första stavelsen.

 I sockenmagasinet förvarades för länge sedan bl.a. havre som togs upp av församlingsmedlemmarna som in-natura-skatt. Den användes sedan dels som försörjningsunderstöd till de fattiga, dels som betalningsmedel till dem som tog sig an socknens hjon. Deras boende, försörjning och beklädnad auktionerades alltså ut till lägstbjudande.  


"Brobacken" ligger en bit bortanför Brogärdet. Det uttalas också med stark betoning på första stavelsen. Detta sätt att uttala ord på dialekt här måste bero på det norska inflytandet. På andra sidan ligger ett hus och ett litet skogsområde som kallas  "Tjârnshage". (Tjärnshaget) 


"Bastehage"  ligger här till höger. Förr fanns prästgårdens bastu här men den är borta sedan länge.
"Prästeparken" ligger till vänster. Det är helt enkelt den stora trädgården som hörde till Prästgården. En präst var väldigt intresserad av trädgård och lite exotiska växter så det var verkligen som en park. Drängsstugan som låg här uppe till vänster är borta nu. Nej det är den inte alls säger gubben, den finns kvar fast den inte syns från vägen. Den är nostalgi för honom. Där hade han och Roy Fantomens deckarklubb. Kanske fick Stina och Annika vara med också.
 Här har jag nu svängt av från "Store lansvägen"  till Lianevägen.


"Liane" där Roland växte upp. Han mamma bor kvar i lägenheten uppe och farbror i lägenheten nere.


"Lihage" kanske det kallas eller "Roland på Lianes". Vi säger ju "hem" så jag vet inte hur andra benämner vårt hus och den här platsen. ;-) Lite längre bort ligger "Ligärdet" och "Litorpet". Sen kommer "Döverud" och "Spriklerud" och "Murstenstjärn" (som på gamla kartor heter "Litjärn"). Men resten  får anstå till en annan promenad.

Här slutade alltså min promenad i söndags, fram och tillbaka någon dryg mil, så det är inte så tätt mellan husen.
Jag har skrivit ner vad Roland o jag kallar de här platserna / husen. Det betyder alltså inte att alla andra använder de uttrycken. Det finns olika namn och beteckningar, bl.a. utifrån vilken generation man tillhör. En yngre generation kanske säger Irmas istället för Mattias i Hohl.

Håkan Juholts kris är inte överMänskligt och klokt skrivet av en som själv varit drabbad av att bli uthängd i mediadrev.
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/medier/article14279771.ab

Förvaltningsplan för varg ...

... efterlyser EU och vi kan bara hålla med. Den har jägare och alla andra intresserade efterlyst länge, men av någon outgrundlig anledning så ska den komma först 1:a juni. Sen ler jag milt åt kommissionärens oro över att skyddsjakten ska missbrukas. Länsstyrelserna i resp varglän har varit inkallade till verket och fått en genomgång av vad som gäller. Och det är precis som jag skrev i värsta lyckoyran över beslutet om regionala beslut när det gäller  skyddsjakt. Det blir ingen skillnad mot när Naturvårdsverket beslutar, möjligen snabbare beslut. Men grunderna är precis de samma som förut. Alltså blir det inte fler vargar avlivade på skyddsjakt än förut.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/eu-hardgranskar-svensk-vargjakt

Texten i länken ovan är skriven av TT, Tidningarnas telegrambyrå. Att döma av de märkliga texter som kommit från TT så tillhör den byrån de  som valt perspektiv i vargdebatten och lagt sig på den vargkramande betraktarsidan. Denna artikel har inte indikerats av någon nyhet i fråga, så det är märkligt att TT bryr sig just nu. Man ger ju sken av att hantera och sortera  nyhetsflödet åt tidningar och företag. Beslutet om regional skyddsjakt har fattats för ett bra tag sedan och inget nytt har hänt sedan dess. Ändå gör  oförhappandes en intervju med EU-kommissionären i ärendet. Och det blir underlag för artiklar i alla stora dagstidningar. Det var i alla fall klädsamt med ett namn under; om nu PO Lindström finns. Det finns på hemsidan ingen med det namnet, men en som heter Per och en som heter Olof i förnamn. Kanske en pseudonym.

Enkelt om LCHF

Trevligt hade vi igår kväll med R och M från landskapet Dalsland ;-) . Vi har inte setts på ett tag så det var en hel del att berätta från respektive hemorter och familjer.

Vi pratade lite LCHF också eftersom gästerna  använder  den kosten, ibland strikt, ibland mindre strikt, men de har gjort det över en längre tidsperiod och kunde dela med sig av erfarenheter.

Jag kommer inte att bli fanatiker när det gäller någon mat men jag kan bara konstatera att det för min del finns klara fördelar med LCHF  och det handlar i inte i första hand om viktminskning fast jag har gått ner 3 kilo på lika många veckor. Det handlar om att må väldigt bra; god och djup sömn, energi, stabilt gott humör, extremt själsligt lugn.

Jag mår inte dåligt annars heller, tvärtom så känner jag mig för det mesta god och glad. Men det här är snäppet bättre. Om jag någonsin drabbades av  depression så skulle jag testa LCHF, det ger ett märkligt välbefinnade, både fysiskt och psykiskt. Och det skiljer sig väl den här kosten från andra viktminskningsmetoder, där man blir mer hungrig och grinig kanske. Och hungern blir verkligen liten med LCHF.

En kollega till mig berättade att hon kör LCHF under veckorna men  mer kolhydrater under helgerna. Det kanske är en variant.

Om jag väljer att fortsätta med LCHF så kommer jag i alla fall att kolla mina kolesterolvärden regelbundet. De har legat på mycket bra nivå tidigare och jag vill ha dem där.

Att starta upp med LCHF är nog svårt för människor som är vana att belöna sig själva med godis och god mat. Och det är ganska många tror jag. Det kan vara ett inlärt beteende från tidig barndom. Som förälder är det lättvindigt att stoppa något gott i munnen på ett ledset barn. Och så sitter detta inprogrammerat i barnet även i vuxen ålder. Det hjälper att äta om jag är ledsen eller något är motigt eller som belöning om jag gjort någon prestation.

Men det går att lägga upp ett förråd med "belöningsmat" som är LCHF också. Viktigt är nog att det finns lätt tillgängligt i början, så att det går att stoppa i munnen direkt.

Sen efter de första  LCHF- dagar när värsta sötsuget och den vanliga  hungern är över, så är det lättare att styra ätandet mer rationellt.

Under länken nedan finns lite enkelt om LCHF
http://www.expressen.se/halsa/1.2690094/anna-hallens-guide-till-lchf

Det är fler än jag som uppskattar just att sömnen blivit djup och bra ser jag. Den effekten hade jag inte hört talas om så den överraskade. Detta med hårda och blanka naglar vid sockerfrihet var också oväntat, fast det är ju helt betydelselöst för mig.
http://www.expressen.se/halsa/1.2691791/andreas-karlsson-33-nu-vaknar-jag-utvilad

http://www.expressen.se/halsa/1.2691916/bli-fit-med-fett

Om jag har tur så kanske LCHF kan hjälpa mig att komma över mina matintoleranser. Värt ett försök.

Bilderna från söndagspromenaden upp till bortom Lintjärn lägger jag ut i morgon och då skriver jag också om hur vi i dagligt tal benämner de olika ställena efter vägen.

En mils rask promenad ...

... blev det idag med taxen Oskar. Det är alltså inga problem att motionera på LCHF-diet heller. När jag kom hem hade jag nog kunnat fortsätta gå någon timme till, men det började bli skumt och dags för mat. 

Dagens promenad gick alltså  till en bit bortanför Lintjärn och tillbaka. Det tog väl drygt två timmar med paus för någon pratstund på vägen. Jag tog kort överallt så nu ska jag göra ett inlägg med de bilderna och tala om vad alla ställen heter som jag passerade på vägen. Det  vi till vardags kallar olika hus och platser saknar i viss mån logik kom vi på när vi gick igenom det hela vid hemkomsten. Ibland är det med namn på den som bor där, ibland är det ställets namn, ibland ett namn på någon som bodde där för länge sedan och inte lever längre. Det är svårt att veta vad som styr namngivningen. Och det spelar inte alltid så stor roll att man försöker döpa huset till något särskilt.  

 Sen får jag väl visa upp en bild på stolt jägare och Jazz som fällde moharen som det jagades på på förmiddagen. Det var en stor hare. Nu har husse och hundar kurat ihop sig i hussesängen för att vila middag.

Sonen Markus och hans Carin har kommit hem från Rom och deras lilla födelsedagsfirarlångweekend i favvolandet.

Lat ...

... kan jag utan tvekan fortsätta vara idag. Inga förpliktelser alls, maten blir smarriga rester från gårdagens lilla bjudning så den kräver ingen insats. Dagen är min!! Gubben jagar på haren som jag såg spår av igår på rådjursjakten. Det var en stor mohare, lite blågrå till färgen. Just nu är Jazz igång med den bortåt Brôtane och Signebyn. Efter att Jazz har  jagat ut på sköra isar ett par gånger den här veckan så väljer Roland nu att hålla sig uppe på skogen.

Björnen tuggade på hans hand ...

... och huvud. Han hörde hur det krasade i huvudet. Ringde i panik till sin bror: Jag är biten av en björn, rädda mig, jag dör, skicka efter ambulans. Han lyckades i alla fall beskriva var han låg. Efter en timme lyckades ambulanspersonal ta sig fram till den platsen.  Jaktkamraterna  och ambulanspersonalen bar honom hundratals  meter i oländig terräng till amublansen. Därefter användes skoter fram till bilväg. 

Jaktlaget var ute på älgjakt egentligen och hade en kalv kvar att skjuta. Hunden skällde och jägare stod beredd att skjuta en älg när plötsligt den rasande björnen dök upp en björnhane som valt ett enkelt ide. Jägaren  hann avlossa ett skott mot den men då var björnen  i princip redan framme vid honom och började bita. Björnar biter tydligen alltid människor medan den annars slår ihjäl med ramarna. 
http://www.expressen.se/nyheter/1.2693430/radda-mig-jag-har-blivit-biten-av-en-bjorn
Jag är glad att jag inte bor i värsta björnområdet. Undrar om jag vill åka med till Jämtland nästa år på jakt. Där är det björntätt. Måste vi verkligen ha så mycket björn i Sverige? Vad ska vi med allemansrätten till om många människor inte vågar röra sig i naturen? Vårt land har varit lite ovanligt just därför att så många har varit naturintresserade, något som vi överfört till våra barn i generation efter generation. Vi har ju haft exklusiva möjligheter att vistas i naturen. Så är det inte på andra ställen i världen. Men utvecklingen mot allt större rovdjursstammar och faktiskt större risker med naturliv gör att allt fler människor väljer bort naturupplevelser av olika slag. Och då hjälper det inte ens med en lagstadgad allemansrätt.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/min-bror-skrek-att-han-skulle-do

Detta hände i Kilafors i Hälsingland. Björnen är nu funnen och avlivad.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/bjornen-i-kilafors-hittad-och-avlivad

http://www.dn.se/nyheter/sverige/min-bror-skrek-att-han-skulle-do
Mannens skador beskrevs igår lördag kväll som allvarliga men inte livshotande.

Uppdaterat 13.00 
Bilder på den avlivade björnen finns här
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14284886.ab
Den skadade mannen hittades genom att hunden sökte sig till andra jägare i jaktlaget och man kunde bakspåra den. Björnen  avlivades av jägare ur jaktlaget med björnvana. Det var svårt terräng med mycket ungskog, bara 10 meters sikt. Man fick skjuta från nära håll. En stor björnhane. Han kommer att obduceras.


Uppdaterat 18.00: Mediarapporteringen av den här händelsen har varit stor och det är bra. Det är bra att det syns att vi har en politik som vill ha en massa farliga rovdjur i skogen utan möjlighet för de berörda att påverka situationen. Men ibland blir det konstigt. SvD skriver att mannen inte är misstänkt för brott men att björnen ska obduceras för att utesluta att skottet var  som man skriver "avsiktligt". Ja men det är väl klart att skottet var avsiktligt. Han försökte självklart skjuta ett dödande skott mot björnen som attackerade honom.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bjornen-som-bet-jagaren-avlivad_6807049.svd

Mannen som attackerades hann få upp händerna till skydd för halsen annars hade han varit död. När han fraktades ut till vägen måste jägare hela tiden bevaka transporten eftesom man inte visste om björnen fortfarande fanns i närheten. Den skadade mannen  är  opererad och vårdas i respirator på intensivvårdsavdelning.  Brodern är chockad och ledsen och har dessutom fått ta emot dödshot från djurrättsaktivister av olika slag.

http://www.expressen.se/nyheter/1.2693650/jagaren-i-respirator-efter-nio-timmars-operation

Olaglig avlivning av varg ...

... sker då och då. Just nu lär det vara tre polisutredningar igång i landet med den rubriken. Det blev som vi förutspådde; i kölvattnet på en havererad rovdjurspolitik så tvingas allt fler människor att ta saken i egna händer för att inte vardagen ska bli olidlig när de här djuren blir närgångna eller ställer till skada.

Carola Häggqvist kommer åtminstone att klara sig från elaka rovdjur ser det ut som. Enligt dagens tidning har hon ett förhållande med Marcus Werjefeldt, ordförande för nybildade politiska partiet Naturdemokraterna, det som säger nej till varg i Sverige och förespråkar en levande landsbygd. Han är till yrket jägare och jagar bl.a. björn. Nog kan Carola bidra till att landsbygden blir mer levande åtminstone i trakterna kring Hjo då. Nu fick jag skvallra lite också. ;-).


Marcus Werjefeldt, bild lånad från hans blogg.

Jag kan bara önska Carola lycka till! Enligt min erfarenhet är jägare bra sällskap och så får man mycket frisk luft och motion om man vill träffa dom ibland. Här kom vi just hem från en sista jakttur med Oskar. Nu är det nog def slut till nästa säsong.

Vi har gäster i kväll så nu vidtar förberedelser. Det ska bli roligt att träffa R och M igen. Det var ett tag sedan.

Liljevalchs vårsalong ...

... hoppas jag kunna besöka i år också. Det är alltid lika spännande och i år ser det ut att vara mycket broderier (?). Ett annorlunda grepp när många satsar på foto.
http://www.liljevalchs.se/varsalongen-2012/

http://www.aftonbladet.se/kultur/konst/article14280487.ab

Fishing in Sweden

We are building a nice new house for fishing holiday, ready to rent in April 2012. Close to lake.
http://www.fishing-in-sweden.se

Included is a  fishingboat like this, 30 ps, fourstroke,  rod holders.Special offer this first year, same price as the other houses (with boats 9 - 15 ps.)

Annie Lööf, Centerns partiledare, ...

... har Roland träffat igår. Kortet kom på telefon.  Hon var i Årjäng på besök. Han passade på att prata kort om den havererade rovdjurspolitiken med henne.
Bl.a.  VD i Årjäng på Hanza Precision , Annie Lööf näringsminister,  koncernchefen på Hanza Group och   Katarina Johannesson kommunalråd i Årjäng. Näringsminsterns besök gick av stapeln på nämnda företag. Koncernchefen, annars hemmahörande i Danderyd, berömde Årjängs kommun och särskilt Katarina Johannesson för att man ger god hjälp till företagen i kommunen. Han menade att Årjäng är en företagarvänlig kommun och att det är viktigt för att man ska få nya företagsetableringar och att de som redan finns ska stanna kvar.  

Fibernät

Fler är medlemmar i fibernätverk i Sillerud; Sellnet.


Det är rätt många medlemmar redan i Sellnet och  nu börjar medlemsrekryteringen på allvar, broschyrer är upptryckta och info finns tillgänglig.  Medlemskapet i Sellnet, medför inga förpliktelser att ansluta sig till fibernätet sen, men är en signal om intresse, en garanti för att få information och för att  kunna påverka utformningen av Sellnet, dvs hur fiber ska fungera i här i Sillerud. Det blir väl antagligen med  medlemskartan som grund som nätet kommer att planeras.
Uppdaterat:  Man har nu börjat dra upp planen för huvudledningarna i nätet läser jag på Sellnets facebooksida. Man försöker utröna hur man ska  dra dem för att grävandet ska bli så ekonomiskt som möjligt  utifrån var de intresserade bor.

http://sellnet.se/fragor__svar.htm

http://sellnet.se/medlem.htm

Fibernät behövs för att vara säker på att kunna fortsätta ha bra telefon och bra datoruppkoppling. Det räcker inte att slå sig till ro med det vi har nu och tänka att det duger. För det kan ändra sig snabbt.

Framöver vet vi inte hur länge vi får behålla det vanliga telefonnätet. I östliga delar av Årjängs kommun så är det borttaget redan  nu och man är hänvisad till mobiltelefon, där det nu fungerar. På vissa orter längre norrut i Värmland så är idag en del hus i praktiken utan telefon, dvs man får för varje samtal uppsöka någon plats utomhus eller vid ett öppet fönster för att få kontakt.

Mäklare vet redan berätta att hus på landsbygden utan fibernät säljs till lägre priser och då har utvecklingen knappt startat. Den som vill köpa ett hus idag frågar efter långsiktiga möjligheter att använda telefon, dator och tv. I det nästan kontantlösa samhället blir det svårt att klara vardagen med så enkla bestyr som att betala räkningar utan att ha datortillgång. Det finns de som räknar med att fastigheter utan fibernät kommer att värderas som hus utan elektricitet  i framtiden.

I starten är det rätt billigt att ansluta sig till fibernätet, eftersom det finns rejält med bidrag från EU och kommunen. Allt handlar om hur många som går med men jag gissar på 20.000 - 30.000 SEK/ hus OBS det är en väldigt okvalificerad gissning och bara min egen. Men de som väljer att ansluta senare kommer troligtvis själva att få bekosta grävningen från huvudledning och fram till det egna huset + övriga anslutningar. Man kan gissa på 60.000 - 70.000 SEK, men det hänger då  på hur långt från befintlig fiber man bor. Men nu utgår jag bara ifrån erfarenheter från andra platser där man genomfört liknande projekt.  När det gäller Sellnet så finns inga kalkyler än. Men jag utgår ifrån att alla betalar samma anslutníngsavgift oavsett var man bor nu i starten, medan de som ansluter senare kan få betala faktisk kostnad.

Jag skänker en tacksamhetens tanke till Katarina Johannesson, vårt kommunalråd,  som lagt ner mycket arbete på att vi skulle få de här bidragen till Årjängs kommuns landsbygd. Hon har också engagerat sig i att det ska fungera organisatóriskt med genomförandet. Nu bildas föreningarna och så börjar grävandet när våren kommer.Alldeles vanlig kväll på Lihaget


Då ligger våra snossingar Jazz och Oskar så här på varsin kudde. Oskar är väldigt lurvig nu men det verkar ha stannat av med hårväxten och blir inte mer. Efter jaktsäsongen får han bli lite genomgången med trimsaxen. Och om snön blir kvar nu så är det slut på den, han kan inte jaga då.

Skolverket vill förstatliga skolan?

Tja man undrar?
http://www.dn.se/nyheter/sverige/skolverket-ifragasatter-kommunerna

Sveriges Journalistkår...

... vässar nu pennorna så det hörs över hela riket för att nagelfara den nye partiledaren för socialdemokraterna. Alla fattar ju att när man under tidspress väljer en ledare i ett så stort och krångligt parti som (s) så går tiden åt till
1. besluta om valprocessen
2. vaska fram en person som säger ja
3. samla, om inte alla så åtminstone en majoritet,  bakom det valet

Det kommer inte att bli tid till att granska den personens liv och leverne, speciellt inte om det är någon i 70:årsålder med ett långt liv bakom sig. Och här kommer det att synas in på bara skinnet:

- Vem har det rests i tjänsten med?
 - På vilket konto har blöjor och Toblerone inhandlats?
- Vilka har egentligen bott i skattemedelsbetald lägenhet?
- Har det anlitats svart hemhjälp?
- Är det till att vara miljonär, eller rent av miljardär?
- Har all skatt och alla parkeringsböter betalats, och i rätt tid?
- Har någon god vän som äger ett företag bjudit på resa? Muta?

Barn, föräldrar, partner och vänner kommer också att granskas.

Den som sägs vara föreslagen är LO:s Stefan Löfvén, Metalls ordförande.
För hans skull kan man bara hoppas att han inte har fiender i sin närhet som kommer att läcka hans eventuella felsägningar eller missgrepp.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lofven-pekas-ut-som-ny-s-ledare_6798753.svd

http://www.expressen.se/nyheter/1.2690363/lofven-pekas-ut-som-partiledare

http://www.expressen.se/nyheter/1.2690467/lofven-pa-mote-pa-nuders-kontor

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lofven-far-inte-delta-i-riksdagsdebatterna_6799653.svd

http://www.dn.se/nyheter/politik/han-kommer-bli-ett-problem-for-borg-och-reinfeldt

http://www.svd.se/naringsliv/lofven-vajer-inte-for-strid_6799333.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lofven-pekas-ut-som-ny-s-ledare_6798753.svd

"Payback time Margot" ...

... lär Ingvar Carlsson nu säga till Margot Wallström i försöken att övertala henne att vara med och ta ett ansvar för att partiet kommer ur krisen. Veteranerna är tydligen djupt involverade i valprocessen, till och med Göran Persson. Och hela tiden läcker det som ett såll från VU vad man gör och vem som säger vad.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/overtalningskampanj-riktas-mot-wallstrom_6798263.svd
Man säger sig behöva populära och pålitliga personer nu för att visa att partiet inte har "gått i konkurs". Det låter ju internt bra kanske, men frågan är hur modernt (s ) kommer att upplevas utåt? Ett av klagomålen på Juholt var ju just att han inte var modern nog.

Samtidigt övertygar Carin Jämtin alltmer. Hon utstrålar ett milt moderligt lugn som inte kan vara fejkat. Det är förmodigen så att hon är den här typen av människor som gör rätt saker trots kaos och katastrof. Hon är säkert också en av dem som utsätts för övertalningsförsök. Hon är tydligen omtyckt av många inom partiet, hon är modern med miljöfrågor i fokus. Det som talar mot henne är att hon är typisk storstad.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/jamtin-vaxer-med-stormen_6798289.svd

Idag torsdag, ska VU träffa alla distriktsordföranden i det här jättepartiet. Det kan bli bataljer förstås eftersom (s) -landet är delat i falanger; storstad - landsort. Smålänningarna lär vara på krigsstigen. Om VU vill stämma av något givet namn på det mötet så lär det vara ute i offentligheten direkt i morgon eftermiddag.
http://www.dn.se/nyheter/politik/carin-jamtin-haller-presskonferens

Med skräcksiffrorna 22,9% i opinonsmätningar så hetsar nu (s) för att få fram en ny partiledare, risken är förstås att det blir fel igen, ett hastverk.
http://www.expressen.se/nyheter/1.2690332/juholt-raset-nya-skracksiffror-for-s
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.838499-s-slutar-inte-rasa

LCHF mat


Himla behändig mix hittade jag på hälsokosten. Till och med jag kunde baka det här. Blanda mjölet med vatten, röra om, låta stå några minuter, hälla upp i den medskickade alu-formen. I ugnen en timma. Och brödet blev riktigt gott.

Sen gjorde jag  mandelmjölfrallor, men de var verkligen inte goda, torra, smuliga, trista.


Matig soppa. Jag kokade blomkål och broccoli. Hällde bort vattnet. Tog upp lite av grönsakerna.  Mixade resten, blandade ner kokspad, buljong, sojagrädde och lite flytande smör. Delade de upptagna grönsakerna i småbitar och lade ner i soppan. Det blev gott, vi åt och jag frös in portioner.

Sen avslutade jag med mandelmjölsvåfflor. Det gick att äta. God smak fast lite grynig konsistens. Till det frysta hallon (hallon har lite kolhydrat). Gubben fick förstås nykokt hallonsylt och vispgrädde. Och hamnade i paltkoma! Det var nog mäktigt om man inte går på LCHF. Det kan bli lite kraftig mat för honom som dessutom äter kolhydrat som vanligt.

Bygget just nu
Bygget; Luftvärmepump


Den här stenen ska sitta bakom kaminen på väggen.


Nu har kakelsättaren satt upp en väv på väggen i dusch -toa o spacklat med fall mot golvbrunnen och lagt i el-golvvärme.


Vackert idag onsdag!


Promenad med Oskar runt Liane blev det.

Österberg ljuger förstås.

Österberg förnekar att han skulle ha deltagit i några konspirationer utan hänvisar till att det var hela VU som fällde Juholt. (samtidigt säger företrädare för VU  att Juholt avgick frivilligt! Vem har rätt?) Men sen antyder han att han visste att hans eget  Västmanland skulle kräva Juholts avgång och att han som förtroendevald var skyldig att  ta hänsyn till det i VU. Det är förstås en evig lögn. Som ledamot av (s) VU har han inga som helst skyldigheter att föra Västmanlands talan. I så fall skulle VU bestå av lika många ledamöter som det finns län / landskap. Det fattar ju alla att Österberg drev fram kraven på avgång i Västmanland och att det var han som såg till att de torgfördes så lämpligt just under det avgörande VU-mötet.
http://svt.se/2.22620/1.2686648/sven-erik_osterberg_fornekar_konspiration&from=rss?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Svtse-Inrikesnyheter+%28svt.se+-+Inrikesnyheter%29

Om Österberg verkligen tror att han ska sitta i VU och företräda Västmanland så bör hans plats där ifrågasättas.
Inte konstigt om smålänningarna nu rasar över att Juholt tvingades bort och det kommer massiva protester med medlemsavhopp.  Kriget i (s) fortsätter.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/osterberg-fornekar-konspirerande_6795141.svd
http://www.dn.se/nyheter/politik/juholtanhangare-hoppar-av
http://www.dn.se/nyheter/politik/alla-nej-ar-skadliga-for-tilltron-till-partiet
http://www.gp.se/nyheter/sverige/inrikespolitik/1.836836-jan-eliasson-carin-jamtin-vore-utmarkt

Uppdaterat: Tidigare har det varit tabu inom (s ) att säga nej när det gäller att kandidera till partiledarposten. Men nu har plötsligt en ny variant uppstått; Man säger NJA! Ha ha! Så utomordentligt löjligt!
Till den skara sällar sig nu allt fler; Jan Eliasson, Österberg, Johansson osv.

Dvs man säger sig  inte vilja bli partiledare / man kan inte se sig själv som partiledare, men är beredd att uppoffra sig för partiets bästa, samtidigt som man säger sig egentligen stödja en annan kandidat!!
 Vad är det för entusiasm????? Eller bara en fasad bakom vilken man hemskt gärna vill bli vald???? Det luktar tjuv och rackarspel lång väg! Vad har detta parti egentligen för traditioner av hyckleri och spel under täcket? Detta är sånt som vi andra utomstående aldrig har sett förut men nu ligger allt i öppen dager. Problemen inom partiet är mer djupgående än man kunnat ana och det handlar ytterst om etik och värderingar: ärlighet, hederlighet, förtroende, moral, omtanke osv. Tja kanske kort sammanfattat till att man behöver läsa på 10 guds bud.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/eliasson-och-johansson-utmanar-nej-kulturen-i-s_6797217.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/statsvetare-eliasson-fel-val-om-partiet-ska-utvecklas_6796367.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/johansson-fel-bild-att-alla-nekar_6795141.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/enigt-vu-beslut-bakom-hakan-juholts-avgang_6797689.svd

Ledig onsdag - LCHF!


Denna dagen kommer att vara en hemmadag, en matlagardag med LCHF. Kanske ska jag vara artig och förklara vad LCHF är; Low Carbon- High Fat. Här i Årjäng är det så många som testat LCHF att jag tar kunskapen om den  dieten för självklar, men så är det förstås inte överallt. Den bygger på att man undviker kolhydratrik mat och äter mer av fet mat. Ingen potatis, ris eller pasta.  Jag startade ju med två välmående sockerfria veckor och har nu gått  över till LCHF sedan några dagar. Jag äter mycket  broccoli och blomkål som jag gillar ändå. Broccoli lär ju vara så näringsrik att man skulle kunna leva på bara den. Undrar hur det är med vanlig lök, den kanske ska ersättas med purjo? I princip ska man välja grönsaker från ovan jord, inte under. Tänkte göra lite mat som jag kan frysa ner och ha i portioner. Det är lite roligt med nytt mat-tänk.

Med total sockerfrihet så inträder ett märkligt välmående, så det var inget som ändrades när jag gick över till LCHF, det är lika ungefär. Likaså en långsam viktminskning och den fortsätter. Jag avser inte att rasa en massa kilo, bara så mycket att jag får samma omfång som förut. Jag har ju inte gått upp i vikt de senaste åren, bara blivit större. Kroppen måste ha fått lägre densitet. ;-)  Mer fläsk än muskler kan man anta. En annan förändring de senaste veckorna är att mina feschliga naglar känns ordentligt starkare. Gillar inte naglar socker och kolhydrater, eller är det nåt som gynnar dem  i broccolin tro? Eller nåt  i nötter och mandel?

En skillnad från sockerfrihet till LCHF är att jag inte bllir särskilt hungrig. Den skillnaden är märkbar. Jag är inte nån glupsk typ annars heller, kunde glömma bort att äta, men nu får jag nästan övertala mig till måltider. Sover djupare än annars och är pigg när jag vaknar. Jag har mer energi hela tiden, får inga trötthetsperioder under dagen. Höll på i två timmar igår kväll och städade ur skafferiet och slängde allt gammalt. Det hade jag inte orkat annars efter en lång arbetsdag (utan rast 7.45 - 16.15). (Det blev skamligt mycket att slänga som var för gammalt).

Det ingår också förstås att vara alkholfri, men jag intar normalt så lite av den varan att det knappast gör någon skillnad. Tänker att levern nog får arbeta mer med omvandling av fett till det socker kroppen behöver så den kan slippa att ta hand om alkohol också.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ketos_(metabolt_tillst%C3%A5nd)
http://www.alltomlchf.se/halsa/Ketos/

Jag har inte för avsikt att LCHF:a särskilt länge, tar en dag  i taget. Roligt att testa en period!

I morse var det minus 16 grader och snön ligger kvar,  äntligen vinter! Det blir nog en långpromenad också.
Fast först ska jag somna om igen och ha sovmorgon! En av den lediga dagens höjdpunkter!
Jan Eliasson - en joker!

Utanför striderna, utanför falangerna, världsvan, hög status, pondus, prydlig, vältalig och med en sant landsfaderlig image! Jan Eliasson kan bli den joker utifrån som (s) behöver.
http://svt.se/2.22620/1.2686284/jan_eliasson_det_ar_for_manga_nej
Om han sen kan samsas med Margot W så borde han vara gjuten, 47% av rösterna i Aftonbladets egna enkät. Carin Jämtin är ju också en klippa. Hon vinner mångas förtroende under den här krisen. Mitt i allt bråk och all stress så är hon bara vänlig, trygg, ibland äkta småleende, men också med det allvar som situationen kräver. Hon har blivit en präktig äppelkindad modersgestalt som försöker gjuta olja på vågorna (tja eller rättare sagt på de  ilskna gossarna i partiledningen; Östros, Österberg, Nuder osv!)
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/jamtin-kan-bli-partiledare_6793515.svd
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14261505.ab
Hon o Jan Eliasson i en kombo kanske, i ett delat ledarskap såsom MP mycket framgångsrikt att tillämpat. Och så Margot Wallström som partisekreterare. Fast detta är förstås en långsiktig lösning, något för partikongressen att ta tag i. Det skulle i alla fall vara en stark ledning som falangerna skulle ha respekt för. Internt bråk skulle nog sluta
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14258861.ab


LCHF bröd...

... kan man köpa här. Tack för länken Znogge!
http://www.carbzone.se/shop/
Och tilläggas kan att mandelmjöl kan man köpa på hälsokosten i Årjäng, jag var inne idag tisdag. Idag blev det alltså blomkålsmos och kassler och gul paprika till lunch. Nu ikväll rester sen igår; lax och broccoli. Jag gjorde en jätteenkel sås o hällde över broccolin; en förpackning sojagrädde+ lite äggula (jag silar ifrån snoddarna!) + lite smör, örtsalt och lite vitpeppar. Värmde på tills det tjocknade.

Margot Wallström ...

... skulle ju kunna bli den trygga famn som (s ) behöver vila i nu efter allt stryk partiet och dess ledning fått. Enligt en intervju i Värmlands Folkblad så vill hon inte bli partiledare men kan tänka sig en annan roll i partiet. Med henne som exempelvis partisekreterare så skulle en ny partiledare ha goda chanser att lyckas.

Om jag vore Carin Jämtin så skulle jag ringa upp Margot och fråga i förtroende; vem skulle Du vilja ha till partiledare som tillsammans med Dig skulle kunna leda (s)? I mars är Margots förordnande slut och då kan hon kanske komma tillbaka och vara en del av en långsiktig lösning. Om man nu ska gissa på hur lösningen ska se i partiledarvalet och personvalet, så är det nog inte helt fel att leta bland Margots ideér och vänner.
Hon vill till exempel ha en öppen process i valet av partiledare. Och nu finns alla möjligheter för henne att driva sin linje. Kanske vore det en idé att sätta in två ledare snabbt, två som kan samarbeta. Och så startar man så småningom upp en process som får verkar över tid, på samma sätt som c och mp  och v har gjort, med öppna val. Argumentet att det skulle splittra ett stort parti faller för splittringen är redan synlig och kan inte bli värre.  En folkvald ledare har ett säkrare mandat att "regera" utifrån.
http://www.expressen.se/nyheter/1.2688646/wallstrom-jag-har-inte-andrat-mig

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/wallstrom-oppnar-for-nya-uppdrag-inom-s_6791925.svd

http://www.dn.se/nyheter/politik/wallstrom-oppen-for-s-jobb
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/statsvetare-wallstroms-oppning-kan-locka-andra_6793027.svd

Nu avslöjas att Per Nuder låg bakom att Juholt valdes till partiledare, han har också varit Juholt vän och rådgivare. Nu är Nuder arg och hämndlysten på de som avsatt Juholt och ser till att ingen från västerfalangen i partiet släpps fram till att önska posten som partiledare. Drama på hög nivå, enligt artiklar i Dagens Industri och Expressen.
http://www.expressen.se/nyheter/1.2688479/nuders-hamnd-for-juholt
http://www.dn.se/nyheter/politik/johansson-tanker-saga-ja


LCHF ...

... är populärt. Det finns bloggar med bara såna recept.
http://mariekax.blogspot.com/2011/05/falsk-potatissallad-men-smakar-som.html
http://www.alltomlchf.se/maten/recept/lembasbrod/
http://www.alltomlchf.se/maten/recept/oopsies/

Jag kollar runt lite eftersom jag velar just nu. Efter två veckors  välmående med total sockerfrihet, med något undantag,  så funderar jag nu om jag ska testa LCHF. Ett antal personer i min närhet har ju prövat och är lite lyriska. Jag har redan köpt hem en del av den mat som jag i så fall ska ha och försöker tänka ut hur det går att kombinera med mina matintoleranser. Det kan ju bli torftigt och besvärligt att laga till om menyn ska bli lite varierad.  Sen lär jag behöva någon form av brödersättning också. Och var hittar jag någon som mot ersättning kan baka LCHF-bröd? Jag vill verkligen inte baka själv. Eller finns det att köpa tro?

Uppdaterat tisdag: Det var för frestande att gå in på LCHF, så nu blir det det några dagar i alla fall för att se hur jag mår och hur det funkar. Jag bakade  ett slags bröd. Dvs jag  tog det som fanns i skafferiet av nötter, mandel och kokos. Blandade med lite salt i. Vispade äggvitor hårt och vände försiktigt ner i. Det behövde inget bakpulver vilket ger en i mitt tycke äcklig bismak. Gjorde små kexkakor på bakplåtspapper och gräddade i ugn, 200 grader tills de var gyllenbruna. De är fullt ätliga.

Sen köpte jag hem broccoli och blomkål som jag antar får bli något slags stomme i menyn. Det blev broccoli med romsås o stekt lax, blomkålsmos (gott!) med kassler. Ja, nu är det igång sedan tre dagar och jag har fortfarande inte haft några obehagliga symtom som man tydligen kan få i början med huvudvärk och annat. Det blir lite annorlunda matlagning också, en utmaning.

Skyddsängel.Jag har fått en skyddsängel:

The angel in this box
Is the guardian of Your heart.
Give her Your worries
and Your fears
So hope and peace can come
Keep this box nearby
And feel how much she cares
When You need love and joy
Your angel will be there

FRA-signalspaning ...

... har svårt att hålla sig inom lagens råmärken i sin verksamhet. Det blev alltså ungefär som vi misstänkte, vi som var skeptiska. 

" Ogallrade databaser, integritetskänslig information som sprids utan motivering och lagrade personuppgifter med oklar koppling till signalspaningen. FRA har själva svårt att hålla sig på rätt sida av lagen."

Så skriver idg.se 20/1.

http://www.idg.se/2.1085/1.427484/fra-spaning-far-baklaxa?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+idg%2FETkj+%28IDG.se%3A+IDG.se+-+100+senaste%29

http://www.idg.se/2.1085/1.427765/fra-fragan-pa-ministerns-bord?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+idg%2FETkj+%28IDG.se%3A+IDG.se+-+100+senaste%29

http://www.expressen.se/nyheter/1.2685470/fra-brot-mot-regler-flera-ganger-i-fjol

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/fra-maste-halla-sig-till-reglerna_6787859.svd

Äntligen snö!!


Utsikt från Elgtån bort mot Hol och Signebyn


Elgtån, där borta bor  Rolands bror


Det är också Elgtån. Bilden tagen från Guttarbol
Det kom 20-30 cm snö fredag - lördag! Nu är det vinter och vackert. Bilderna från promenaden "runt Liane" igår söndag. Det är drygt 3 kilometer,  med tax förstås.

Lite av varje


Björnnäs i förgrunden
Bilder ovanifrån vid vår sjö. Det är mäktiga skogar och flikiga sjöar. Bilden ovan är från den plats där vår vik av sjön syns och där den går ut i "storsjön". Vi bor alltså utanför bild längst upp till höger ungefär. Göran har tagit bilderna tror jag. De hänger hos T och A-M.


Här är den vackert uppstoppade sparvhöken. Den hade flugit in i Majas körsbärsskog och brutit nacken.Och här är sidensvansen som också hittades död, en mäktig pippi.

Vätternkräftor!


I snöstormen åkte vi hit igår kväll, till ett himla fint hus och sjön ligger där bakom


Vi blev  bjudna till goda vänner på bl.a. kräftor och en del annat smarrigt.


Och här är desserten, himla god, den ska jag göra. Gott var det alltsammans och trevligt hade vi!PÅ hemvägen såg vi spår av lodjur och det måste ha varit alldeles framför oss i vägen för det snöade kraftigt och spåren var ändå helt tydliga.

Receptet på desserten bad jag att få och det kom i en kommentar som jag klistrar in nedan:


"Tack för en trevlig kväll tillsammans med er.
Spännande med de vilda djuren, de dyker upp när man minst anar det.
Vi förväntade oss snöskottning när vi kom hem till Deje, men här ligger endast ett tunnt lager av pudersnö.
Recpet på Amaretto gratinerad fruktsallad kommer här
2 personer
1 äpple
1 apelsin
1 päron
2 dl jordgubbar
2 st kiwi
2 msk mandel
2 msk russin
(Annanas)
Druvor ca. 2 klasar
HACKAS

1 dl amaretto likör
2 äggulor
3 msk florsocker
1 msk osaltat smör (kan uteslutas)
BLANDAS, får ej kokas, bara värmas

275 grader, övervärme
gratineras i ugn 10 min.
servera med glass eller grädde."

Tackar!


Bra fräckisar ...

... är sällsynta, särskilt såna som man inte hört förut. Sofie lyckas hitta kanonbra såna och här under länken finns ett par som är himla bra. Kolla dem!
http://soffie69.blogg.se/2012/january/harligt-vader.html?_tmp=958e0aae9c01b147764b245d7c9d849af123655b


Göran Perssons del i (s)-krisen

Krisens botten är inte nådd än i  (s), säger Lars Stjernkvist och Carin Jämtin. Och jag tror att de  har rätt. Problemen i (s) ligger år tillbaka och är grundläggande. Partiledare som Tage Erlander, Olof Palme och Ingvar Carlsson hade ett starkt ledarkollektiv runt síg, ett kollektivt som fungerade år efter år. Det innebar att nästa ledare kunde växa in i rollen med  partiledaren själv som mentor. Kollektivet fanns också kvar som stöd för den nye ledaren under den första tiden.

Sen kom Göran Persson som representerade ett helt annat ledarskap. Han tolererade inga blivande starka ledare i sin närhet. De rensades ut på ett tidigt stadium. Kvar runt honom fanns ett ganska mesigt gäng politiska administratörer, utan ledaregenskaper och karisma. Ingen av dem fick skymma  GP:s maktposition och därmed utarmades partiet på potentiella ledare. Det var nog bara Anna Lindh som han tillät stanna vid sin sida, Anna som skulle ta över. När hon blev borta så var det tomt. Kvar fanns en handfull hunsade och vilsna medarbetare som inte riktigt visste vad de skulle göra med den nya makten när GP avgick. De var vana vid  att ta order och att sakna inflytande.

(Om "diktatorn GP i demokratin" har jag skrivit tidigare i ett blogginlägg
http://inga.blogg.se/2008/january/om-diktatorn-i-demokratin.html )


Dessutom hade falangerna i partiet tystats med maktmedel under GP-tiden, den diktatoriska tiden i partiet. När GP försvann så blommade de ut i full anarki, utan att ha några gamla  inarbetade demokratiska kanaler att fungera i.

De två kombinationerna har varit svårhanterliga för ledarna efter GP

- Ingen ny ledare har tryggt fått växa in i partiledarrollen i ett ledarkollektiv. De har tvärtom motarbetats av föregående ledare. När det gällde Juholt så blev hans brist på erfarenhet och internt stöd tydlig.

- Falangerna har fått bli vildvuxna och arbetar numera med "Den brända jordens taktik", dvs man drar sig inte för att skada partiet för att driva igenom sin vilja.  Det är ovanligt i ett ideologiskt välförankrat parti som (s). Ett ledarkollektiv borde finnas där, redo att  stå upp starkt för de värderingar som ska skydda partiets bästa mot maktlystna egon i de egna leden. Kanske ett bl.a. dubbelt ledarskap? Eller stadgar som med automatik utesluter ´"svikare"? Och så måste man förstås ha kanaler att tala med varandra internt istället för via media!

Det är alltså en djup kris i (s) och den går ett antal år tillbaka. GP får nog ta på sig en del av skulden till det som händer idag.http://www.expressen.se/nyheter/1.2686443/lars-stjernkvist-vi-har-inte-sett-krisens-botten
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/4-som-kan-ta-over_6787487.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/oklar-vag-framat-efter-juholt_6787775.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ny-partiledare-racker-inte-for-s-enligt-statsvetare_6787503.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/s-maste-hitta-en-enande-ledare_6787259.svd

http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-det-borjade-i-libyen-och-slutade-i-folk-och-forsvar
http://www.dn.se/nyheter/politik/nio-s-namn--men-ingen-som-tycks-langta-efter-ledaruppdraget
http://www.expressen.se/nyheter/1.2686357/k-g-bergstrom-har-inte-klarat-uppdraget
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/s-ledarlost-och-med-dalande-siffror_6787775.svda

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article14248895.ab
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hakan-juholts-egna-ord-efter-avgangen_6787399.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bodstrom-och-damberg-oddsfavoriter_6787287.svd
http://www.dn.se/nyheter/politik/juholt-jag-har-tankt-i-de-har-banorna-lange

http://www.dn.se/nyheter/politik/marie-demker-s-urholkar-tilltron-att-leda-regering
http://www.dn.se/nyheter/politik/goran-greider-massmedierna-fallde-hakan-juholt
http://www.expressen.se/nyheter/1.2686182/de-kan-ta-over-efter-juholt

http://www.expressen.se/nyheter/1.2686538/kvartetten-som-styr-vem-som-tar-over
http://www.aftonbladet.se/ledare/article14248887.ab

http://www.expressen.se/kronikorer/kgbergstrom/1.2686537/k-g-bergstrom-303-dagar-av-kaos
http://www.dn.se/nyheter/politik/jamtin-juholt-kvar-i-riksdagenhttp://www.dn.se/nyheter/politik/aven-vannerna-tycker-det-var-ratt-att-sluta
http://www.dn.se/nyheter/politik/pressat-s-maste-snabbt-hitta-sin-nya-ledare

http://www.dn.se/debatt/socialdemokratin-maste-pa-nytt-ga-i-takt-med-tiden
http://www.dn.se/nyheter/politik/pressat-s-maste-snabbt-hitta-sin-nya-ledare
http://www.aftonbladet.se/ipadoriginal/article14249230.ab
http://svt.se/2.22620/1.2683673/nya_bottensiffror_for_socialdemokraterna&from=rss?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Svtse-Inrikesnyheter+%28svt.se+-+Inrikesnyheter%29
http://www.aftonbladet.se/ipadoriginal/article14249068.ab

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/det-blir-aldrig-som-forut-igen_6788185.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/s-ledningen-samlas-for-nytt-krismote_6788281.svd
Senare under dagen kommer jag att skriva om gårdagens trevligheter

PG Andersson ...

... som ledde sin klass i Monte Carlo rallyt, tvingades bryta sedan bensin börjat läcka ur bilen och det blev en explosion. Detta meddelas via DN vid 9-tiden igår lördag kväll.
http://www.dn.se/sport/explosion-stoppade-p-g-i-rallyt

Annaa Mattsson ...

...  dog i början på veckan som gått. Hon var min första stabila bloggkontakt. Jag fick läsa om hennes bortgång  idag när jag gick in på hennes blogg för att läsa ikapp, så som jag brukar göra med en till två veckors mellanrum. Det  känns lite chockartat. Hon har ju på nåt vis alltid funnits där med sin klokskap och sin vassa penna.
http://annaama.wordpress.com/

Dotter Molly skriver inlägget på hennes blogg. Sedan Annaa och jag  började blogga ungefär samtidigt 2005 har vi kommenterat hos varandra ibland.  Jag har läst i stort sett alla hennes blogginlägg och imponerats av hennes skrivande. Dels var hon skicklig i att formulera sig i skrift, det var ju också hennes yrke att skriva, bl.a. krönikor, dels ägde hon en analytisk förmåga utöver det vanliga. Annaa var heller aldrig med automatik mainstream, utan genomärlig, med hög integritet. Vi var lika gamla och kände igen oss i  varandras berättelser om barndomen och ungdomen. Annaas liv kom att bjuda på både sorg och glädje. Hon blev tidigt ensam med de tre barnen då maken gick bort i cancer. Om detta berättade hon på bloggen.  

Barnen utgjorde ett självklart fokus i Annaas liv, även sedan de börjat  flytta hemifrån. Glädjen och stoltheten över dem lyste igenom mellan raderna  i hennes inlägg, även om hon var återhållsam med det uttryckliga "mamma-skryt" vi ibland ägnar oss åt i bloggsammanhang.

Annaa är också en av få bloggkontakter jag har träffat irl. Jag bjöd in Annaa till sonens lägenhet på Holländargatan som jag disponerade någon vecka för drygt ett par år sedan när han och gubben var i Japan på yngste sonens bröllop. Vi pratade bort en lång kväll med  massor av vit färsk sparris (maj månad) och vitt vin.  

Jag kommer att sakna Annaa på bloggen och tänker med värme på de tre barnen som numera är unga vuxna. De har gemensamt minnet av en mamma att vara stolt över.

Direktsändning ...

... av Juholts presskonferens i Oskarshamn ges här nu kl 15.00

http://tv.expressen.se/nyheter/inrikes/1.1992477/live-direkt-fran-oskarshamn

Uppdaterat15.10: Håkan Juholt gjorde ett kort anförande i köpcentret i Oskarshamn. Han möttes av varma applåder och när han gav beskedet om sin avgång så skrek många "Nej, kämpa!"

Mer info finns i den enda intervju som finns, i hans hemtidning; Östran. Han är fortfarande eg anställd där men tjl för politikeruppdrag.
http://www.ostran.se/

Han avslutade med att uttala sitt stöd för efterträdaren och önska lycka till!

Jag känner med hans mamma som maktlös tvingats genomleva detta och jag  tycker synd om Håkan Juholt som känns som sympatiskt lantis, med fel och brister och dåligt skyddsnät runt sig.

Håkan Juholt ...

... kommer att avgå idag lördag tror många nu, efter meddelandet om att han kallar till presskonferens i Oskarshamn kl 15.00.

Frågan är då om han gör en "snäll" avgång, dvs lägger skulden på mediadrevet med Aftonbladet i spetsen, alternativt plötsligt visar insikt i egna tillkortakommanden och hänsyn till familjen.  En sådan avgång kan förstås belönas med att partiet ordnar en bra reträttplats åt honom i skuggan av de gamla antagonisterna.

Eller  om han väljer att göra en "elak" avgång, dvs ger fientliga partikollegor skulden för det som hänt, försöker dra dem med sig fallet, då lär han få klara sig själv framgent.

Politik kan vara spännande, så som väntan på pressmötet i Oskarshamn, men också ibland te sig som en ovanligt sadistisk dokusåpa i höjd med sandlådan. Österberg som förlorade kampen om partiledarposten mot Juholt och petades som gruppledare, fick utrymme att  ge igen  genom att avsätta honom och han gjorde det med den brända jordens taktik.

Jag som har svårt för mobbning oavsett var den sker, kan inte känna någon som helst sympati för dem som ligger bakom det här politiska och mediala drevet mot Juholt. Det hela är djupt motbjudande och riskerar att slå tillbaka mot dem som gått segrande ur striden inom partiet. Och vem av de här "bödlarna" får idag den sympati och det förtroende som behövs för att leda partiet ut ur tumultet?  Det blir inte många att välja på. Om ens någon, när nu inte Margot Wallström vill.

Oavsett vem som vinner den här striden så kommer den inte att vara över. Den som sätts i ledningen kommer framgent att få tampas med falangstrider; vänster mot  höger, Stockholm mot landet, präglade av blodtörst och hämndlystnad.

Uppdaterat 12.30:  Enligt uppgift från Ekot är Carin Jämtin beredd att vara partiledare tillfälligt, tills man väljer en ny.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4921767

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/carin-jamtin-tar-tillfalligt-over_6786677.svd
http://www.dn.se/nyheter/politik/mojligt-att-nuder-ser-det-har-som-ett-bra-lage

http://www.dn.se/nyheter/politik/i-dag-kan-juholts-tid-vara-over
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/det-kan-bli-varre
http://www.dn.se/nyheter/politik/det-har-ar-hakan-juholt
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14246456.ab
http://www.expressen.se/nyheter/1.2685796/har-star-vinnaren-i-maktkampen
http://www.aftonbladet.se/incoming/article14246590.ab
http://www.dn.se/debatt/vi-bevittnar-nu-slutet-pa-partiets-hegemoniska-makt
http://www.aftonbladet.se/incoming/article14246590.ab
http://www.expressen.se/kronikorer/kgbergstrom/1.2685917/k-g-bergstrom-risken-att-det-blir-varre-ar-obefintlig
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hakan-juholt-uppges-avga-i-eftermiddag_6786531.svd
http://www.expressen.se/nyheter/1.2685799/s-ledaren-med-lagst-fortroende-nagonsin

Uppdaterat 12.30 om början till slutet för Juholt, försvarskonferensen i Sälen;
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/18-timmar-som-gav-krisen-nytt-liv_6786643.svd

Mona Sahlin ...

... tänker jag osökt på när jag läser om krisen i (s). Undrar vad hon säger där hemma om det som hänt och händer? Hon som blev utkuppad till förmån för Juholt, lite skadeglädje är det nog just nu. Men mer sorg över partiets tillstånd,  ur askan - i elden.  

Det verkar som om den totala paniken slagit till i (s). I bristen på klara besked så frodas spekulationer och läckor. Allt fler överger partiledaren och hans mamma tycker att han är mobbad. (Stackars henne, hon måste lida nu när sonen plågas offentligt!)  Media har fått hett byte och jakten går. Fler och fler ansluter sig nu till teorin att Juholts tid som partiledare i praktiken är över och att någon ny kommer att väljas. Det valet kommer att göras snabbt av styrelsen internt, det blir inte någon process över tid som involverar hela partiet tror man. Eventuellt är det som sker nu med uttalandet om styrelsens förtroende bara en skenmanöver för att Juholt själv ska få avgå och själv meddela sin avgång. I så fall tillbringar han natten med att skriva sitt avskedstal,

för imorgon lördag kl 15.00 har Juholt kallat till presskonferens i Oskarshamn, hemstaden dit han tagit sin tillflykt. De flesta bedömare tror att han kommer att meddela sin avgång då. Platsen är symboliskt vald kanske. Juholt hörde ju inte till Stockholmsfalangen i partiet och just nu i ett svårt ögonblick kan just huvudstaden kännas helt fel att vistas i, bland fiender som hugger i ryggen.
http://www.expressen.se/nyheter/1.2685747/hakan-juholt-kallar-till-presstraff-i-oskarshamn
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lars-stjernkvist-tyvarr-kanner-jag-mig-inte-sa-lugn_6785887.svd
http://www.dn.se/nyheter/politik/juholt-kallar-till-mote--nya-uppgifter-om-att-han-avgar
http://www.aftonbladet.se/nyheter/juholtskris/article14244386.ab

PG Andersson leder ...

... sin klass i Monte Carlorallyt och ligger nia totalt. Spännande! Det är mycket att hålla ordning på nu.
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/motor/rally/article14239549.ab
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/motor/rally/article14245622.ab
PG leder med 7 minuter i sin klas.

Marcus Ruus ...

... duktig skidåkare från Årjäng, med ursprung i Sillerud,  har varit med på ungdoms OS i Innsbruck. Hedrande 10 -plats på 10 km klassiskt och nästan på prispallen, 4:a på sprinten fri teknik, som normalt inte är hans bästa gren. Stolta över Markus är förstås vi Årjängsbor. Stort grattis!

http://www.vf.se/sport/skidsport/marcus-ruus-tia-pa-ungdoms-os
http://www.nwt.se/sport/lokal_sport/article1037753.ece
http://www.vf.se/sport/skidsport/ruus-nara-pallen-i-os


Fredagsmys ...

... blev det inte  precis!

Det kom montörer som fixade till luftvärmepumpen på det nybyggda huset. De håller på än kl 19.00.Fast det var fint därute i solnedgången. Isen ligger spegelblank


Färjehaveriet ...

... fortsätter att förvåna. Orsaken till att båten kom så nära land var att kaptenen ville snitsa till en hälsningssväng, men vände för sent! Fåfänga alltså. Kaptenen hade enb privat gäst med sig ombord på kommandobryggan, en 25:årig moldaviska. Det var med henne han satt och åt när båten grundstötte. Tre kvart efter båten gått på grund satt han fortfarande kvar med henne och beställde  hennes dessert och dricka till sig själv.

 Båten hade varit nära det här grundet tidigare. En kapten är skyldig att stanna kvar på en kapsejsad båt för att organisera evakuering och leda arbetet. Men han "råkade" enligt egen utsago snubbla in i en livbåt, märkligt nog samma livbåt som styrmannen fanns i,  och säger att han  kunde inte ta sig upp ur den (!). Så han for i land,  tog så småningom en taxi från platsen, åkte  till en klädbutik och köpte sig ett par torra strumpor!

21 personer saknas fortfarande. Båten är på väg att glida ner från grundet därför är det svårt för dykare att kunna jobba vidare med att försöka leta efter människor inne i båten.  Bärgningen kan kosta upp emot en miljard. Den första åtgärden blir att pumpa ut allt bränsle som finns ombord i tankarna. Därefter återstår två alternativ, antingen tätar man läckorna och tar båten hel från grundet, eller också styckas den upp i mindre bitar och fraktas bort.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/fratyget-nara-ga-pa-samma-grund-i-augusti
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kaptenen-jag-snubblade-och-foll-i-livbaten
http://www.dn.se/nyheter/varlden/bargningen-kan-kosta-en-miljard
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kaptenen-bestallde-middag-mitt-under-farjekatastrofen

Jag fortsätter nog att bojkotta färjor som fortskaffningsmedel.

Lärarlegitimationsansökningarna ...

... handläggs inte av Skolverket självt utan av ett inhyrt bemanningsföretag, Proffice. Det får man egentligen inte göra men har gjort det ändå smygvägen genom att avtala med var och en anställd  i Proffice om uppdraget, inte med företaget i sig. Redan det är rätt skumt. Kanske det mest skumma. För det måste väl ändå vara ett sätt att kringgå en lagstiftning som kommit till i ett bestämt syfte: att det ska finns ett samhälleligt ansvar kopplat till myndighetsutövningen.  

Sen har det nu uppdagats att lärare blivit behöriga att undervisa i ämnen de aldrig utbildat sig i, eller undervisat i. Och någon har till sin förvåning fått behörighet i 14 ämnen.

Hittills har jag betraktat det här med min lärarlegitimationsansökan som något rätt ointressant, men nu börjar det bli spännande. Vilket lotteri! Undrar vad jag blir behörig i? Jag kan godta det mesta, bara jag slipper göra bort mig i slöjd och musik och teknik. ;-)

Några har alltså gått till media och klagat, men jag undrar hur många som fått vidlyftiga behörigheter utan att protestera?   

http://www.dn.se/nyheter/sverige/massiv-kritik-mot-avtal-om-lararlegitimation
http://svt.se/2.22620/1.2681740/tavlingar_hos_proffice_om_lararleg
http://www.dn.se/nyheter/sverige/bemanningsforetag-godkanner-lararehttp://svt.se/2.22620/1.2681808/skolverket_utreder_lararlegitimationen

Inte nog med det, på Proffice fanns en tävling om vilka som kunde klara av flest legitimationer på tid. Kanske inte så seriöst. Snabbaste vann en ostbricka tror jag han sa på TV, han som skvallrade om detta.Som tävlande handläggare kan man ju ha resonerat att om det nu blir fel i min handläggning så är det nog bättre att det är till fördel för den som handläggs. Risken är mindre då att det blir klagomål.  

Nu utreder Skolverket vad som hänt. 

Stoppa jakthatet, Våga Vägra Varg, Naturdemokraterna ...

... är nya fenomen som växt fram i kölvattnet på den havererade rovdjurspolitiken. Förtroendet för faktauppgifter från myndigheter har urholkats, de upplevs som vinklade och tillrättalagda för betraktarsidan. .

http://sv-se.facebook.com/stoppajakthatet


http://www.vargfakta.se/

http://naturdemokraterna.se/

http://sv-se.facebook.com/allemansratten/posts/10150405259246294


Det har under en period yrats om att skyddsjakten skulle ersätta den uteblivna licensjakten på varg. Men det är precis som jag skrev för ett tag sedan här på bloggen; det råder samma regler för skyddsjakt nu som tidigare, fast det är länsstyrelserna som beslutar.  Ökningen av antalet som är möjligt att avliva har höjts enbart pga det faktum att det nu finns fler djur och de kan förväntas ställa till med mer problem. Skyddsjakt får alltså enligt EU bedrivas inom den ram som fastställs vara något slags gräns för när stammen är betraktas som hotad och det är den gränsen som nu dragits upp. Det betyder inte att man kommer att avliva så många om det inte är möjligt enligt kriterierna för skyddsjakt, med att allt annat först ska prövas innan skyddsjakt får tillgripas. Den får ske endast på enstaka djur, inte på en flock som ställer till skada.

http://www.nwt.se/varmland/article1040751.ece

P-G leder sin klass ...

... i Monte Carlorallyt och är tia totalt.
http://www.nwt.se/sport/motorsport/article1040041.ece

Oacceptabel terrorism ...

... i djurskyddets namn har ökat ordentligt de senaste åren och samhällets insatser för att hejda den här tendensen har hittills varit minimala. Det har varit hotelser och aktioner mot jägare, rovdjursdebattörer, grisbönder och inte minst mot pälsfarmare. Jag har upprörts över hur man släppt ut minkar till en långdragen och plågsam död utan minsta tanke på det lidande man tillfogar det enskilda djuret, bara för att få uppmärksamhet för sin sak och komma åt djurägaren. I en demokrati så är det genom fakta, debatt och opionion man ska försöka påverka lagar och förordningar, inte genom terror.

Det handlar  inte om  enstaka spontana händelser utan välorganiserat av terroristgrupper. De här problemen finns i andra länder också men där har man vidtagit åtgärder och fått hejd på eländet. Nu kommer krav på att samhället ska kartlägga de här grupperna och förebygga våldet.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kartlagg-hoten-mot-svenska-djurhallare_6776509.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/aktivist-atalas-for-hotbrev-i-blod_6590514.svd

Den nu åtalade naturterroristen dömdes till 3,5 års fängelse idag onsdag om jag hörde rätt från teven, när jag stod i köker med maten. Det är åtminstone något slags försök att markera att detta inte är godtagbart.

 


Flyttvargen - hanen ...

... har man inte hittat, men väl hans halsband i närheten av Idre. Han gick ju tillbaka, flyttförsöket var förgäves. Det är inte alltför fantasifullt att tänka sig att han är olagligen avlivad. Nu var antagligen måttet rågat för de människor som haft stora problem med den här vargen., Man tog saken i egna händer istället för att invänta en osäker och utdragen handläggning av eventuellt beslut om skyddsjakt. Det här agerandet stämmer väl överens med den inställning vi möter nu hos dem som lever i vargrevir. I kölvattnet på den havererade rovdjurspolitiken så sprider sig uppgivenheten med  noll förtroende för beslutsfattare på alla nivåer.

http://www.vargfakta.se/nyheter/flyttad-hanvarg-utan-halsband/

http://svt.se/2.22620/1.2681853/varg_kan_ha_jagats_av_snoskotrar

Det är ingen slump att det kan ge fyra års fängelse att olagligen avliva en varg, ganska nära straffsatsen för att misshandla ihjäl sitt eget barn. Då räknas brottet som så allvarligt att polisen får använda sin berömda "verktygslåda" av hemliga hjälpmedel, exempelvis telefonavlyssning.


Ledig onsdag.

Idag är en dag i sorgens tecken, en dag med kontemplation, minnen och eftertanke. Vi ska följa gode vännen G. i Svensbyn till den sista vilan. G. omkom så tragiskt i en arbetsplatsolycka i samband med elarbete. Våra tankar går till hans närmaste.

Uppdaterat:   Ett värdigt och vackert avsked har vi varit med om, ett avsked med oändligt många tårar. Silleruds kyrka var nästan full - mycket och fin sång och musik fick vi lyssna till.Sverker Olofsson ...

... brukar göra bra konsumentprogram, jaga producenter och säljare som är oseriösa.

Men i sitt nya stridsprogram om "Full - fet - fattig" så spårar han ur totalt och blir bara patetiskt präktig. Istället för att häckla utvalda konsumentbovar, så jagar han nu hela svenska folket + myndigheter + handeln ivrigt viftande med beskäftiga  pekpinnar åt alla håll. Moralen står som spön i backen och nu ställs vi alla inför skranket  med våra olater.

Studion byggs upp av ett berg med det som vi felaktigt väljer att ägna oss åt. Sen har han av någon outgrundlig anledning bjudit in en stor skara människor som större delen av programmet bara står och skruvar på sig i bakgrunden  och verkar pinade av hela situationen, nervösa inför att eventuellt bli intervjuoffer, en slags ångestkuliss.

 Och hela tiden springer Sverker  gatlopp fram och tillbaka, kastar ur sig anklagelser och påståenden - ibland rätt ut i luften - ibland till någon minister som plötsligt, lite häpet, görs ansvarig för att föräldrar väljer att köpa godis åt sina barn.

Nej, hoppas det här blir sista striden av den här typen för Sverker. Han kan ju göra bra program.

Nya torget i Årjäng!

Nej, så här kommer det nog inte att se ut när det blir färdigt, men utifrån de många  förslag  som har kommit in från allmänheten så finns nu en första skiss på hur det skulle kunna bli. Bilden är tänkt att man står vid Kvarnåsgatan och tittar upp mot torget. Det blå till höger är alltså biblioteket och det stora blå till vänster är COOP. Det mindre blå nere till höger markerar pizzerian, f.d. bokhandeln.


Den stora organge fläcken längst ner är tänkt som entré och handikapparkering. Ovanför den, det ljusblå, en öppen plats, själva torgytan med plats för julgran, tillfällig handel osv.

Till höger om den är biblioteket och utanför det finns ett himla trevligt förslag på läseträdgård. Alltså en lummig  plats där man kan sitta utomhus och läsa tidningar från biblioteket eller  biblioteksböcker (eller andra böcker!). Strax bortanför den, närmast biblioteket en lekträdgård = en barnaplats kopplad till bibliotek och lärande lekande. Bredvid den,  lila färg, en vanlig lekplats.

Det gröna fläcken mitt i är mötesplatsen. En plats som kanske är upphöjd, med skulptur, vattenspel, sittplatser.

Den gula fläcken längst bort kan vara en plats för eventuellt en pergola, försäljning av mat och dryck kanske.

Bakom den blir det  passage till Trollets nuvarande plats och Claratorget vid E18

Men som sagt inget är färdigt än, det är ett underlag för prat.

Den där läseträdgården är ju min favorit och så förstås att barnen har fått stor plats att leka och vara på torget, antingen tillsammans med föräldrar eller när de handlar i butikerna runt omkring. Rundköret med bilar kommer jag inte att sakna i alla fall. Och inte  torget som bilparkering heller.

Oro för barnen i Sala

Posted by on fredag, januari 13, 2012

De orädda vargarna slår sina lovar runt Salatrakten och många föräldrar låter inte sina barn vistas ute vissa tider, rapporterar Sveriges Radio P4 Västmanland.

Med de orädda vargarna som observerats i Fläckeboområdet i Sala kommun har rädslan för angrepp ökat och flera föräldrar har besökt länsstyrelsen för att få hjälp.

– Det finns ju en rädsla för vad som ska hända, de här vargarna är ju väldigt närgångna och orädda. Mina barn är inte ute och leker på gården när det är skymmning eller på morgonen, de går inte heller till bussen själva på morgonen, säger Anna-Karin Lundén till Sveriges Radio P4 Västmanland.

Pierre Ahlgren är ansvarig för rovdjursinventering på länsstyrelsen. Han deltog i mötet på länsstyrelsen. Ahlgren menar att det är viktigt att man får information om vargar blir närgångna.

 

(Redaktionen frågar: Exakt hur kan information användas som vapen mot en angripande varg?)


Handelsbanken Finans AB i Stockholm ...

... är något sorts underavdelning till Handelsbanken tror jag.  Egentligen vill jag inte skriva något om den, bara kolla hur högt på Googles sök jag kommer om jag har det som rubrik här på bloggen. ;-)

Bilder barnbarn

Det är Isaks  bilder den här gången:


Trollet jagar mamman men då kommer en superhjälte och räddar henne.
FågelDrake


En ormmamma och två ormbarn


OrmVilda (familjens katt)

Klart att jag skulle vilja breda ut mig om barnens konstnärliga begåvning men det vore väl inte trovärdigt när det gäller egna  barnbarn. ;-).


Icebugsskorna...

... bar mig tryggt runt någon dryg halvmil idag också. De är verkligen superbra på de här isiga vägarna. Och idag blev det några kilometer i besvärlig skog också, ordentligt uppför i ett kalhygge. De funkar i terräng också, om det inte är djupt vatten att kliva i.  5 cm går bra. Jag hade tänkt gå ända ut till huset sen, men hann inte ända fram innan gubben kom och vi åkte hem. Nu är det undanplockat för golvklinker på tisdag och stenväggen bakom kaminen. Det är nog det mest spännande i hela bygget, det mest oförutsägbara. Jag har haft flera experter med som rådgivare och de gillar det vi till slut bestämde oss för. Och det blev inte alls det vi tänkte först. Helt annorlunda.

Felicia försvann ...

... är boken där Anna Wahlgrens dotter Felicia gör upp med sin barndom och sin mamma. Jag har inte läst boken än så det är vanskligt att skriva om den. Men jag har läst artiklar som behandlar boken och visst väcker den känslor redan före läsningen.

1. Skadeglädje över att präktiga Anna Wahlgren får en råsop, hon som  skåpade ut oss mammor som arbetade samtidigt som vi hade småbarn, vi som  måste försörja oss och lämna avkomlingarna till barntillsyn på dagis eller hos dagmamma. Vi som var jobbande småbarnsmammor på den tiden var redan lite skuldbelagda av omgivningen på ett sätt som är svårt att begripa idag  och hennes attacker träffade en öm punkt. Samtidigt tror jag att hennes praktiska erfarenheter av barn var värdefulla för många oerfarna föräldrar.  

2. Medlidande med stackars Anna. Dottern är ju inte ens ute efter försoning, hon är nöjd med läget nu (säger hon i Skavlan) och alltså bara ute efter simpel hämnd. Hur man kan säga sig vara nöjd med det läget begriper jag ju inte. På något sätt gör man som förälder så gott man kan utifrån de förutsättningar som råder och det hade nog stannat vid det om inte Anna gjort anspråk på att vara just  fostrarguru samtidigt som det bakom stängda dörrar blev stora brister i bastrygghet för barnen.   

3. Medlidande med dottern som upplevt sin barndom så negativt och så traumatisk.  Jag kan bara anta, utan att ha läst boken att barnen i den här barnflocken blev mycket utlämnade till varandra när de var så många (9 stycken) och hade en alkoholiserad mamma som befann sig i något slags karriär och dessutom tydligen i konstant byte av man och bostad. Felicia kan ha varit känslig och inte tålt den otryggheten, medan andra barn i skaran tog både de nya männen och bostadsbytena med en klackspark så länge mamma och syskonskaran fanns där. Vi har ju alla med oss olika basutrustning för att klara av påfrestningar. Felicia hör ju också till de äldsta barnen, de som fick ta mest ansvar och träda in i mammas ställe. De yngre kan ha haft en annan upplevelse av samma familj, beskyddade av äldre syskon. 

http://www.svd.se/kultur/fiktionen-har-rad-med-fragetecken_6768277.svd
http://www.svd.se/kultur/litteratur/recension-av-felicia-forsvann-en-tragisk-flod-av-vrede_6765695.svd
http://www.svd.se/kultur/sondag-cover-felicia-feldt_6751681.svd
http://www.dn.se/kultur-noje/felicia-feldt-bryter-monologen
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/felicia-feldt-felicia-forsvann

Det blir tydligt när man läser om boken att Felicia och  Anna (och vi alla) är en produkter  av det genetiska arvet (exempelvis Annas och Felicias depressiva läggning och känslighet), det sociala arvet (exempelvis deras benägenhet att snabbt gå i och ur relationer, dvs de är ytliga), och de egna valen som naturligtvis också finns. Utifrån likheterna i genetik och sociala förutsättningar så väljer  individen de strategier som behövs för att hantera livet, så det blir  olika.

Ibland har jag ju släktforskat och jag har väldigt starkt upplevt att det gett mig kunskaper om mina egna föräldrar och deras förutsättningar. Det har ställt mycket, som jag inte begrep förut, i ett förklarande ljus. Det har naturligtvis också därmed lärt mig att förstå mig själv bättre och i någon mån också att förstå mina barn bättre.

Vi är alla länkar i den egna släktkedja, delvis bundna, men också bärare av  individens fria val att forma det egna livet.

Jag vet inte om jag kommer att läsa boken, det kanske räcker att läsa alla artiklar om den. De är väl så intressanta och det är ju egentligen dem jag skriver om här, inte själva boken.Dagens jaktpromenad

Fel blev det för Oskar när jag tog på mig vanliga promenadkläder och sen på med pejlen på honom och vi gick mot skogen. Pejlen brukar ju betyda skogskläder,  så det tog en stund innan han fattad nåt och började söka. Han fick i alla fall upp en stor bock och då brydde han sig inte om mig och jag kunde gå vidare på min tänkta promenad.  


Kantareller fanns men inte så många att det var nåt att ta med hem till dagens middag.


Hittade såna här skalade kottar och försökte komma ihåg om det är mus eller ekorre som skalar så här, gissar på mus.
Revirmarkering av råbock, gnuggar körtlar vid hornfästet, urinerar och sprätter runt så det blir en grop.


Typisk viltstig. Djuren går gärna samma vägar.


Mäktiga vindfällen


Solen lyste vackert


Det ligger ett ensamt hus därborta, mitt inne i skogen. Det heter Brôtane. Dit gick jag idag och in i skogen bakom och runt upp över kalhygget.


Den här brunnen förstår jag inte. Det skvalade vatten i den men varför en sån brunn långt från ett hus?
Det är dränering säger gubben nu.

Den här bilden kom imorse från gubben när han jagade hare och solen gick upp i Mölntegen.


Vi får bilder från sönerna som är på Eddie Medusa konsert / föreställning.

Varning - nu kommer skräpp och skryt!
Så här fina var sonen Markus och hans Carin när de var riggade att gå på Elle-gala! Det är fint med fluga och med  tajt klänning!

Sockerfri ...

... har jag varit den här veckan, inte minsta lilla gnutta har det blivit, inte kaffebröd, inte godis, inte frukt, inte typ ketchup eller sånt heller. Det går inte att äta lite socker under en sån här period om man vill få ut de mest postitiva effekterna.  Kände att jag var tvungen att tillgripa "avgiftning" nu efter julhelgens frosserier i glögg, Aladdin och annat slisk. Det känns bra och jag blir pigg, förutom att jag  dag två  hade lite av sån där typisk sockerabstinenshuvudvärk som det brukar bli. Framåt dag 3 - 4 kom som vanligt massor med energi och sötsuget försvann nästan helt.  

 Det är märkligt men jag behöver under sockerfrihetsperioder ovanligt lite sömn, vaknar pigg på morgonen, får inga svackor dagtid  och blir lite fånigt, men stabilt glad och uppåt i humöret. Ett slags flow som är svårt att beskriva. Nu vet jag ju inte om det bara är jag som blir sån här utan socker. Jag borde nog alltid vara sockerfri, men det är ju himla gott och jag mår inte speciellt  dåligt med socker heller.  Med sockerfrihetsperiod för min del följer också förstås total alkoholfrihet. Både levern och bukspottkörteln får  vila ut. ;-). Dessutom försvinner några kilon efter en sån här period. Viktminskningen är inte syftet men en bonus.    Sverker Olofsson skulle bli jättenöjd om han visste detta, kanske skulle jag bli inbjuden till studion och få stå där och skruva oroligt  på mig i bakgrunden. ;-)  Jag har skrivit ett inlägg om honom, det kommer snart!

Ellegalan 2012 ...

... , den stora modefesten, går av stapeln på Grand Hotell i Stockholm idag fredag 13:e januari. Modigt att ha ett så stort evenemang på "otursdagen"! Jag kollar ibland på galabloggen för att se vad som händer. Svärdotter in spe, Carin, jobbar på tidningen Elle och  "Galageneralen" Stina S. har varit här, en trevlig person, kompis med Carin. Sonen Markus kommer att vara med också på festen eftersom han jobbar på tidningen Café . 


Goda glada Stina S. på besök här hos oss,  vintermete på Östra Silens is! Son Markus i bakgrunden på övre bilden.
Carin H tog bilderna tror jag.

Det är riktigt glammigt  på galan och  väldigt långt från Sillerud på alla sätt! Vackert och festligt och stämningsfullt som vanligt. Bilderna nedan hämtade från Elles hemsida.
http://ellegalan2012.elle.se/


Agnetha Fältskog på Ellegalan, tar rörd emot priset som Elles modelegend. Himla snygg är hon fortfarande. Här backstage. Hon hade hård bevakning och diger säkerhet runt sig. Stackars Agnetha som varit så terrad av stalking. Bevakning hade även stadsministern förstås, så det var mycket säkerhet på årets Elle-gala.


Fredrik Reinfeldt delar ut årets designpris, som går till ACNE, Jonny Johansson som sjöng som tack för priset.


Carina Berg, värdinna på årets Elle-gala!

Aftonbladet publicerar  bilder vartefter
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article14209980.ab

http://www.aftonbladet.se/sofismode/article14210472.ab

http://www.dn.se/webbtv/livsstil/se-sveriges-bast-kladda/Son Markus och sambon Carin redo att gå på Ellegala. Det är snyggt med tajta klänningar!

Skyddsjakt på max 32 ..

.. vargar blir det under 2012 med början idag. 25 får fällas i de mellansvenska varglänen och 7 i Jämtland. Det betyder i så fall att Naturvårdsverket inte har någon kvar för skyddsjakt på besvärliga vargar i resten av Sverige. Eller också har man sparat en egen hemlig kvot? Hur många som får fällas i respektive län är inte fastställt. Eller också är det ett gemensamt tak?.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fler-vargar-far-fallas-i-skyddsjakt

Utrota varg ...

... i Sverige vill en majoritet av svenska folket troligtvis. Åtminstone vill  en majoritet av tidningen Expressens läsare det  i en opinionsundersökning som lockat c:a 10.000 svarande.  En skräll som borde rendera ett stort antal artiklar i dagspressen och feta rubriker. Men jag har inte sett en enda. Hur kan det bli så nedtystat plötsligt???
http://www.expressen.se/1.2673412/ska-vargen-fa-finnas-i-sverige?poll_1_2673412=1&poll_1_2673412.poll_submit=dummy&pollq=0&articlePopup=true&pollAction=display

Jag är också lite häpen över resultatet, trodde nog att de större städernas befolkning var mer positiva till varg, de som inte är direkt drabbade. Det tycks alltså som om det bakom medias skönmålning av hur det är att leva i ett land med frilevande varg finns ett starkt folkligt stöd för att slippa vargen i skogen och på gårdsplaner och återgå till det läge vi haft i så där hundra år, utan varg. Man kan ju också konstatera att ekosystem och annat mått bra  utan varg och björn och lo i mängder. Resultatet kan ju också tolkas som att det finns ett stöd för jakt på varg.
http://www.expressen.se/nyheter/1.2673404/jagarforbund-utrota-vargen-fran-sverige

Undersökningen går alltså inte att hitta på Expressen direkt. Jag sökte igår men kunde inte leta fram den på deras websida. Resultatet kanske var för magstarkt för att våga skylta med. Man kanske hade hoppats på något annat. Aftonbladet åkte ju dit i samband med att man slog upp första licensjakten på varg stort och beskrev den som en blodig massaker. Den opinionsundersökning man lät beställa av ett opinionsinstitut visade klart på stöd för vargjakten. Tidningen försökte först gömma undan den och inte redovisa alls i papperstidningen, men gjorde det i alla fall efter påtryckningar. Lite skämmigt blev det.
http://www.vargfakta.se/nyheter/expressens-lasare-vill-inte-ha-varg-i-sverige/

Målning invändigt


Så här såg  det ut från Agnars igår torsdag.

Slipning av spackel med en suverän maskin som inte släpper ifrån sig något damm alls.


Väven klipps till och hängs upp på väggen. Och så målas det på den.
Jag har kamouflerat målaren eftersom jag inte har frågat om han vill vara med på bild här.


Skyddsjaktbeslutet gällande varg ...

... kommer torsdag eller fredag den här veckan tror man. Detta har man väntat på länge nu. Det handlar om detaljerna i hur länsstyrelserna ska få rätt att bevilja skyddsjakt.  Många har gissat förstås på hur många djur det kan bli,  allt från  20 till 60 djur  som länsstyrelserna i landet får att bevilja skyddsjakt på utan att behöva gå till Naturvårdsverket. Men det är ju lösa spekulationer. 

 Sen ska antalet fördelas mellan varglänen också,  de län som har haft reproducerande varg i några år. Och kanske kan Naturvårdsverket behöva behålla en del för att använda i de län som inte har varg och som kan få besvärligt ovälkommet besök ibland.  Dessutom är det ju så att om inte kriterierna för att få bevilja skyddsjakt ändras så lär det inte kunna skyddsjagas  fler nu än tidigare. Då spelar det ingen roll vilken nivå som fattar beslut och inte heller hur många man maximalt har rätt att avliva. Enda fördelen med regionala beslut är i så fall att de kan komma snabbare i och med att beslutsfattarna sitter närmare de berörda och att man kan få fram bättre underlag för beslut genom lokal kännedom om de djur som finns i området.  

Det är Naturvårdsverket som beslutar om de här reglerna, det ligger inte på politikernivå. Nu kan vi bara hålla tummarna att man vågar göra allvar av riksdagsbeslutet om regional förvaltning av varg och verkligen lämna över till länsstyrelserna att besluta om skyddsjakt på ett rejält antal djur.


Vilken fin dag ...

.. det blev min lediga onsdag! Kanonväder med strålande sol. Jag tog med mig Oskar och gick ut till Agnars, stugan vi bygger. Det blev drygt 6 kilometer rask promenad. Skönt! Vid sämre väder kan det bli trerätters till gubben på ledig dag men inte en sån här dag. Det blev upptinade älgbullar från julaftonens lunch.


Mycket vatten är det överallt. Så här mycket nere vid bryggan


Vägen ut mot Egenäs


Bild  över småbatshamnen i solnedgång.

På kvällen åkte gubben till Norge och nåt stort möte för att berätta om vargsituationen i Sverige och vargpolitiken. Man har bekymmer på andra sidan gränsen också.


Fjompig liten Oskar ligger så här när Roland är borta. Dörren måste hela tiden bevakas och han vill absolut vara först med att hälsa husse tillbaka. Sen vill han pendla mellan att vara ute på linan och inne. Det innebar för min del  en kväll utan tv, bara pyssel och egen-omvårdnad. Fotbad, massagestol, långdusch. Och så bort med lite av julen, granen bl.a, dukbyte o tvätt. Musik är alltid ett viktigt inslag i mina egenvårdskvällar. Nu passade jag på att lyssna på Carolas julskiva. Hon sjunger väldigt bra och när man lyssnar på skiva så slipper man garanterat att höra henne prata. För att lyssna på hennes prat  är svårt för mig, jag blir så irriterad, vet inte varför.

Och så lyssnade jag på den skivan som gjordes i samband med Victorias och Daniels bröllop.  Inte heller fel, lite lagom sentimentalt.

Äldste son ringde också, han hade sprungit 5 kilometer och gjort så varje dag ett tag. Imponerad är jag! Och glad att han väljer rullband på gymet och undviker de löparslingor som finns ute. Det hör till mina fördomar att tro att de är farliga och tillhåll för våldsamma typer och lösspringande farliga hundar. Men jag är medveten om att det är just fördomar.

Bilder från dotter och barnbarn fick jag också, ett antal. De kommer sedan på bloggen.

Bilder från dagens  målning i huset Agnars kommer senare och bilder på Åsåkäck.


Självförvållad sjukdom ....

... ska det allmänna betala för det? Debatten har funnits länge i samband med att sjukvårdskostnaderna skenar och vi lever medvetet ohälsosamt (röker, dricker,  äter oss ohälsosamt tjocka, utövar idrotter som har många skador osv) och unnar oss ingrepp för att bli vackrare men ångrar eller blir sjuka av dem ( tatueringar, ansiktslyft, bröstimplantat, fettsug osv).

Nu har debatten blommat upp igen i kölvattnet på de giftiga bröstimplantaten. Några  kräver nu att  den allmänfinansierade sjukvården ska bekosta både borttagande av de gamla och isättning av nya.

 Redan nu kan man genom hänvisning till psykiskt lidande eller giftiga färger få tatueringar bortslipade. Och visst lär väl ett par hängöron till tuttar orsaka nedstämdhet hos dem som tyckt att vackra bröst var värt att betala en slant för.

Frågan är om det ska finnas en gräns för vad skattemedel ska gå till inom sjukvården och i så fall var den gränsen ska gå?

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-personliga-ansvaret-for-halsan-gloms-bort_6761999.svd

Jag har inga enkla svar på den frågan, men kan tycka att de som tillverkar exempelvis implantat eller annat som vi ska ha i oss eller på oss via sjukvård / hälsovård borde vara skyldiga att ha någon sorts försäkring som kan träda in om det blir fel. Eller att de som opererar enbart får använda sånt som genomgått kontroll av något slag. Och att den bör gälla även sånt som görs frivilligt utan sjukdomsorsak
Crema Catalana ...

... är en spansk variant av brulé, Suss favorit. Den verkar vara mer "cremig" än "puddig" om jag studerar receptet. Och innehålla kanelstång också och citrus. Smaken verkar ok, men jag gillar ju just det den puddiga med brulé. Vi får testa i alla fall, om än inte just idag.
http://www.tasteline.com/Recept/Crema_catalanaFör övrigt så är det ledig onsdag. Här ska inte ansträngas över hövan. Läsa lite "Herrarna i  skogen" av Kerstin Ekman kanske. Plocka ur granen kanske, den börjar se lessen ut. Framför allt;  somna om igen, vilket är den absoluta höjdpunkten på lediga dagen.  

Bilder från Hemavan ...

.... uppe i Tärnatrakten. Det kom från dotter, hon och C har åkt skidor där under helgen.  Mycket snö är det där och  tisdag har vi fått en hel del av den varan här i Sillerud också. ´Gubben  plogade. Det kom någon decimeter då. 


Här är C framför huset som de disponerade. Det var ordentligt kallt, men mycket kallare i dalen än uppe i backen.


Så här vackert var det på hemvägen från Hemavan till Umeå. De kom hem i  måndags efter några dagars skidåkning i backe.

Hinsehäxan på TV har jag sett.

Jag har läst boken av / om Hinsehäxan.  Och så här skrev jag om den, en del av det stämmer på filmen också.

Hinsehäxan anspelar på att författarinnan hör till den grupp av kvinnor som frekventerade kvinnofängelset Hinseberg utanför Örebro under senare delen av 1900-talet. Författarinnan Lillemor Östlin ( f.d justitieminsiter Lennart Geijers älskarinna, Ni vet.) gör här en sann, om än fragmentarisk skildring av ett liv i kriminalitet, prostitution och narkotikamissbruk. Det är en skildring som är intressant ur ett inifrånperspektiv som de flesta av oss saknar, tack o lov! Den är också ett tidsdokument när det gäller att skildra Sveriges första blåögda erfarenheter av narkotika. Knark betraktades till en början som ett hälsosamt alternativ till alkohol, det skulle dröja ett bra tag innan forskningen rapporterade om missbruket.

Boken är inte stor litteratur och gör väl knappast anspråk på att vara det heller. Den är en välskriven rapport av faktiska yttre skeenden i huvudpersonernas liv. Det jag saknar är skildringarna av känsloupplevelserna. De finns nästan inte alls och då är det svårt att förstå eller få någon helhet av människorna som beskrivs. Storyn förlorar i autenticitet. Jag får därmed inget svar på frågan varför!

Varför lämnar de sina barn och sin familj? Varför lämnar man möjligheterna till ett drägligt liv? Varför lever man ett så destruktivt liv med öppna ögon?
Kanske finns förklaringen ändå mellan raderna, i det som inte finns med.

Huvudpersonerna beskrivs som offer för de egna häftiga känsloupplevelserna, de egna förälskelserna, den egna tillfälliga lusten / olusten, tillfälliga sympatier / antipatier mot människor i omgivningen. Det görs nästan aldrig några egna val utan man hänger med, flyter omkring i en evig kryssning mellan känsloskär. Man har inget ansvar för sina handlingar, det är alltid någon annans val att det blir som det blir.

Den intellektuella planering sträcker sig högst till varje dags slut men inte längre. Analyserade konsekvenser av de egna handlingarna finns inte med. Det är en ständig kamp mellan förnuft och känsla där känslan alltid segrar. Ibland saknas egentligen inte hög intellektuella kapaciteten men viljan är så svag, verkar ibland helt utraderad. Man blir hela tiden ett offer, ett rö för egna känslostormar och för andras tillfälliga lust / olust, man driver omkring helt utan möjlighet att försvara sig mot den inneboende känslo-djävulen, den sprutande destruktiva inre vulkanen. Den sprutar eld o ångest!

Det finns hos de här människorna en så stark hunger att bli sedda och den hungern måste få omedelbar tillfredsställelse. Den är det lilla barnets suktan efter att bli älskad och bli det just nu på minuten. Allt annat är oviktigt. De här människorna har svårt att vara fungerande föräldrar i berättelsen, eftersom de själva har så stort behov av egna känslomässig påfyllning. De har svårt att ge eftersom de domineras av behovet att få istället.

Visst är den värd att läsa Hinsehäxan, den har stora förtjänster i sin tidsskildning och i sin sällsynta inifrånbesrkivning av ett liv i misär. Dessutom är den lättläst och bitvis spännande. Den ska läsas med de förväntningarna och inga andra.

Planeringsdag ...

... fick vi börja vårterminens jobb med igår måndag. Mycket  uppskattat! Aktiviteten var hög, alla for som skållade råttor för att förbereda för för en ny termin och för  elevernas ankomst idag tisdag. En sån dag behövs verkligen. Några nya medarbetare får vi också. Bl.a. så ska en kollega starta upp sin forskarutbildning. Det innebär att hon jobbar en dag i veckan och studerar de andra fyra.

 Även om det blir ett tomrum utan henne så glädjer jag mig över att hon får möjlighet att fördjupa sig i ett ämnesområde som hon är intresserad av. Dessutom är det rent generellt efterlängtat att vi får mer skolforskning i Sverige och framför allt bättre skolforskning. Den vi har haft hittills har inte imponerat vare sig med valen av fokus eller kvaliteten. Det har ofta handlat om sånt som varit ointressant för skolans vardagsarbete och väldigt lite har varit av sådan dignitet att det publicerats i den internationella forskarvärlden. 

Skolministern borde få lite cred för att det nu finns statliga pengar som bidrar till detta.  Många av oss  tror och hoppas att om fler lärare forskar så ska det bli mer av forskning som vi har nytta av på riktigt i skolan.

Karin Broos Speglingar


Nu har jag kollat på utställningen på Värmlands museum med Karin Broos bilder. Och jag tycker mycket om dem. Hon hör till den här kategorin konstnärer som vågar göra bilder som föreställer nåt och som vittnar om hantverkskunnande. Jag har sett hennes bilder lite här och där förut, några enstaka åt gången men det har inte varit tillräckligt många för att ge en rättvisande bild av henne. Den här utställningen var kanonbra, många bilder och bra texter till bilderna för att sätta in dem i en kontext.


Tabellkunskaper ...

... i matte är inte allena saliggörande när det gäller att klara skolans undervisning i ämnet, men det blir himla svårt att fixa exempelvis  procenträkning och divisionstal om inte plus- och minus upp till 10 och 20 är automatiserade, liksom gångertabellen. Tabellträning har varit omodernt länge nu. I  teorin ska den kunskapen kunna ersättas med räknehjälpmedel av olika slag, men i praktiken blir det ändå omständligt och fyllt av felkällor.
En intressant  liten analys av kunskapsläget hos den egna dottern gör en matematiker här:
http://www.newsmill.se/artikel/2011/12/21/s-lite-kan-en-svensk-15-ring-i-matematik

Benny Anderssons orkester ...

... såg vi på tv ikväll. Det var en upptagning från sommarturnén. Vi såg den i Karlstad och den var suverän, vi hade himla kul där, både lyssnande och dansande.  Det var ett bra tv-program också, den här musiken funkar både live och som tv.1962 ...

... var ett speciellt år. Vi som upplevt det året kan få en fantastisk nostalgitripp genom den här välgjorda dokumentären som speglar det alldeles vanligt folk upplevde i sin vardag. Jag var 12 år då och minns det mycket väl.
http://svtplay.se/v/2658865/dokumentarfilm/aret_var_1962?sb%2Cp115254%2C2%2Cf%2C-1

Länken hittade jag hos Verandan. När jag gick in och kollade på den var jag inställd på att se en liten bit, men kunde inte slita mig så jag har sett hela. Tänk på den tiden sopades järnvägsspåren rena från snö och tågen kom och avgick i tid! Och vi gick i skolan på lördagar.   Anita Lindblom var idol och intervjuas även nu, liksom ett antal andra artister och idrottsstjärnor så som Klimpen. Lugnt och avslappnat tempo är det också.

 Rekommenderas!


Billboard - ettan när jag föddes var ...

... "The thing" med Phil Harris! Låter som nåt skumt  i familjen Addams!  I alla fall helt oglamouröst och okänt. Man kan gå in på den här länken och kolla vilken låt som låg etta när man föddes, hittade den hos Anne som har trendspaning.
http://www.joshhosler.biz/

Annes mamma kunde alltså  ligga där på förlossningen och höra en låt som onekligen passade till situationen;  "It´s now or never" med Elvis.

Medan min mamma kunde ha fått lyssna till The Thing som inte är en särskilt smickrande illustration till barnafödande.  ;-) :  Den okända saken som kommer ut ur en låda funnen på stranden och som inte går att bli av med för den är så hemsk.

(Jaha, så försvann då gubben ut till Egenäs. Nej inte med hammaren i högsta hugg, men väl med stövaren,  det är spårsnö!).

På sparken ...

.. över snö och is med sin älskade, rymde hon med sitt yngsta barn, medan det äldsta lämnats till släktingar, allt för att komma ifrån sin man. Men ekipaget blev upphunnet av rekordelig äkta man med följe och färden gick tillbaka hem igen till det gamla livet. Motvilligt lades därefter år  till år med  ett rejält antal barnafödslar.  Nej, inte film och inte nu. Men på riktigt  och  för länge sedan. Valfriheten var inte stor, speciellt inte för kvinnorna. Att ta sig ur ett dåligt äktenskap var nästan omöjligt. Idag har vi svårt att föreställa oss hur ofritt och slitsamt vardagslivet var för "vanligt folk".

Den grymma historien ovan  och många andra gripande, men också  fruktansvärt roliga historier har vi frossat i, i kväll lördag tillsammans med goda vänner.  Ett par av oss har ett oerhört gott minne för berättade historier + dramatisk begåvning att återberätta  dem och jag är inte en av dem! ;-) Kanske borde detta bli underlag till  Sillerudsboken nr 3 eller nr 4! Om så där 20 år!

Vi har ömsom beklagat, ömsom  stimmat och skrattat så tårarna har trillat. Och det ville liksom inte ta slut förrän klockan var bortåt halv två på natten. Nu ses vi kanske igen i mars någon gång, resan för dem går till andra sidan jordklotet för en längre vistelse där. Vi önskar lycka till och hoppas på att kunna följa dem på bloggen! 

Det var ingen trerätters idag, jag prioriterade en rejäl eftermiddagspromenad istället. Ego! Det blev sparrissoppa där basen härstammade från i våras när vi fick färsk vit sparris av  fiskegäster. Till det nygjort bröd, rökt lammstek, rökt fläskbog, rökt rådjurskött och ostar. Till efterrrätt förstås brulé med den hederliga gamla  gasolbrännaren. Det var helt ok och jag förkovrar mig långsamt  i brulé-genren. ;-). Idag tog jag hälften farin och hälften vanligt socker till karamelliseringen ovanpå och det var lagom kombo.

Från kollega GM som är på vift!


Vy från hotellet om jag tolkar det rätt, Ocean view hotel. Och det är säkert hon som framträder som en skugga där nere till höger i bilden om det nu inte är medföljande dotter M.

Umeå och Tärna och Hemavan.


Fick en bild från dotter igår fredag. ´Bilden tagen i Tärna på väg upp till Hemavan för skidåkning under helgen. Hoppas det går bra, det var ju ett tag sen hon åkte utför. Bilden tagen rätt så mitt på dagen men dagarna är inte så långa - än. Bilden under norpade jag från hennes fb, den togs vid anskomsten
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001939460414#!/profile.php?id=1170292337


Idag lördag är det - 20 grader där uppe på morgonen och imorgon blir det - 12 grader och snö. Flott med riktig vinter! Länken under här är webkameror därifrån. Jag tänkte jag skulle kolla hur det går med skidåkningen ;-)
http://www.webbkameror.se/skidkameror/hemavan/index.php
Mammors uppfinningsrikedom när det gäller att hålla koll på barnen är oändlig! Till och med när barnen är vuxna!


Bild från dotter i Umeå som under nyårshelgen fick med sig familjen ut på åkning.


Diverse inredning - komma ihåg
Klinkern här till höger ser ut som skräpig betong, den gillar vi. Faktum är att vi har gått omkring på det perfekt slipade betonggolvet i allrummet (gjort av väldigt duktiga yrkesmän!) och sagt att eg skulle man ha kunnat olja det och haft det direkt, men det blir lite livlöst. Detta ser ut att vara en rå yta men det är det inte, den är ganska slät men med struktur. Råa klinkerytor får snabbt smuts som är svår att få bort, det vill vi inte ha. Färgen måste hålla med lorten och det gör den här. Skivan som är med är björk som kommer att vara köksinredets materiel. Och så blir det en svart kamin där provskivan står. På väggen precis bakom kaminen skulle kunna vara en variant av klinkern i annan storlek än golvets plattor eller den väggstruktur som är grå på skivan till vänster.

Idag lördag blir det spacklat i hela huset och förberett för glasfiberväv + grundmålning + målning = vitt sidenmatt. Det funkar bra, vet vi. Om något blir fläckigt är det bara att måla över den biten. Vi har det hemma och i våra andra hus. Det finns snyggare och mer sofistikerade val förstås än vitt, men detta funkar på sikt.Juniorkronorna vann VM!

Himla roligt och såååå spännande. Sverige har ett antal duktiga hockeyjuniorer. Tre av guldvinnarna kommer från FBK i Karlstad.

http://www.nwt.se/sport/ishockey/article1033975.ece

Årjäng har också bra unga hockeyspelare, fast den hett önskade hallen inte har blivit verklighet ännu.Det finns flera och jag känner inte till alla. Men en får symbolisera dem eftersom jag har lov att publicera en bild av honom;    Jesper, som har tränat sedan han har kunnat stå på skridskor tror jag. Och åkt den långa vägen från Årjäng till Arvika /  Grums för att träna och spela  med sitt lag där flera gånger i veckan. Det är så där 6 - 8 mil enkel väg. Nu är han lagkapten tror jag. Det passar säkert honom för han är förutom duktigt på hockey en väldigt schysst kille. Bilden är inte så fin, det är en bild av en bild som gubben tagit. En duktig kille är det, värd all respekt!


Jesper Karlsson Årjäng
Brännare ...

... har vi tränat på ikväll. Det skulle ju bli Creme Brulé som avslutning på kvällens samkväm i "fadderklubben". Ha ha....!  Vi har förstås pratat om nyfödd bebisgosse och hur det var när det begav sig för oss själva osv. Vi umgicks ju även då och många minnen finns det, både egna och gemensamma.Den flotta nya brännaren var tömd på gas efter ett par fjuttande så det blev till att ta fram den gamla hederliga gasolbrännaren igen. För ingen av oss kom ihåg var gaspåfyllningen fanns.
Bilden ovan är på den lilla fina brulébrännaren. Bilden under är på den mer brutala gasolbrännaren.  Det funkade med den också.Puddingen fick godkänt. Jag gör den med sojagrädde och med Eirin-stuk, dvs hjortronsylt i botten! Nu får det bli fler varianter framöver, det här är gubbens favvodessert.

F.ö. så finns det rejält med abstinens i huset just nu. Det är skare så jakt är omöjlig. Någon av oss ger  uttrycket "osalig ande" ett ansikte och jag kanske inte uttrycklligen behöver ange vem.


Kampen mot kalkbeläggningarna fortsättning!


Nu har jag testat både rött vin och ättika, men inget fungerar.  Så  nu har jag redan slängt de värst drabbade. Men i sanningens namn så hade Ikeas champagneglas klarat sig. Jag förvarar dem  prydligt i  originalförpackning så att man kan ta dem med till sjön utan problem. Men Ikeas vattenglas, de små raka, var illa däran. Dem kastar jag, men jag köper kanske nya. De är rätt billiga. Det kan vara ok om de håller ett par år utan att kalka igen.

NWTs reporter Christer Wiik

... som är från Töcksfors och med en far som är  med i Kultur - och fritidsnämnden i Årjäng, har skrivit en artikel om den politiska  debatten i Årjängs kommun.  Intressant att en reporter med så djupa förankringar i den sidan  av den heta  debatten  (Töcksforssidan med ex-politikern Runar Patriksson i spetsen!) skriver en nyhetsartikel i ämnet!  Nyhetsartiklar ska ju spegla händelser sakligt utan att ta ställning. Det kan alltså möjligtvis vara så att det inte är en slump att just den sidan av debatten får två tredjedelar av det artikelutrymmet samt ingress och rubrik till sin förmån. Medan den andra sidan hävisas till en mindre "replik" på slutet.

Man kan också fundera över varför ledaren i samma tidning så klart tar ställning för minoriteten =  "protestanterna inom Alliansen". Med "protestanterna inom Alliansen" menar jag de personer som efter debatt internt och därefter följande majoritetsbeslut i ett par kontroversiella frågor, inte vill acceptera sitt nederlag utan nu torgför sin ilska över motgångarna offentligt.   Man angriper direkt kommunledningen och det är rätt ovanligt i politiska sammanhang på  alla nivåer. Det vanliga är ju annars att man tar debatten inom majoriteten och sen när beslutet väl är fattat så stödjer alla det utåt, även de som har förlorat.  

 Ledaren i NWT erkänner dock mer ärligt att den politiska striden inom Alliansen i Årjäng bl.a. handlar om geografi, dvs ilska från några  personer i Töcksfors över det skröpliga badhusets nedläggning. I Årjängs kommun finns c:a 10.000 invånare och av dem bor ungefär 1.600 i Töcksfors (och 1.300 i Sillerud ;-) ) .  Och även  ilska över det av alla partier i enighet fattade beslutet om att även oppositionen ska vara med i att ta fram långsiktiga besluten  om kvaliteten på skolan i kommunen.

Det kan vid en snabb anblick se ut som om tidningen hejar på Töcksforsprotestanterna i (verkliga eller imaginära) strider mellan de krafter som vill  försöka  satsa i hela Årjäng och de som vill fokúsera på Töcksfors! ;-).

 Den som överlever får se!Glasbeläggning - vad göra?


Nu ser en del glas ut så här, detta är ett av de värsta, ett champagneglas som förstås hade anledning att användas under nyårshelgen. Det blir beläggning på glasen och det har inte hänt över en natt utan blivit värre och värre under en längre tid, drabbar de glas jag haft längst.   Jag har försökt ta bort med att byta diskmedel, gnida med salt, till och med gno med Svinto. Men inget hjälper. Vad är det och vad gör man? Någon som vet? Det verkar till och med vara en del av själva glaset.

Uppdaterat torsdag morgon: Det tycks alltså enligt kommentarer vara glaspest, dvs kalkutfällningar i själva glaset. När jag googlar på det så ser det ut som om några anser det obotligt medan  några anser att det går att komma till rätta med om man lägger  glaset i vinäger / rödvin / natronlut. (Det finns en diskussion på Flashback om glaspest!)  Jag får väl testa något av tipsen  och se om det hjälper. Lite för att pröva i alla fall.

Undrar om det finns glas som tillverkats på ett sånt sätt att de inte drabbas av glaspest? Glas med uttalad garanti mot glaspest?  För jag har ju en omgång Ikeaglas som jag använt jättemycket under lång tid och de har inga spår av kalkutfällningar. Diskussionen på Flashback antyder just att det är något i glasmassan, i själva tillverkningsprocessen, som åstadkommer det här fenomenet. Det är ett klassiskt fenomen som drabbar oberoende av om man använt diskmaskin eller inte.

Grattis Sara o Marcus!

Baby-lycka finns det just nu hos vårt fadderbarn Sara och hennes Marcus sedan niotiden idag på morgonen.
De är  på patienthotellet i Karlstad med en liten  gosse.

Stort grattis och rörda glädjetårar från oss på Liane.Imorgon kväll torsdag har vi nöjet att få gratulera de nyblivna morföräldrarna här hemma hos oss över en matbit tillsammans med R och I.   

Demokratin som mentalitet

http://www.dn.se/ledare/kolumner/demokratin-som-mentalitet

Det är otroligt intressant att diskutera förutsättningarna för demokrati och diktatur, hur de växer fram som statsskick i formell lagstiftning men också hur de existerar som outtalad, omedveten mentalitet hos individ och i samhället.

Jag har ju valt att kalla en kategori här på bloggen för rovdjur och naturdiktatur. Det är ingen slump. Det finns drag av diktatur i de övergrepp i naturens namn som just nu lever inom ramen för vår demokrati. De kan existera i  etablerade samhällsorgan såsom EU:s miljöavdelningar och även FNs miljöorgan vilka kräver att få styra  länder utifrån mer maktlystnad än fakta har vi förstått. Det finns också individer som själva utnämner sig till natur- och miljöexperter utan att ha särskilt mycket bakom sig, men ändå lyfts de fram av media om de har "rätt åsikter" vid "rätt tidpunkt"

Men när de som drabbas av de stora rovdjurens närvaro försöker sprida kunskap  om hur det är att leva med vargar i trädgården betraktas med automatik som misstänkliggjorda och enfaldiga oavsett hur mycket fakta de försöker ta fram.

DN- länken ovan är intressant att läsa ur det perspektivet. Bland annat! Man kan välja andra  perspektiv förstås och det är det som gör artikeln så användbar. Det är inte lätt att se den diktatur som kan frodas inom ramen för demokratin, om man inte är vaksam och känner igen den. Jag har skrivit ett gammalt inlägg om diktatorn i demokratin. Det behandlar samma tema.
http://inga.blogg.se/2008/january/om-diktatorn-i-demokratin.html

Icebug är bra skor!

Utan dem hade jag inte kunnat ta en långpromenad igår. Vår väg såg ut så här, is överallt. Men med de nya Icebug skorna så går det jättebra att promenera även på sånt här underlag. Jag har inte betalt för att skriva det, vill bara tipsa andra som också bor efter en väg som brukar vara isbelagd. ;-). Dessutom är de mjuka och sköna, klämmer och skaver inte alls på mina fötter som brukar få skavsår.
Igår hade jag Icebug - skorna till höger, de är varma och gjorda för vinterbruk.

Valpar ...

... funderar vi på till våren. Roland har alltid sagt att han någon gång i livet vill ha en dunkerstövare och har bett norska vänner hålla utkik efter bra valpar. Nu börjar det ringa in tips och vi kollar dem, jaktligt och utseendemässigt
Här finns en fin tik som heter Idunn. Hon har bra meriter. En valp efter henne vore inte fel. Men det kan finnas andra som är intressanta.
http://www.gjermaa.net/index.php?name=seksjon%2FDunker%2C_Gjermaa%60s_Idunn.html
Sen vill vi förstås gärna ha en hamiltonvalp efter Jazz. Han är den trevligaste hund vi har haft och en bra jakthund. Men det måste vara en bra tik också om det ska vara intressant.

Minnesgoda läsare minns kanske när vi köpte Jazz och Oskar samtidigt 2007. De lekte vilt i 3- 4 timmar varje kväll och fick en fantatisk fysik. Så visst vore det roligt att ha två valpar samtidigt igen.


Knivspetsen rakt in i bröstbenet ...

... stack gubben igår kväll när han skulle öppna en lampförpackning! (Snickare öppnar allting med kniv!!!) Det blödde och stod i! Jag kunde ha blivit änka om han missat benet och stuckit bredvid! Och  inburad!  För hur många hade trott på att han stuckit ihjäl sig själv? Helt absurt! Nästa gång får det bli sax - trubbig och barnsäker.

"På jakt" med Jan Guillou ...

... ska visas oss på TV. Jakt i Afrika utlovas och vi sitter bänkade nu framför apparaten. Jag gissar att han som vanligt vill blanda ihop jakt med tjuvjakt, afrikansk kommersiell syn på jakt och jägare med svensk folkhemsjakt som ingen tjänar ett öre på. Allt kallas jakt när han berättar misstänker jag, utan åtskillnad.

 Han brukar kort sagt vara spekulativ och sensationlysten och det tror jag att han blir nu också. Ett program som sägs ska  handla om jakt fast det  kommer till stor del att handla om kriminalitet istället för om jakt tror jag. Och kanske inte särskilt mycket om de metoder, via jaktuthyrning, som kan förhindra tjuvjakten. För de finns.

Han kommer att svartmåla jakt och jägare i allmänhet  tror jag,  för det kommer att verka "ärligt" med tanke på att han jagar själv.

- Äntligen en jägare som tar bladet från munnen och avslöjar jaktens sanna natur full av grymhet,  tänker nu många som är helt okunniga om hur svensk alldeles vanlig jakt går till.

 Och så kan han framstå som en hjälte, som den ende hederlige jägaren  i en värld  av jagande  banditer.  Det är Guillous favvoposition..

Ungerfär samma enkla  koncept som westernhjältar byggs av. Bland alla andra elaka vita så finns någon enstaka god vit som har ett gott hjärta och vill rädda de stackars indianerna, men han har inte en chans mot den vita övermakten. Eller som Hamiltonhjälten, bara han  av alla kristna  ser hur goda och rättänkande muslimerna egentligen är.  Guillou vill gärna vara den ende gode som jagar  på ett korrekt sätt eller som avstår från att jaga medan alla andra jägare är ohederliga,  giriga, enögt  jaktlystna  och därtill grymma.

Gubben vill se det här programmet  så jag har inte så mycket att välja på, jag måste  också se. Fast lite under protest.

Men det kanske är fördomar jag har om JG. Kanske kommer de på skam. Jag skriver om programmet nedan, efteråt, hur det blev:

Så här blev det:

Det är den reglerade lagliga jakten som håller viltet vid liv i Tanzania  säger JG.( Kanske borde han tänka på det när han debatterar vargjakt i Sverige. Här vill han förbjuda all vargjakt och raljerar gärna över de vargdrabbades problem,  protester och krav på avskjutning.)

Skål och hej och matservering med trerätters och fullständig service vid Safarijakt i Tanzania har JG.  Tanzania har Afrikas bästa viltstammar tack vare att man tillåtit jakt och organiserat den och gjort den lönsam för lokalbefolkningen genom att de får kött och guidningsmöjligheter och staten får jaktavgifterna. Win-winkoncept. Samtidigt har  viltet dött pga tjuvjakt ut i  de afrikanska länder som förbjudit jakt. Det säger J G om jakten i  Tanzania Varför tar han inte med den logiken och erfarenheten till vargproblemen i Sverige? Att man måste ge de av djuren drabbade ett inflytande!

Två tjuvjägarligor har redan tagits fast så här långt in i programmet och jag tror att showen där de tas fast och torteras av JG.s gäng är arrangerad. Skådespeleri! Tortyr utförd av hans jaktvänner? Är det ok?  Och så finner man vapen och ammunition hos den tredje  ligan och antyder att ammunitionen som sägs komma  från en svensk fabrik skulle vara en del av det svenska biståndet till Tanzania. Så himla lumpet!  Fult! Det är klart att Sverige inte skickar jaktammunition som bistånd till Tanzania! Vi vet alla att JG inte gillar just den ammunitionsfabriken och nu tog han chansen att ge en känga åt den oavsett var ammunitionen verkligen kom ifrån. Det är lågt och hämndlystet - sandlådenivå!.  Typiskt JG!

Det jaktgäng som JG åker omkring med ägnar mer tid åt att ta fast tjuvjägare än att jaga. De piskar och torterar de människor de griper misstänkta för tjuvjakt för att få dem att berätta. Människor  pinas utan rättegång och rannsakning till att erkänna brott. Sanslöst! Vi får höra piskslagen men inte se.

Sammanfattningsvis efter programmet: JG var med och tog två -  tre ligor med tjuvjägare och det upptog en stor del av programmet, precis som jag förutsade. Det kom att handla mer om kriminalitet än om jakt Och JG får frossa i hjäterollen - mannen  som räddar de stackars elefantungarna från döden.

Elefanter vill han egentligen inte skjuta, det känns speciellt med det djuret säger han. (Och han har ju nyss visat en stackars tjuvskjuten elefantunge och avstått från att skjuta tre unga elefanthanar så det finns ett moraldilemma som måste lösas när han till slut ska skjuta en elefant!) Elefanter är så fina och kloka. Säger JG.  

Men när man kommer till en boning där elefanterna har plundrat familjen på deras mat för tre månader framåt, då finns filmiskt etiska skäl att skjuta dem. För staten kompenserar inte för förlusten. Då kan JG skjuta en elefant (som säkert var planerat från början!) och vara hjälte igen för det antyds att elefanterna kanske dödar familjen nästa natt. JG kan kanske rädda dem, men han lovar inget (!).  Min fula misstanke är förstås att den här familjen hamnade med precis här för att ge etisk och filmisk legitimitet åt att JG  ska skjuta en elefant. En gammal stor elefant   som inte kan reproducera sig mer. Och som ska tas bort i alla fall.  Säger JG.

Nu kan JG ägna sig en liten stund i programmet  åt att jaga speciellt elaka elefanter istället för elaka tjuvjägare. Han är en sån ängel!!! En hjälte!! Fast han har fina bilar att åka med och goda kockar i sällskapet och tar en drink i solnedgången varje kväll med sina jaktvänner. Nu visas istället hur han med "stora umbäranden" jagar stygga elefanter. Det visade sig att de grymma  elefanterna inte bara var elaka, de var fyllehundar också. De hade, precis som svenska älgar, valt att äta frukter som gjort dem berusade. Så bytet var lätt att avliva.  

Invånarna i den närmsta byn får köttet förstås och det är en god gärning igen. (Fast jag tror att han enligt reglerna måste göra det) JG är hjälte en gång till!!!. Och JG träffade  den áv elefanterna pinade bonden och JG  skänker honom majs. Fullständigt änglalikt!!  Jamen visst är JG en ängel!!!! Jag är såååå imponerad!!!!

 INTE! JG visade sig vara precis det pucko jag förutsåg innan jag sett programmet. Och det kom att handla om precis det jag trodde. Alla mina fördomar blev infriade.

Hela programmet  syftade till att putsa JGs egen hjältegloria på andras bekostnad och finansiera hans  afrikajakter ett tag framöver. Inte ett dugg annat. Han är en första klassens skitstövel! Och han ger hyckleriet ett ansikte!
 
JG är illa sedd av många jägare i Sverige just för sitt överlägsna föraktfulla raljerande med den svenska bondejakten och sitt hyllandet av exklusiva  jaktsafaris i exotiska länder.

I jägarkretsar finns från mun till mun berättade historier om hur han mellan skål och vägg uttrycker  överklassförakt för vanligt folks enkla mat- och dryckesvanor och för de nedärvda  svenska jakttraditionerna och för jägare i allmänhet (han själv undantagen förstås!).

Tråkigt nog är filmen så dramaturgiskt skickligt genomförd att få kommer att genomskåda vad JG egentligen visar och hur falsk han är bakom sin skenbara "ärlighet" och sina "avslöjanden".  Detta är inte i första hand en dokumentär om vare sig jakt eller tjuvjakt, det är en story, fabricerad från början till slut av berättandets mästare, författaren Jan Guillou.

http://www.aftonbladet.se/ipadoriginal/article14154111.ab

http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/tv/article14155210.ab


Kära snö!Det blev i alla fall en dag med snö den här vintern! Så fint det var! Men på kvällen regnade allt bort! Suck!Närbild på den mysiga fågelstugan som vi fick från Deje tidigare i år.


Plogning på nyårsdagen

"Skogsinspektion" ...

.... gjorde vi nyårsdagen med "proffs" i branschen, av ett skogsparti som är tyskägt, fast ägaren själv var inte med. ;-(

Det var en skön  promenad i snö som avslutades med kaffe och korvgrillning. Sen måste Roland röja snö med traktorn  här hemma och vid de andra husen.

Sen eftermiddag åt vi nyårsmiddag med Rolands mamma, exakt samma trerätters som igår.

Avslut på dagen blev det med en pratstund med de tyska gästerna och önskan om trevlig hemresa och hälsningar till familjerna hemma. De åker hem måndag, vi har haft trevliga dagar med dem.Kolja, 10 år, dödades av varg ...

... vid pulkaåkning i centrala Ural.
http://www.expressen.se/nyheter/1.1448093/kolja-10-dodades-av-vargen
Man kan ju bara gissa att det triggade igång jaktinstinkten hos vargen.

Christer Lindarw ...

... i Stjärnorna på slottet, vinner min sympati och min respekt genom det här programmet. Hans livshistoria är gripande med den frånvarande Speedwayidolpappan som till slut (när Christer är 16 år och på väg att flytta hemifrån!!!) gifter sig med den ensamstående mamman som Christer växt upp med.

Hans skicklighet som dramatiker blir synlig när han guidar deltagarna genom sin dag i en berg-och-dalbana i skräck och skratt, prestationer och slapphet. Hela tiden känns han alldeles äkta och genuin med en fascination för kitsch och glamour.

Jag har varit skeptisk till Stjärnorna på slottet när en del program har gått ut på att tussa ihop deltagarna, men det här varit riktigt bra.


I Alaska i guldgrävarnas fotspår ..

... har en av våra vänner rest, en av de som besöker oss nu. Resan gjordes tillsammans med sonen och en svärson. Vi fick se en otroligt fin film från  uppelevelserna där. Det var inte vilken resa som helst utan en strapatsrik färd på egen hand genom vildmark, ofta utan telefontäckning och kontakt med omvärlden. Bästa tiden att göra den är sen sommar / tidig höst, efter värsta myggsäsongen och före den grymma kylan på - 30 till - 50 grader.

 Resan startade med 5 dagars vandring i terräng med mycket packning i ett land med bl.a. svartbjörn. Man måste vara väldigt försiktig med hur man hanterade mat och matrester för att inte dra på sig björnattacker. På den trailen släpptes endast ett begränsat antal personer iväg vilket innebar att de såg aldrig någon annan person under vandringen.   Resan innehöll också en paddling med kanot 50 mil, visserligen nedströms i rätt lugnt vatten, men ändå väldigt långt, som härifrån till Malmö. En flygresa tillbaka var medräknad, och besök i guldgrävartrakter. Gruvan är igång än och drar in mycket pengar. De fick testa guldvaskning och det fanns guld att vaska på riktigt i området, men inte i någon omfattning som gjorde någon rik. Älg, svartbjörn, piggsvin och havsörn var exempel på djur som man kom i närkontakt med. Orter som White Horse och Dawson besöktes. Det gick att bli medlem nr c:a 48.000 i en klubb genom att dricka whiskey i vilket fanns en förfrusen tå. För att bli kvalificerad ska man då låta tån gå in i munnen och så spotta ut den igen. ;-) Jag knäppte bilder från filmen lite vartefter vi såg den, så de är inte så bra, men jag vill gärna minnas vår väns berättelse om den här resan. Det här var en sedan länge efterlängtad drömresa.  Allt kunde planläggas och betalas från Tyskland och allt klaffade perfekt under de tre veckor den varade förra hösten 2010. Då avstod vår gode vän sin vanliga älgjaktsresa till Sverige men planerar att komma i oktober igen.Nyårsafton 2011 kvällen


Duken är rödare än det ser ut här, riktigt julröd. Det blev förrätt med skaldjurstoast och tjälknöl på älg och vaniljglass med varm hjortronsylt.
(Uppdaterat med inlägg från nyårsaftonsdagen före detta inlägg!)


Start med glögg förstås i muggarna från Gerds keramik


Det här fina ljuset har vi fått under julen


Fram mot 12-slaget åkte vi ner till sjön, tände eldkorgarna och facklorna


Det var trolskt att se fyrverkerierna på andra sidan Bäcketjärn
Och så egna raketer förstås


Det var ingen snö men i alla fall frost på marken och vindstilla
Och vi lyssnade på diktläsning och domkyrkoklockorna från bildradion. Det var stämningsfullt och vackert.

Vi pratade med barnen under tiden och önskade gottnytt. En son befann sig med goda vänner i flock på Fårö, en son uppe på Mosebacke i Stockholm, dotter och barnbarn hos goda vänner utomhus i Umeå (-10 grader och sparkföre!)

Senare under dagen blir det bilder här från min promenad under dagen och från berättelsen om guldgrävarfärden.

Nyårsafton på dagen ...

... var det jättevackert ute, frost, solsken och någon minusgrad.

Jag passade på att ta en långpromenad med Jazz. Det var premiärgåing med mina nya Icebug skor. De är supersköna att gå i och jag kan gå helt avslappnat med dem, behöver inte vara rädd att halka.


Gick förbi Liane, där Rolands mamma och farbror Nils bor.


Jazz går väldigt snällt bredvid mig och drar inte.


Här passerar vi gamla kyrkplatsen till vänster om oss.Utsikten ner mot sjön från Signebyn.Ungefär här är vändpunkten på dagens gåing.