Arga barn behöver hjälp att tänka.

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/arkiv/arga-barn-gor-sa-gott-de-kan_8037366.svd
Det är inte alltid som artiklar om barn  i dagspressen imponerar, och då uttrycker jag mig medvetet diplomatiskt. ;-)
Men det här är bitvis riktigt bra. ( Och grunden i tänket är min favvo, Vygotsky som bl.a.  säger att språket utvecklar intellektet, är det verktyg man bygger upp klokhet med)
 
Budskapet att arga barn ändå oftast gör så gott de kan,  och förtjänar cred för det, är basic och viktigt. Vi vuxna misstolkar ofta barns ilska och vredesutbrott och tänker att det alltid är  medvetet trots. Och det kan det också utvecklas till att bli, men från början är det inte så.. Barn gör faktiskt oftast så gott de kan för att hejda ilskeutbrotten, de blir med tiden ofta allt bättre på självbehärskning. Vi borde oftare än vi gör, ge dem beröm / uppmärksamhet för det, visa att vi såg att det ansträngde sig för att uppföra sig klokt, inte bara låta det gå förbi.
 
Om man vill förklara det enkelt så kan man säga att argsinta barn är i händerna på sina känsloimpulser, vilka styr dem in på handlingar som de sen ofta är ledsen över. Impulserna kan utlösas av yttre faktorer som att maten inte blev den förväntade, att dagsschemat plötsligt ändras, men också av inre faktorer typ överkänslighet inifrån den egna kroppen när det gäller hunger, törst, beröring av kläder, antipatier, sympatier osv. Impulserna är starka, det är omedelbara känslor som får utlopp i samma sekund som de kommer. De låter sig inte  styras av barnets tänk / intellekt / hjärna eller hur man vill uttrycka det.  De är alltså från början inte uttryck för medvetet trots och ska nog inte hanteras så. Men vi vuxna måste ju ändå stoppa utbrotten  ibland eftersom de kan vara farliga eller skadliga och ibland måste barn helt enkelt inrätta sig oavsett känslostormar. Typ om det är - 20 grader så måste barnet ha tjocka kläder på sig eller  det går inte att lägga sig på  gatan och skrika.
 
 Bäst är förstås om det går att vara någorlunda konsekvent i sitt stoppande, dvs att föräldrar / personal gallrar lite  och  resonerar om vilken sorts  utbrott som är acceptabla hos det enskilda barnet; vilka av dem får ha sin gång tills det lugnat ner sig med automatik och vilka som måste hejdas. Konsekvens därvidlag är alltid lättare för barnet att förstå, även om förståelsen nog kommer efteråt och inte under pågående utbrott. Det är i alla fall inte någon idé att skälla på ett barn som är i akut affekt. Om det är möjligt kan det vara klokare att skydda barnet och omgivningen under tiden och eventuellt prata om saken sen, allt beroende på barnets ålder och mognadsnivå förstås. Om man som vuxen förstår mekanismerna bakom barnets utbrott så är det lättare att inte bli arg och därmed förstärka ett pågående elände.
 
Vi vuxna säger och tänker ofta att detta är barn med stark vilja, men från början är deras medvetna intellektuella vilja svag jämfört med känsloimpulserna. Det handlar alltså först inte om viljestyrka utan om "känslostyrka" Däremot kan de här barnen utvecklas till att bli medvetet viljestarka som äldre barn / vuxna. Och jag tror att skälet till det helt enkelt handlar om överlevnad och instinkt: För att klara ett liv med de här starka känslorna så måste barnet träna sin medvetna vilja / sitt intellekt så att det kan styra de egna  känslorna / impulserna. De blir ofta mästare på att styra både sig själva och sin omgivning till slut. De har liksom inget annat val på något sätt för annars blir livet alldeles för komplicerat. Det är säkert helt omedvetet som  det blir så,  viljan utvecklas succesivt genom  "trial and error" under årens lopp.
 
För, som det står i artikeln, så behöver barn hjälp att behärska sin vrede och hjälpen ges med språket som verktyg. Det är där vi vuxna kommer in, att genom dialog ( inte predikningar!) ge barnet ord för det som händer och det som hände. Det är först när ett barn har fått orden, det intellektuella / tankemässiga redskapet / verktyget som språket utgör, som det kan träna sig själv att bli bättre på att med hjälp av tänket  hantera sina känslor. (Vygotsky!)  Och tro mig; de här barnen vill inget hellre än att  slippa vara i händerna på sitt eget stormiga känsloliv!!! Det är faktiskt otäckt att alltid vara i händerna på en "inre fiende" som hela tiden överrumplar och tar över hela kroppen och själen utan förvarning.
 
Men om vi vuxna kan liera oss med barnets goda vilja, klokskap och språk så kan vi tillsammans allt mer behärska barnets impulser. Barnet får ett mer förutsägbart liv, större trygghet och slipper vara rädd för det egna inneboende kaoset.
 
Eftersom det inre och det yttre är så impulsstyrt och oförutsägbart för de här barnen så underlättar det ofta att livet består av ett regelverk av sånt som är känt och vant. Det är ofta bra med tydliga rutiner, det ger trygghet. Men parallellt med det så kan man behöva träna medvetet med barnet så det får lättare att acceptera nytt och förändringar. Vägringar finns ofta med i bilden, att de här barnen vägrar att testa nyheter, för de vet omedvetet att nytt  kan få dem att tappa impulskontrollen om det nya väcker antipati. Så för säkerhets skull så blir det Nej redan innan, en strategi på något sätt. Så småningom är det en bra idé att träna lite på nytt som man vet kommer, lite i taget, leka situationen med små barn (kanske skaffa lite rekvisita för ändmålet ;-) ) , resonera med äldre barn om vad som kommer att hända, rita, agera, dialog om handlingsalternativ. Sen är det inte så dumt med äldre barn att referera till andra situationer där nytt varit skräckinjagande men visat sig funka efter ett par gånger. Det är ofta en triumf för barnet att besegra den egna skräcken / motviljan mot nytt. Kanske få en medalj för varje lyckat försök eller varje framgång.  ;-)  Återigen viktigt att uppmärksamma det som ändå gått bra och varit framgångsrikt istället för att fokusera på det som inte funkar så bra.
 
Sen kan man tolka artikeln som att barn aldrig använder ilskeutbrott som medvetet trots. Klart att dom gör ibland och med åren kan lära sig att göra om vi inte ser upp. Men basic, från början med de här arga barnen, så handlar det inte om medvetet trots utan om grundläggande brist på impulskontroll, något som barnet inte kan rå för utan är i händerna på och lider under lika mycket som omgivningen.
 
Artikeln förmedlar goda insikter om barns ilska och även en del användbara tankar om hur man som vuxen kan agera praktiskt. Inom pedagogiken har man länge arbetat med det man kallar sociala berättelser för att just träna barns ordförråd om impulserna och impulskontroll, samt för att träna dem att hitta handlingsalternativ. Exempel på sociala berättelser kan vara att man när barnet är lugnt sitter ner tillsammans, gör en serie enkla teckningar på ett händelseförlopp i samband med ett utbrott, resonerar om hur det kändes och resonerar om vilka alternativ barnet hade i den situationen. Det är inte så dumt med äldre barn och yngre  barn som är mogna för det. Det kan ge barnet lite mer makt att lösa problemet.
 
För de flesta barn är detta med ilska och utbrott inget bekymmer. De är lagom arga, lagom ofta och det bråkar inte till vardagen särskilt mycket. Men mitt inlägg och artikeln som jag länkar till handlar om de barn där bristen på impulskontroll blir ett stort problem för omgivningen och  allra mest för barnet självt.  
 
Asch det här blev himla långt, det var inte meningen, men ämnet är intressant och som sagt för en gångs skull en vettig artikel om barn i en dagstidning.
 

Kommentarer
Postat av: Lena

Mycken klokskap!

Svar: Ja, jag gillar den här artikeln. Vet inte om det ligger forskning bakom, men det får man väl anta. Eller också är det bara en klok person.
Inga Magnusson

2015-05-01 @ 10:34:26
Postat av: Marie

Det var ett mycket bra inlägg! Jag håller (som vanligt) helt med dig. Jag ser egentligen samma sak i skolan när man reder ut konflikter. Det finns ingen "bov" i dramat. Det sitter ingen liten illbatting där som bara vill sina kamrater illa, utan de flesta konflikter bygger på regelrätta missförstånd som eventuellt eskalerat så att barnen själva har svårt att reda ut dem. När man sedan sitter och benar upp allting så visar det sig ofta att det handlade om en bagatell och inge var helt oskyldig i situationen. Alla behövde istället en vuxen som hjälper dem att tänka... (igenom situationen och vad de själva kunde gjort annorlunda för att situationen skulle fått ett annat utfall).

Svar: Ja, detta är ju en del av vårt jobb i skolan att hjälpa barn med att fungera tillsammans. Inte så lätt.
Inga Magnusson


Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback