Trump leder över Clinton ....

...i opinionsmätning nu senast. Visst skrämmer det. Men kanske skrämmer häpenheten över detta faktum ännu mer. Varför såg eller hörde ingen det komma!?? Blindheten och dövheten hos etablissemanget skrämmer mer. Hur kunde makthavare inom politik, ekonomi och media bli så avskärmade? Och hur kunde de underlydande plötsligt få ett självförtroende som ledde ända fram till genomslag i demokratin? Vi  brukar ju till slut låta oss styras i åsikter uppifrån när det kommer till sånt allvarsamt som val och folkomröstningar.
 
Jag ser Trumps framgånger, Brexit, SDs frammarsch och skandalen med Riksrevisionen i Sverige som sidor av samma sak. Ok det är olika storheter men det är ändå på nåt sätt etablissemangets avskärmning från "vanligt folk" och nonchalansen mot  kärnan i  det egna uppdraget som har lett fram hit.. Men varför sker det nu? Varför inte tidigare? Vad är skillnaden?
 
Det ekonomiska etablissemanget, media och de politiska makthavarna håller ihop, kanske mer än någonsin. Det kan vara en skillnad. Hur kunde det ske?  Och det nya kan vara att just media inte längre granskar kritiskt  uppåt utan stryker medhårs i en mainstream som därmed i lugn och ro kunnat söka sig allt längre bort från vanliga människors vardag. . Hakelius har en bra krönika om det nu senast..
 
Det "vanligt folk" tycker förlöjligas i media, ges inget seriöst utrymme. Det språk och de analyser som släpps fram är ofta inte begripliga för genomsnittsläsaren. Därmed lämnas de flesta av oss till att skapa vår bild av samhället via samtal med andra människor i samma situation. Vi som är "folket " utgör en allt mer sammansvetsad grupp som pratar ihop oss när vi ses eller via sociala medier,  samtidigt som etablissemanget stänger in sig för att tjäna sig själv och de egna idéerna med hjälp av etablerade media. Opinionsbildning via sociala medier är ju nytt och vi vet ännu inte riktigt hur den slår. Kanske är det den som gett det självförtroende som lett fram till att "vanligt folks" åskter ser ut att välta etablerade och politiskt korrekta storheter över ända.?
 
Inget av de etablerade politiska partierna tar avstamp i vardagen hos majoriteten  medborgare. Förr var åtminstone kommunisterna motvalls och vågade protestetera (verklighetsförankrade eller inte ;- )) men uppfattas numera av de flesta som minst lika avskärmade  som resten av de politiska makthavarna. Typ SD och Trump  framstår som enda alternativen. Budskapen är enkla och begripliga.
 
Det som händer just nu med politiska opinioner är på många sätt nytt och spännande. Gissningsvis så vinner som vanligt etablissemanget men man får ändå hoppas på en större lyhördhet framöver och en bättre verklighetsförankring i maktutövningen. Om inte så klyvs samhället vågrätt i styrande och styrda på ett sätt som vi inte haft tidigare i västliga demokratier.

Minskar papperseländet!

 
Nu under sommarledigheten tar jag ett ordentligt tag för att minska på inflödet av papper i huset. Det känns inte bra att vi får så mycket papper som vi inte har någon glädje av egentligen. Mycket av pappersinflödet går oläst direkt till återvinning.   Jag har sagt upp en del föreningsblad som kommer automatiskt  bara för att man är med i en förening. Jag säger upp vår morgontidning och prenumererar istället på den digitalt för halva priset. För jag vill fortfarande läsa tidningar men kanske på ett annat sätt framöver.
 
Svenska media har allt mer visat sig ha en egen agenda i olika frågor, alla tycker lika och samtidigt. Nyhetsrapporteringen är inte längre saklig och allsidig utan rejält vinklad.  Jag har därför under de senaste åren fått för vana att läsa alternativa svenska media och utländska tidningar på nätet. Det behövs för att nyansera bilden av aktuella händelser. Det senaste exemplet på kollektiv mediaagenda är att efter Brexitomröstningen så fick enbart de som var kritiska till Brexit komma till tals i tidningar och tv. Undergångsscenarierna staplades på varandra genom deras röster. Den dryga halva av befolkningen som röstat för Brexit beskrevs oblygt som rent ut sagt korkad.  Det dröjde länge innan någon av dem  fick jubla offentligt över omröstningsresultatet och säga att demokratin var räddad.

England lämnar EU!

Det går väl inte att tolka resultatet av folkomröstningen på annat sätt. Landets regering kan rimligen inte gå emot folkviljan som nu med en liten marginal röstat för utträde. Jag kollade lite på rösträkningen i natt och det var en veritabel rysare, pendlande mellan utträde och stanna.
 
Jag hoppas att detta kan leda till att fler länder, bl.a. Sverige,  omprövar sitt medlemskap i den organisation EU har blivit. Den har inte mycket att göra med det EU som man gick med i en gång i tiden, inte mycket att göra med den union för fred och handel mellan fria demokratiska länder som var grundtanken från början. EU har utvecklats till att bli en sammanslutning med en toppstyrning i detalj från Bryssel. Det är en toppstyrning som utan att tveka kör över de demokratiskt valda parlamenten i medlemsländerna. Och de som beslutar och styr i Bryssel är till stor del inte folkvalda utan tjänstemän anställda av EU, tjänstemän som inte går att avsätta, men som hela tiden påverkas av de 15.000 välbetalda lobbyister som har i uppdrag från sina uppdragsgivare att ordna fram beslut som gynnar det egna företaget, den egna organisationen, det egna landet.  Det arbetas hårt bland ledare inom EU för mer överstatlighet i riktining mot ett Europas Förenta Stater.
 
Visst kommer det att bli reaktioner på det här beslutet, med stor oro på finansmarknaderna men när det har lagt sig så återgår allt till det vanliga. EU kan ju inte tippa den den här västliga ön ut i Atlanten. ;- )  EU och England kommer att förhandla fram ett samarbetsavtal istället och det kommer att fungera på alla väsentliga områden, men landet får behålla sin demokrati och sin självständighet att besluta i interna frågor.  Det finns ju länder som valt att stå utanför EU, Norge till exempel. Och det ser inte ur som om Norge har tagit stryk av det.
 
Sen måste man häpna över häpenheten över Brexit. Det uttrycks framför allt förvåning och chock över resultatet av folkomröstningen. Väldigt få analytiker i media har brytt sig om att ta reda på vad som ligger bakom folkets krav på utträde, orsaker som inte kom till igår utan som har utvecklats under många år av en känsla av maktlöshet. .  Få har förstått att de fenomen som vi nu ser är grenar på samma träd; Brexit, Trumps framgångar i USA, SDs framgångar i Sverige. Alldeles vanliga människor är trötta på att i detalj styras av ett globalt mäktigt etablissemang med politiker, tjänstemän, media och ekonomier. Under sken av att vilja ha överstatlighet för att rädda världen från krig och klimatkatastrofer så genomförs mängder av detaljbeslut som går tvärs emot vad folk i som lever i verkligheten vill ha. Och de stora frågorna, som migrationen, har man inte kommit  i närheten av att kunna lösa.
 
 

Morokulien nästa!

Nu åker vi till Morokulien vid norska gränsen och deltar i manifestation mot regeringens rovdjurspolitik och deras allmänt landsbygdsfientliga politik

Nationell identitet ...

... är intressant att fundera över och om den har någon betydelse för oss idag i  ljuset av det som händer just nu med SDs framgångar, hotande Brexit, Trump osv.  Betyder det något att känna samhörighet med ett land? Och vad betyder det? Och är det godkänt i våra tider av internationalism? Eller är det bara så att nationell identitet har förväxlats med andra fenomen och därmed tolkats som käpp i hjulet av makthavare i de nutida beslutsprocesserna? Och så har man omedvetet  försökt "slänga ut barnet med badvattnet"? Det kan i alla fall vara s.k. vanligt folks upplevelse om jag nu ska spåna i orsakerna till de opinioner som väcker förvåning i flera länder just nu.
 
Svårt att definiera vad nationell identitet  är utan att blanda samman med annat. Uttrycket handlar om att känna sig som tillhörig  ett land, men det innebär inte att vara nationalist som är något annat och det behöver inte innebära stark sympati för nationalstaten som är ett lands politiska sida. Nationalstaten är mer tillfällig som fenomen beroende på hur politik och myndigheter utformats just för tillfället. Nationell identitet tror jag är förankrad djupare än så, i landets historia, i traditioner, i hur gemensamma värderingar växt fram ytterst uttryckta i lagstiftning.  Vi människor är ju basic sociala varelser där grupptillhörighet är helt grundläggande i vår organism, antingen vi godkänner det eller inte. Behovet av gruppen, den lilla och den stora, finns där och har förmodligen gynnat överlevnad under årtusenden.
 
Att känna tillhörighet till en grupp betyder inte med automatik att andra grupper upplevs som dåliga eller fel eller hotfulla, även om det är möjligt att odla fram såna idéer. Det handlar mer om hur de gemensamma värderingarna utvecklas. Jag såg teveprogrammet om finska kriget igår och slås av dels hur stark den nationella identiteten var i Finland under de svåra tiderna, dels av hur Sverige ställde upp och hjälpte de krigsdrabbade. Vanliga människor tog emot finska flyktingar i sina hem. Lite stolt kan man vara över att bo i ett land som funnits där för människor från grannländer i nöd. Vi har vänner vars första upplevelse av Sverige var de vita bussarna i Berlin efter andra världskriget.  Vi tog emot flyende från andra världskriget. Under Balkankriget tog Sverige  också emot många flyktingar.  Det finns en tradition av den öppenheten hos oss. Någonstans bottnar den förstås i tryggheten av att vi lever i en stabil demokrati, men säkert är orsakerna komplexa.
 
Så långt mina tankar om nationell identitet just nu. Det fortsätter säkert och bloggen är bra plats att skriva ner det aktuella "tänkeläget". Det kommer naturligtvis att förändras över tid.
 

Kör en tvättmaskin ...

.... en diskmaskin och tänder alla lamporna! Det är mitt barnsliga, men enda möjliga  sätt att protestera mot WWFs Earth Hour. Jag är skeptisk till klimatalarmismen, allt för många har allt för mycket att tjäna på att den underhålls med ständiga skräckscenarier. Och klimatet på jorden har ändrats av och till under århundraden utan mänsklig påverkan. Här i Norden hade vi exempelvis medelhavsklimat på Bronsåldern och vi har också haft Fimbulvinter och istider som kommit och gått. Jag är oerhört skeptisk till WWF, en privatägd stiftelse,  som aktivt saboterar alla försök till en långsiktig rovdjursförvaltning och som är absolut stendöv för landsbygdsbors situation i exempelvis vargrevir.

Liane idag på morgonen!

Det var så vackert när jag åkte till jobbet i morse vid 7-tiden! En fin tid med snö, kallgrader på nätterna och solsken på dagarna. Det flödande ljuset under en stor del av dagen är välgörande för kropp och själ efter månader av mörker.
 
Måste bara passa på att skriva ett par rader om nationell identitet i kölvattnet på SD-framgångar, Brexit och Trump medan jag kommer ihåg dem. Frågan är ju för mig vad de styrande har trampat på för att få ¨så här mycket mothugg av sina undersåtar och från så olika läger. Det är ingen ordning på opinionen, den kommer inte tydligt från vänster eller höger utan från alla håll. Och den överraskar makthavare och media. Man begriper inte vad som hänt och varför. Nationell identitet kan vara  intressant i sammanhanget även om den inte förklarar allt.
 
Utifrån konservatism kan man se motivet för nationen / nationalstaten som att individen överlämnar en del av sin makt och sina resurser till nationen / samhället för att få skydd (nattväktarstaten) mot önda krafter och för att få hjälp när det behövs. Men grunden är individen.  I detta synsätt finns en stark nationell tradition av både historia och framtid med i bilden, traditionen och ansvaret bakåt och framåt. Nationen ses som egenartad, något som måste skyddas och bevaras. Nationen är grunden för internationellt samarbete och internationella överenskommelser.
 
Utifrån socialdemokratin kan  nationen ses mest ur ett välfärsperspektiv här och nu, inte som tradition, historik, egenart och framtid. Nationen / samhället är grunden för välfärdskontraktet mellan individ och stat. Det finns en slags överskommelse mellan indvid och stat att individen i en nation lämna sitt bidrag till staten och därmed förväntas staten se till att alla har det bra, främst i ett   ekonomiskt synsätt. Och solidariskt så är det ok om staten också använder gemensamma resurser till att sörja för de invånare i landet som inte kan försörja sig själva av olika skäl, som inte kan bidra. Men i det välfärdskontraktet ingår inte att försörja de behövande i andra nationer, det får det ¨landets socialdemokrater ta hand om. Tja ungefär så. Nationen kan också ses som ett verktyg på vägen mot internationalism grundat på arbetarklassens nationsöverskridande gemensamma intressen, men i övergången kan krävas ett slags diktatur för att inrätta alla åt samma håll.
 
Utifrån liberalismen kan  nationen ses som grund för internationellt samarbete där den som är bäst på att producera nåt ska göra det, för det tjänar alla på. Alltså ett rätt ekonomiskt styrt synsätt. Samtidigt finns en stark tradition av försvar för individens frihet och ett demokratiskt styrelseskick och demokratiska fri- och rättigheter för landet och i landet. Liberalismens syn på nationen är lite luddigt i kanten om man vill uttrycka sig slarvigt.
 
Frågan blir vilket nationsbegrepp en människa identifierar sig med och vad det får för konsekvenser i dagens politiska läge.
 
Jag har läst Kjell Goldmann statsvetare som kollat på förhållandet mellan nationalism och internationalism i EU-perspektiv. Jag hanterar hans teorier pratigt,  lite övergripande och generaliserande. En bit på väg kanske, men tankegrunden behöver fyllas på känns det spontant som. Behöver mer kött på benen om vad nationell identitet kan ses som, vad den innebär únder olika omständighetet.

Nationell identitet ...

... vad det egentligen är och i vad mån vi har behov av en sån är  intressanta frågor om man letar efter eventuella   gemensamma fenomen som styrt fram Trump, SD, Brexit till oväntad folklig / politisk framgång. Några har diskuterat nationell identitet lite mer än andra, bl.a. statsvetare Kjell Goldmann.  Jag bara skriver det här för att komma ihåg att söka mer om hur han tänkt.

Annelie Nordström ...

... Kommunals ordförande kan man fundera på. Alltid intressant att studera  hur människor hanterar en krissituation. Jag har  försökt fïnna något försonande med henne, vi är ju barnskötare från början både hon och jag ;- ),  men det är svårt. Hon har naturligtvis, i likhet med oss alla, ett personligt ansvar för vad hon gör och har gjort. Hon kan inte smita undan det  genom att hänvisa till att hon hamnat i gammaldags vanor och en dålig kultur. Det är  Kurt Olsson-varning på såna uttalanden.  Det blir riktigt patetiskt när det kommer från en kvinna som har alla förutsättningar att veta bättre och som dessutom hade  makt att faktiskt kunna förändra.
 
Sen var det nåt med hennes framträdanden som inte stämde. Gång på gång i går kväll  vevades hennes  / Kommunals avbön i olika media. Men den föll platt på något sätt i mina ögon och jag begrep inte varför, men idag kom jag på orsaken. Hennes ord var ödmjuka med många förlåt  men  ackompanjerades av ett aggressivt kroppsspråk och ett tonfall som gjorde klart att hon helst velat  bita oss allihop, både tittare och pressuppbåd. :- )) Därmed förlorade budskapet trovärdighet.   Det blir liksom  skrämmande när ord och kroppsspråk ger  motsatta signaler. Hos Annelie blev det så tydligt att jag inte skulle bli förvånad om inslaget kommer att användas som avskräckande exempel på  utbildningar i ledarskap / argumentationsteknik eller dylikt.
http://www.dn.se/ekonomi/kommunals-ordforande-avgar-forlat-oss-forlat-mig/

Klokskap i en förvirrad värld ...

... är det svårt att hitta, analyser som är övergripande, förankrade i ett globalt och historiskt perspektiv . Antropocene är en sida som bjuder på en del av den varan. Den är bra läsning då och då för att förstå snabba och komplexa skeenden, kunna sätta in dem i ett begripligt sammanhang. Här finns en hel del vettigt om världspolitik, migration, klimat osv, fast som alltid ska man läsa med kritiska glasögon och inte svälja allt.  Just nu läser jag den här texten  och funderar utifrån Kölnhändelserna.
http://antropocene.se/2015/december/migration-utan-integration-orsaken-till-valdsutveckling.html#comment
Man får scrolla opp från kommentarerna för att se själva texten.

Medias hantering av överfallen i Köln ...

... är intressant. Det går att tydligt se hur man väljer rubriker och fokus i hanteringen av nyheten om att bortåt 1000 män, migranter med "arabiskt och nordafrikanskt utseende" varit delaktiga i  sexuella massövergrepp och rån mot kvinnor i centrum på Köln i samband med nyårsfirandet. 140 anmälningar från kvinnor kom in och som vanligt finns förstås ett mörkertal som inte anmäler.
 
Den normala mediahanteringen hade varit att beskriva en så fruktansvärd  händelse ordentligt med detaljer om var det skedde, när i tid det pågick, vilka som drabbades och vilka som var förövarna. I efterhand borde det  logiskt sett ha varit intervjuer med offer om hur de upplevde det som hände, analys av vilka som var förövarna och vilka deras motiv kan ha varit, hur polisen agerat och varför, osv.
 
Men icke! Själva händelsen förbigås i stort sett med total medial tystnad.
 
Rubrikerna och fokus rör sig på en administrativ och politisk nivå;  om att det har varit krismöte i staden Köln, att Kölns borgmästare är i blåsväder för hon har sagt att kvinnor i Köln måste uppför sig på ett speciellt sätt för att undvika sexuella övergrepp, att debatten om flyktingmottagning tagit ny fart i Tyskland, att det är synd om Angela Merkel efter det som hänt för nu blir hon ännu hårdare attackerad för sin flyktingpolitik, osv osv. Det finns många exempel, här är ett
http://www.expressen.se/kronikorer/mats-larsson/angreppen-kan-drabba-oskyldiga-som-har-flytt/
 
Jag förstår syftet med att välja ut så här i nyhetsförmedlingen, man vill inte underblåsa fientlighet mot migranterna som kommer till Europa. Det är alltså ett gott syfte i botten. Men det slår bakut av två skäl.
 
Det ena skälet är att vi måste se sanningen i vitögat, att många av dem som kommer har med sig en annan kvinnosyn, en annan syn på demokrati och  våld osv. Det finns kulturella skillnader i brottsbenägenhet mellan migranter från olika länder, vilket BRÅ visade i en rapport för ett antal år sedan. Om vi inte vågar erkänna det och hantera det, så frånhänder vi oss chansen att hävda våra värderingar när det gäller bl.a. jämställdhet och demokrati. Kanske behövs obligatorisk utbildning i de avseendena  för alla som kommer hit och som vill bli integrerade i vårt samhälle. Kanske lika viktigt som språkundervisning. Man måste tro på möjlighet till förändring och förbättring hos människor. Våra krav på dem måste bli tydliga och uttalade om vi ska klara av,  inte bara mottagandet med sovplatser på golv i sporthallar utan också en verklig integrering .
 
Det andra skälet till att det goda syftet slår bakut är att vårt förtroende för media som saklig och oberoende nyhetsförmedlare får sig en ordentlig törn. Det blir så uppenbart för alla att media har en egen agenda i sammanhanget och att den styr urvalet i nyhetsförmedlingen. Vi är många som under den gångna året vant oss vid att för första gången regelmässigt komplettera läsning av svenska tidningar med läsning av utländska tidningar för att få veta mer, få fakta. Risken med minskat förtroende är förstås att upplagorna för svenska tidningar rasar ännu mer i redan hotad bransch. Vi söker mer och mer info på nätet istället för att läsa svenska papperstidningar som förpackar färdiga åsikter som nyheter  istället för att förmedla fakta så jag kan bestämma själv vad jag ska tycka.

Förbud mot handel med viltkött....

... och  förbud mot alla former av troféjakt, fritidsjakt och nöjesjakt krävde  Vänsterns partigrupp i Europaparlamentet när man skulle rösta om en resolution om djurskydd. Man krävde också fisk inte ska få dödas utan bedövning.
 
Ja ja... vad ska man säga???  Suck! Hoppas alla svenska vänsterpartister är medvetna om vad det är man understödjer.
http://nwt.se/asikter/signerat/2015/12/24/spegel-spegel-pa-vaggen-dar
 
I kväll o imorgon blir det bilder o text från vårt besök i Stockholm, från Markus födelsedagsfirande i dagarna  två o lilla julafton med barnbarnen. 

"Desillusionerade humanister" ...

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/655975?programid=4902
 
... heter en liten stunds radioprogram. Jag lyssnade på det några gånger för det gav mig ny info, info som fick saker och ting att falla på plats. Plötsligt kan man förstå varför de här gossarna uppfattas som att de är  bortskämda med maten, klagar  på boendestandard i flyktingmottagningen, kräver  nyaste mobilen och ipaden.  Det blir så kapitalfel när media förmedlar bilden av ensamkommande flyktingbarn som ilande  hit till Sverige undan bomber och granater från ett krigshärjat Syrien. Det är värt att lyssna på om man vill få ett komplement till medias vanliga beskrivning. Visst finns det säkert en tråkig historia bakom var och en som kommer men kanske inte av skäl som normalt ger rätt till asyl.
 

Stackars Paris! Och stackars alla oss andra!

http://www.dn.se/nyheter/varlden/paris-1314-november-detta-har-hant-0330/
Fasansfulla samordnade terrordåd i Paris igår kväll och i natt. Tänker osökt på artikeln av Gerner o Agrell för en tid sen. De menade att det mycket väl kan vara tredje världskriget som har börjat fast vi inte känner igen det, det finns inga frontlinjer, inga skyttegravar osv. Det finns terrordåd, flyktingströmmar och folkvandringar. Och vi kan inte föreställa oss hur det hela utvecklas.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20917525.ab
http://www.metro.se/nyheter/professor-i-underrattelseanalys-tredje-varldskriget-ar-redan-har/EVHofg!Ew9n7z1N1GQz2/

Gränskontroller ska införas ...

... från och med imorgon torsdag kl 12.00.  Nu går det fort och förslagen haglar om asylmottagningen, förslag som bara för några veckor sedan ansågs vara stöd för SD och rasisism.  Situationen är lätt makaber när man ser vad som hänt bara på ett par veckor med våra riksdagspolitikers uttalanden. ;- ) Kasten är tvära trots att den krisartade situationen knappast har ändrats. Det ena efter det andra av SDs förslag blir de andra partiernas.  Tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel gjorde regeringen ett stort nummer av, men det beslutet visade sig vara ett spel för gallerierna. Det var mer  undantag än regel och kan inte genomföras förrän om tidigast ett år!  Det är en  inte  allt för vildsint gissning att detta med gränskontroller också är en patetisk uppvisning från regeringen för att ge intryck av att man har någon form av politik, vågar fatta något slags  beslut. Det verkar ogenomtänkt, ogenomarbetat och panikartat. Skulle kanske ha diskuterats en längre tid och planerats ordentligt hur det ska kunna genomföras praktiskt. Vem ska genomföra den och hur? Och vad ska man kräva exakt för att släppa in någon?? Och vad ska krävas för att avvisa???
 
Uppdaterat: Ha ha.... det här låter som ett skämt!!
1. Ministern försäkrar att den här åtgärden syftar inte till att minska strömmen av asylsökande fast den genomförs efter krav från Migrationsverket för att man inte kan ge boende till alla som kommer. (Han är inte klok, varför genomför man gränskontrollen då. Det är ju mängden som är problemet!! Hur ska han lösa det då??)
2. Det ska bara pågå i 10 dagar! (Det tolkas nog av de flesta som att det är ok igen sen, ingen kommer att stoppa resan från hemlandet för något som uppfattas som ett tillfälligt stopp)
3. Gränskontrollen ska bara genomföras vid vissa gränsövergångar i södra Sverige och som stickprov.  ( Ett barn kan räkna ut att de asylsökande köper kartor och kan leta upp andra ingångar till Sverige där det är fritt fram utan någon som helst gränskontroll och att det som fastnar i stickkontroll försöker om o om igen tills de lyckas!)
4. Vad ska man göra med dem som avvisas vid gränsen? (Be dem simma tillbaka? Bära dem ombord på färjor / tåg / bussar??? Och hur ska man kunna hindra dem från att stanna kvar illegalt om de inte vill resa tillbaka)
5. Polisen i södra Sverige var inte förvarnade om beslutet. Hur ska de kunna genomföra detta då - imorgon? (Polisen är redig! Man hade redan förberett sig på detta i förhoppningen om att ett beslut skulle komma! Men man kan inte genomföra det fullt ut så snabbt som i morgon torsdag)

Tidningen DN har en tydlig åsiktsagenda ...

... som man driver med envishet och inte bara på åsiktsplats som exempelvis ledare utan också i det redaktionella materielet. Två såna frågor är invandring och vegetarianism.
 
Invandring är  alltid bra i DN, man ser ingen anledning till begränsningar.  Bilderna på den migrantström som kommer till Sverige består alltid av ledsna kvinnor och barn, helst sittande på marken,  trots att merparten i det här människoflödet är unga män. Det måste rimligen vara en medveten förvanskning av verkligheten i bildens form, vilket man enligt mediaetiska regler inte ska göra sig skyldig till.
 
Mot köttätande är också viktigt i DN! Det är inte långt mellan artiklarna som beskriver hur hemskt det är att äta kött ur alla aspekter; miljö, hälsa osv. Samtidigt så hyllas det vegetariska.
 
Det finns alltså anledning att se upp med  texter i tidningen som behandlar de här ämnena,  högrisk för tendens!

Danderyds kommun köper in bostadsrätter till ensamkommande!

http://www.danderyd.se/Documents/Socialn%C3%A4mnden/2015/2015-09-29/Protokoll/Protokoll%20socialn%C3%A4mnden%202015-09-29.pdf
 
Danderyds kommun ska köpa in små bostadsrätter till ensamkommande flyktingbarn som inte trivs med att bo i familjehem eller på hem anordnade av kommunen. De här unga männen (faktiskt bara unga män, inga kvinnor!)  uppges  känna sig för vuxna för att bo i familj! (Och enligt undersökningar som gjorts så är en hel del av dem också betydligt äldre.  De har uppgett lägre ålder för att försäkra sig om att få uppehållstillstånd. Andra länder undersöker ålder, men inte Sverige )
 
Jag undrar stillsamt om inte detta ger fel signaler både till nyanlända och till svenska familjer vars ungdomar också har vuxit ur föräldrahemmet men som har svårt att få bostäder i Stockholms närhet.
 
Samtidigt är det på gång en s.k. flyktingskatt i EU, en skatt som EU tar ut direkt i medlemsländerna för att finansiera EUs extra kostnader i samband med strömmen av migranter. Den lär hamna på drivmedel ( pest för oss på landsbygden!) och som extra moms och blir historisk så till vida att EU inte tidigare har tagit ut direkt skatt från medlemsländerna. Just skatterna har varit lite heliga för varje medlemsland att besluta om.  Säga vad man vill om EU, men nu börjar man ta ansvar för det som händer och peka ut vilka som ska betala. Sveriges regering döljer fortfarande vem som ska bekosta migrationsmottagningen i Sverige och man gör det  bakom dimridåer av snällhetsfloskler.  Men någon måste betala det svenska mottagandet också och det lär blir kostnader plussade på EU-skatten på något sätt. Om nu inte Sverige ska gå ut och låna pengar för ändamålet.
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/eu-diskuterar-sarskild-flyktingskatt 
 
Visst ska vi ta emot en rimlig andel av de krigsflyktingar som kommer till Europa. Men det vi håller på med nu är vansinnigt. Merparten av dem som kommer hit är inte alls krigsflyktingar utan de kommer av andra skäl, oftast för att de är fattiga och vill ha ett bättre liv. Om Sverige gav tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta uppehållstillstånd så skulle vi slippa den här anstormningen av människor som egentligen saknar formella skäl för asyl i vårt land. Det är en enkel åtgärd som skulle underlätta betydligt och lätta på det kaos som vi har nu. Det är inte så frestande att fly hit om man vet att man måste flytta hem igen när kriget är slut. Ebba Busch Thor har krävt det och hon framstår allt mer som den borgliga partiledare som vågar ta ansvar och ledarskap  när det gäller migrationen. Gissar att hon kan norpa en mängd borgliga väljare som nu säger sig sympatisera med SD, men som egentligen inte känner sig hemma där.
 
http://www.dn.se/nyheter/politik/busch-thor-regeringen-maste-skarpa-flyktingpolitiken/

DÖ-döden är inte inledningen på ett politiskt kaos ...

... så som det beskrivs i media! Den är möjligtvis konsekvenserna av ett politiskt haveri och kanske början på en väg ut ur det kaos som den senaste tiden har inneburit för Sverige som land och nationalstat. Och man kan i det snabba kapitulerandet från Allianspartiernas ledningar ana en lättnad över att spelet för gallerierna kan vara över. Man har nog lite till mans insett att det var fel att i en liten partiledargrupp ingå DÖ bakom ryggen på de egna partierna. Flera har fått mördande kritik internt, kritik som inte alltid sipprat ut och M kan nog dra en suck av lättnad som slipper DÖ-strid på sin stämma framöver.
 
Inget parti på riksnivå har tagit ansvar för den största krisen vårt land har hamnat i sedan andra världskriget; migrationsvågen / folkvandring från norra Afrika / Afghanistan till Sverige, den som nu är uppe i 2000 människor per dag och som är totalt ohanterlig i praktiken!!!.  I stort sett alla  partier har backat undan, skjutit ifrån sig allt ansvar och lagt det  på kommuner, myndigheter, ideella organisationer och privatpersoner. (Med sådan feghet hanterades varken andra världskriget eller Balkankrisen!) Vi svenskar må vara måttligt politiskt intresserade men  fakta har lyst igenom och skrämt många av oss; att vårt land plötsligt driver  omkring på ett stormigt hav utan styrsel och ledning, utan några realistiska förslag till lösningar på kort eller lång sikt. Det är kaos, inte DÖ-döden!  Uttalanden från ministrar och opposition har handlat om ideologiska dimridåer utan verklighetsanknytning samtidigt som kommuner tvingats utropa kristillstånd av varierande grad för att  exempelvis kunna konfiskera olika typer av anläggningar avsedda för idrott o annat för att kunna ge människor tak över huvudet.  Läget är absurt och utopiskt. Vi vanliga dödliga nyper oss i armen och försöker begripa vad som händer.
 
Media uttrycker förvåning / bestörtning över KD:s beslut att fälla DÖ. Man hade inte anat innan! Så blåögt! Man tror fortfarande att media och partiledningar har hand om sanningen, så som det brukar vara i Sverige. Men det  är ett annat läge nu. Vi som har diskuterat de här frågorna länge  vid kaffebordet är inte ett dugg förvånade. Det har växt fram en avgrund mellan "vanligt folks" åsikter och medias / politikers. Makthavare och nyhetsförmedlare har hållit för ögon och öron länge, inte lyssnat in opinionen, inte brytt sig om fakta. Man förstår inte KD:s beslut och man förstår inte SD:s framgångar i sympatimätningar. Kanske dags att utan förutfattade meningar börja se och börja lyssna på kloka människor och verklighetsbeskrivningar.
 
Patetiska i sammanhanget blir Löfvéns anklagelser om löftesbrott från Alliansen. Märkliga när de kommer från en  man som just  på löpande band har brutit  löften som han gav svenska folket i valet.
 
 

Klimatalarmismen tror jag inte på!

Jodå jag tror på att klimatet ändrar sig. Det har det gjort då och då genom historien. Sverige har flera gånger varit täckt av inlandsis som smält bort. Det har varit Fimbulvinter. Under Bronsåldern hade vi medelhavsklimat här. Men jag tror att klimatskiftningarna sker i huvudsak av andra orsaker än de som vi människor skapar. Vi kan säkert ha en viss påverkan men den är troligtvis marginell. Och framför allt, många tjänar på att det larmas om klimatet. Texten i länken nedan är skriven av en  kunnig person och trovärdig person. Värd att läsa!
http://antropocene.se/2015/october/civilisationens-dodgravare.html

Merkels nya lagförslag?

Nya strikta  lagar om migrationen kan vara på väg i Tyskland. Om de antas kommer de att göra Tyskland föga attraktivt som mål för migranterna. Sverige kommer i så fall att bli ett av få länder som erbjuder migranter att ta del av välfärdssystemen och få en standard i nivå med landets befolkning. Fast hur blir det om de 800.000 / år som hittills sökt sig till Tyskland nu väljer Sverige istället?  Att döma av den senaste tidens  rapporter så väljs mål-landet för flykten ganska kräset, man vill komma dit där man kan få den bästa tillvaron, fast EU försöker hävda att det är ingen mänsklig rättighet att välja asylland i EU, (men att söka asyl är en rättighet).

 

"The crush of refugees and migrants has shocked European leaders even as they struggle to find a common strategy to deal with their biggest humanitarian crisis in decades.

The proposed German law would provide food and a ticket to return to the first European Union country the asylum seeker entered, instead of housing and cash benefits. That could mean far fewer people would win protection in Germany or elsewhere in Europe, since countries such as Hungary are generally declining to award refugee status."

 

Som vanligt får man gå utomlands för att hitta intressanta fakta och nyheter om folkvandringen / flyktingströmmen till Europa. Svenska media och svenska politiker väljer att se  bort. . Den här gången är citatet hämtat ur artikel i Washington Post, länk nedan:

https://www.washingtonpost.com/world/croatia-is-the-new-frontline-in-europes-refugee-crisis/2015/09/17/3723efc0-5c93-11e5-8475-781cc9851652_story.html

Artikeln som helhet är intressant och läsvärd.

 


Tidigare inlägg Nyare inlägg