Lågkvalitetsskolor i glesbygden?

Högkvalitetsskolor i tätorten?
 
Är det så vi vill ha det?
 
Kraven på att alla barn i Sverige ska ha behöriga lärare har nu skrivits in i skollagen och gäller fullt ut från och med 2015. Det är ett välkommet kvalitetskrav i svensk skola. Barn har rätt att ha lärare som är bra och som är utbildade för de ämnen de undervisar i. All forskning visar att det är läraren som betyder mest för hur barnen lyckas i skolan.
 
Men det kommer att bli svårt att få behöriga lärare i de minsta skolorna framöver, och varför det nu då? Jo, tidigare har man kunnat anställa en lågstadielärare, behörig att undervisa i i stort sett alla teoretiska ämnen för de yngsta barnen.  Man har kunnat anställa en mellanstadielärare, behörig i de flesta av stadiets ämnen för den åldersgruppen. Sen har det varit klart. Med två personer och flera årskurser hos varje lärare har man fått behöriga lärare till en hel skola med årskurserna 1-6..
 
Men så kommer det inte att bli framöver. Det beror på att de lärare som utbildats de senaste decennierna endast är utbildade för ett par - tre ämnen, ibland ganska udda ämneskombinationer också. För att täcka in behörighetskraven i alla skolans ämnen kommer det att finnas behov av  fler lärare på skolan. En skola kommer att behöva anställa minst 3 - 5 lärare på heltid och då får man ha lite tur också att hitta lärare med rätt ämneskombinationer. Det fixar inte en liten glesbygdsskola. Med endast 20 - 35 elever på hela skolan så finns inte ekonomiskt underlag för så många lärare. Att försöka få ett antal  lärare att pendla  flera mil varje dag för enstaka lektioner är orealistiskt. De små skolorna har redan rekryteringsproblem visar exempelvis skolutredningen i Årjäng.
 
En möjlighet är förstås att anställa  delvis obehöriga lärare i de små glesbygdsskolorna och söka dispens från behörighetskravet. Men vad har man då gjort? Jo, genom att behålla små skolor som inte kan svara mot lagens kvalitetskrav har man har byggt in en kvalitetsskillnad mellan större skolor i tätort och mindre skolor i glesbygd. Barnen i tätorten får behöriga lärare, man uppfyller lagens krav på kvalitet, medan  barnen i glesbygden får delvis obehöriga lärare, man uppfyller inte lagens krav på kvalitet. Och det är inte riktigt rätt mot barnen.
 
Alla barn har rätt till en bra skola med  lärare som är både duktiga och behöriga. Det måste vara en kommuns riktmärke när man bygger upp skolverksamheten. Man kan inte organisera in kvalitetsskillnader i själva systemet  från början.
 
(Ett par kommentarer som kom in här har jag försökt svara via mail istället för att publicera här, hoppas att jag lyckades)

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback