Lärarcoacher till skolor som inte når målen.

Det är ett förslag från (M) och till det vill man sätta av 2 miljarder. Syftet är att de ska stötta skolor som har dåliga resultat och på så sätt ska man tillskapa karriärstjänster för lärare.
http://www.dn.se/ekonomi/m-stottande-lararcoach-ny-karriarvag/
 
Först ser det väl inte så dumt ut. En skola som misslyckas kan behöva pedagogiskt stöd, det kan låta bra. Men om man benar ut och granskar detta lite så blir man betänksam och det av flera skäl.
 
1. Är det inte en smula korkat att ett syfte med de här tjänsterna är att skapa karriärstjänster för lärare? Något som fyller en karriärsfunktion??? Det låter lite tomt och  i mina öron krystat. Att skapa tjänster för att någon ska få en karriär. Ok, lärares karriärmöjligheter kan vara något man får på köpet men att det ska ingå i själva syftet blir knepigt.
 
2. Stöd till lärarna ska alltså bota skolor där eleverna inte når målen. Då har man redan innan  bestämt att de dåliga resultaten beror på dåliga lärare. De beror alltså exempelvis inte på för lite resurser, felfördelade resurser, brister i skolledning, för mycket administration för lärare, oförstående skolpolitiker, dålig organisation,  för många nyanlända elever som inte får rätt stöd, brister i lokaler, för låga lärarlöner som inte lyckats locka de bästa lärarna till de skolor som behöver dem bäst osv, osv. För om felen ligger där kan rimligen inte en lärarcoach göra så mycket åt det om  jobbet enbart är stöd till lärare.
 
3. Det finns ofta rätt många lärare på en skola. Precis som på alla andra arbetsplatser så är de flesta lärare engagerade i sitt jobb och genomför det bra, medan några inte orkar riktigt av olika skäl. Därför blir det på något sätt utopiskt med ett scenario där en hel skolas misslyckande beror på dåliga lärare. Ok om en klass misslyckas så kan det vara så att en lärare har hamnat i en svår situation med den elevgruppen och ett stöd utifrån kan vara bra. Men om en hel skola misslyckas så larmar det för mig att det inte i första hand  är lärarna det är fel på utan något högre upp  i systemet.
 
4. Det behöver inte vara helfel med coaching på en skola som har svårt att få sina elever att nå målen. Men då får man inte vara så enkelspårig att man redan innan bestämt att det beror på lärarna. Coachen borde ha en bredare roll och ha både hög pedagogisk kompetens och någon form av forskarkompetens (kan ingå i nyare lärarutbildningar!) . För coachens första uppdrag borde bli att undersöka vad bristande måluppfyllelse beror på, att på ett systematiskt sätt ta reda på orsakerna.  Om det är resursbrist, fördelningsfel, organisationsfel,  ledningsfel, attitydfel, politikerfel osv så ska naturligtvis åtgärderna sättas in där först och inte som handledning till lärarna. Men om det är lärarna som behöver ren pedagogisk handledning så ska de få det förstås.
 
5. Jag har nyligen haft en mycket intressant diskussion på mail om detta med en kollega, Marie här på bloggen. Vi som är lärare hörs och syns väldigt sällan i debatten kunde vi konstatera, vi lämnar på nåt sätt över debatten, kritiken och analysen till andra, inte minst till media och politiker. De får stå oemotsagda och det är inte bra. Besluten riskerar att slå fel om de inte har en förankring i verkligheten.

Kommentarer
Postat av: Znogge

Förmodligen är jag lite yrkesskadad men jag skulle vilja att man la lite fokus på eleven också...

Svar: Låter rätt!
Inga Magnusson

Postat av: Lena

Znogge - såg du artikeln om att eleverna presterar bättre på skolor med mobilförbud? Det gällde framför allt de svaga eleverna.

Inga - Minns du forna tiders studierektorer? De hade en del av de uppgifterna som du efterlyser.

Jag föreslog ofta, när jag var lärare, att de äldre och erfarna lärarna kunde tjänstgöra som mentorer för de nyutexaminerade kollegerna. Det skulle kosta för mycket.....

Svar: Det verkar logiskt att svagpresterande elever är de som vinner mest på mobilförbud. De har ofta koncentrationssvårigheter, blir bättre med en sak i taget. Jag saknar studierektorerna. De avlastade lärare mycket av det som stjäl tid idag och skapade ofta en trevlig stämning på skolan med god sammanhållning. Sen blev de tjänsterna ofta en inskolning mot rektorsjobb.
Inga Magnusson

2015-05-19 @ 19:45:48

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback