Visst har den ibland varit en förebild!

Vi fick den av vår gode vän i Tyskland för rätt länge sedan och den har  ibland visat ut riktningen när livet har bjudit på svårigheter som verkat oöverstigliga.  Hänger alltid på väggen, vi ser den varje dag.