Demokrati

Det är så självklart för oss att leva i en demokrati, med ett demokratiskt styrelseskick!  att vi oftast inte ägnar en tanke åt vad ordet betyder.
 
Ordet betyder ordagrant folkstyre o kommer från grekiskan där man först hittade på att många skulle få vara med och bestämma genom omröstningar. Nu tycker vi kanske inte att grekernas och romarnas folkstyre var så mycket att hurra för. det var bara fria män som hade rösträtt. Men det har ju utvecklats genom åren. 
 
Folkstyre sker alltså hos oss inte  genom regelmässiga stormöten eller täta folkomröstningar. Vi har  ett system där vi på kommunal nivå röstar  på politiska partier. De har förhoppningsvis presenterat vad de vill åstadkomma i en programförklaring och eventuellt på  namnlistor visat vilka personer som man vill se som det egna partiets  företrädare. Utifrån rösterna i valet  så tilldelas partiet  ett antal platser i högsta beslutande församling, kommunfullmäktige.
 
Sen beslutar partiet i demokratisk ordning vem / vilka som man vill se i olika nämnder och styrelser, om vi nu rör oss på kommunal nivå.  De personer som partierna föreslår ska sedan godkännas genom beslut av majoriteten i den demokratiska församlingen. Och detta gäller tills det är dags för nästa val. I korta ordalag är detta en enkel förklaring av hur demokrati är uppbyggd i vårt land. 
 
Demokrati är också att det är tillåtet att debattera öppet utan hot och trakasserier. Demokrati innebär också att de som är valda till de demokratiska församlingarna ska få verka i dem utan att bli hotade eller trakasserade. Det är också demokrati. De personerna sitter inte på eget mandat utan är valda, har fått ett förtroende att vara en del av belutsprocessen mellan två mandatperioder. 
 
Den demokratiska  beslutsprocessen under pågående mandatperiod bygger även den på majoritetsbeslut. Det innebär att ett förslag som får mer än hälften av rösterna har vunnit och är det som gäller.  Sen kan en minoritet uppleva sig överkörd, arg, upprörd, tillintetgjord osv. Men detta är demokratins spelregler. Det kan ibland upplevas som tufft men vi har inget bättre system för att styra vårt samhälle i stort eller smått. 
 
Julia: Du har kommenterat under det här inlägget men det är riktigt tjurigt för mig att få till ett svar. Först skrev jag ett långt o genomtänkt svar som bara försvann när jag skulle publicera därför att uppkopplingen försvann. Nu när jag skulle sätta mig vid en riktig dator o svara så försvann din kommentar från mitt bloggbord där jag kan jobba. Alltså skriver jag ett svar här istället i inlägget:
 
Som ett förtydligande så  hade både Centern o Allianspartierna  i Årjäng i sina programförklaringar inför nuvarande mandatperiod med uttryck om att ta ansvar för den kommunala ekonomin och att bevara bygdeskolorna så länge elevunderlaget medger det. Man har alltså inte utfärdat löften om att behålla alla småskolor under alla omständigheter. Svårt att hävda brutna vallöften då. Och så kan man ifrågasätta om den s.k. Nya Alliansen tar det gemensamma ansvar för den kommunala ekonomin som man lovat i valprogram genom att inte förespråka en budget som går ihop annat än om man lämna springnota till kommande generationer.
 
 
Jessica; Du har i din kommentar med en svepande anklagelse som jag inte vill ge utrymme på bloggen därför väljer jag att svara dig här istället för att publicera det du skrivit. Du har två saker som du anser är odemokratiska i hanteringen av beslut runt skolnedläggningarna. Det ena vill jag alltså inte ta upp och det andra handlar om att man bör invänta folkomröstningen innan beslut. Jag vet inte men jag antar att majoriteten har försökt få fram ett beslut i god tid före höstterminsstarten så att verksamheterna kan planera bra. Sen utnyttjade en minoritet möjligheten till återremiss av ärendet så nu blir beslutet förskjutet. Hur långt fram i tid vet jag inte och antagligen ingen annan heller. Så det kanske blir som du vill, beslut efter folkomröstningen.
 
 
 

Kommentarer
Postat av: Lennart Carlstedt

Jag håller med dig - det är så det bör fungera. Därför blir jag lite bekymrad när man ofta vill ta till folkomröstningar för att besluta i olika frågor. Erfarenheten visar att att det oftast är finns en benägenhet att vara negativa till för svåra men nödvändiga beslut. Ett exempel här nere är att man förmodligen kommer att hålla en kommunal folkomröstning om den s k V'ästlänken . Man ska alltså rösta om ett helt paket där trängselskatter ingar som en del av finansieringen. Betalstationerna är redan uppsatta och skatten har börjat tas ut. Vägar och broar har börrjat byggas. Hur ska detta finansieras om det blir ett nej?

Svar: Nu får man trösta sig med att folkomröstningar hos oss är enbart rådgivande, inte beslutande som i ex Schweiz där man använder dem flitigt. Det blir konstigt att rycka ut en liten fråga ur sitt sammanhang, bla fritt från ekonomiska konsekvenser. Ofta blir det ju också så att endast de berörda röstar, vilket riskerar att snedvrida ett röstresultat.
Inga Magnusson

2013-05-01 @ 23:15:48
Postat av: Lennart Carlstedt

Instämmer!

2013-05-01 @ 23:54:00
Postat av: Börje

Högertrafikomläggningen 1967 föregicks väl vad jag minns av en folkomröstning där de styrande sedan bortsåg från omröstningsresultatet. Så varför då ha omröstningar? Det borde väl räcka med en opinionsundersökning om man är nyfiken på vad folk tycker.

Håller med om att den parlamentariska modellen är oöverträffad. Besluten och kompromissandet överlåter jag helst till heltidspolitiker.

Svar: Ja, att kompromissa och schackra fram till politiska beslut är inget att missunna någon
Inga Magnusson

Postat av: Julia Höisveen

Ja men det hela grundar sig på att man i sitt val valprogram talar om för väljarna vad man vill arbeta med under mandatperioden så att väljarna vet att partiet arbetar för de frågor som väljarna tycker är viktiga. Det hela faller när man mitt i en mandatperiod går ifrån sina vallöften. Det faller än mer när man dessutom övergår helt till motsatt sida. Mvh/ Julia

2013-05-02 @ 11:05:15
Postat av: Veiken

Vi tar allt för givet och engagerar oss inte i någonting. En dag kanske vi vaknar och andra krafter har tagit över, för att ingen orkade bry sig.
Om den dagen kommer när vi förlorar våra demokratiska rättigheter och skyldigheter, kan det vara för sent!
Man saknar inte kon förrän båset är tomt!!!

2013-05-02 @ 17:52:32
URL: http://www.veiken.se/
Postat av: Anonym

Du har rätt Inga, det är så demokrati borde gå till men det Centern håller på med idag kan inte kallas för det! De driver inte den politik de blev satta på att driva. Till valet 2010 stod det klart och tydligt i valmanifestet att man så länge elevunderlaget räckte till skulle ha kvar bygdeskolorna och kommunen skulle ha två högstadium! Hur elevunderlaget skulle komma att se ut borde man redan 2010 ha vetat så det kan inte ha kommit som en överraskning ett par år senare!
Jag är en av dem som i valet 2010 röstade på Centern, inte Socialdemokraterna för att föra min talan de närmaste 4 åren och känner mig grymt sviken av bla Katarina. OM jag hade velat ha tex ett högstadium i kommunen så hade jag röstat på Socialdemokraterna istället!

Svar: Jo, det är demokrati. Jag vet inte vad du menar som inte är demokrati i det här sammanhanget. Var finns de demokratiska avstegen? Ett antal personer är tillsatta i demokratisk ordning att fatta beslut fram till nästa val och de tar sitt ansvar och gör det. Ingen av dem ska trakasseras personligen för detta och kallas exempelvis "cancersvulst som borde elimineras" som skett nyligen i ett FB-inlägg av en person som tillhör bygdeskolbevarasidan! Fram till folkomröstningen har ni ett jobb med att försöka styra upp de här anhängarna som förföljer folkvalda politiker. Att låta sånt passera med tystnad är lika med ett godkännande, i alla fall är det så vi jobbar med mobbning och trakasserier i skolan. Nätmobbning och mobbning handlar inte enbart om person till person utan lika mycket om massans tystnad och därmed godkännande. Till demokratin hör sakliga debatter men inte personförföljelser. Inget av detta som förslås beslutas är Katarinas personliga åsikter utan det är Centerns åsikt i Årjäng och hon har gott stöd i sitt parti. Naturligtvis inte av alla men av en betryggande majoritet.
Elevunderlaget har man bedömt inte räcker till längre. De flesta av oss har sett de nedslående siffrorna när det gäller elevunderlag i hela kommunen, trenden har varit likadan under många år, även om enstaka år gett mer förhoppningar. Fast på lång sikt så är det neråt. Och någon gång måste man sluta drömma om en befolkningsexplosion på landsbygden här och vara realist.

Skälen kan jag inte helt utan och innan men för mig handlar det mest om kvalitet. Det blir svårt enligt skolutredningen att upprätthålla kvaliteten på de små skolorna framöver med så litet elevunderlag. Undervisningen blir svår att få till på ett bra sätt med så ojämnt fördelat i åldrar, grupparbeten är inte så lätt att få meningsfulla, lagsporter blir svårt. Det blir framöver svårt att rekrytera behöriga lärare. Lärare som utbildats de senast decennierna har smala behörigheter och endast i ett par tre ämnen. Det blir knepigt att uppfylla den nya skollagen, som kom till under mandatperioden och som ingen visste nåt om innan, den lag som faktiskt inte ger någon väg ikring; lärare ska vara både bra och behöriga. Vad tycker du? Kan en skola bli hur liten som helst och fortfarande hålla hög kvalitet? 5 barn? 10 barn? 15 barn? Finns det någon gräns neråt? Enskild undervisning?

Sen finns det förstås en ekonomisk aspekt också även om den inte är viktigast för mig. Eleverna i den minsta skolan är dubbelt så dyra per elev som eleverna på den stora skolan Silbodal. Visst kan man säga att alla ska få så bra undervisning som möjligt men både du och jag inser att den gemensamma kakan är begränsad. Och det trista är att de här extra pengarna som de små skolorna kostar går mest till lokaler.

Jag ska inte försvara Centerpartiet i Årjängs alla beslut och jag kan inte alla turer runt detta men det kan behövas en saklig motvikt till en del av det som cirkulerar på nätet just nu.
Inga Magnusson

2013-05-03 @ 10:20:38
Postat av: Anonym

Hej igen Inga!

Glömde skriva med mitt namn i min kommentar angående demokrati, du får gärna lägga med det längst ner då jag står för mina åsikter och inte hade tänkt att göra inläget anonymt som det nu blev!

mvh Jessica Danielsson

2013-05-03 @ 10:22:29
Postat av: Bolle

"Sen kan en minoritet uppleva sig överkörd, arg, upprörd, tillintetgjord osv. Men detta är demokratins spelregler."
Så då det gäller rovdjurpolitiken är det bara att acceptera då?

Svar: Ja, de demokratiska beslut om varg som är fattade i vår riksdag, dvs 150 vargar max, accepterar jag. Men resten av rovdjurspolitikeländet står EU för och där finns ett stort demokratiskt underskott som gör det tveksamt att hävda den organisationens rätt att mixtra med den typen av beslut. Det jag diskuterar i mitt inlägg är kommuners demokratiska upplägg. Om vi ska prata eventuell demokrati i EU så får det nog bli i annat sammanhang. Jag ifrågasätter om EU är ett demokratiskt bygge.
Inga Magnusson

2013-05-03 @ 11:20:51
Postat av: Julia Höisveen

Hej igen. När det gäller personliga påhopp och trakasserier så har du fel i att föräldragruppen är tysta. När någon sådant kommer upp på FB eller bloggen så tas det omedelbart bort, vi har diskuterat vårt förhållningssätt på våra möten och jag själv har även diskuterat det med Lisbeth Karlsson. Sen kan inte vi ta ansvar för alla uttalanden. Jag tycker det är märkligt hur du kan vara så säker på att vi inte arbetar med problemen som uppstår när folk känner sig svikna, försök ta reda på fakta först!
Det är just det svikande elevunderlaget som centerpartiet borde ha sett innan de gick till val 2010. Om trenden har varit likadan i många år så kan det ju inte komma som någon överraskning. Isåfall var ju vallöftet dödsdömt redan innan valet. Sen vill jag bara påpeka att utav de siffror på antalet födda barn som vi har fått utav May Bjerklund så sjunker inte elevantalet drastiskt i bygdeskolorna, om något så är det en svag kurva uppåt. slutligen vill jag understryka att vi inte är en bygdeskolebevarargrupp utan en föräldragrupp med medlemmar från samtliga skolor i kommunen! Vi arbetar för att utveckla skolan så att alla barn kan få en bra och lärorik skolgång! Vi arbetar för att besluten ska tas i rätt ordning och att allt ska vara utrett innan beslut tas!

Svar: Hej JuliaNu påstod jag inte att ni inte jobbade med frågan. Jag beskrev vad som händer just nu och de generella mekanismerna runt mobbning och nättrakasserier. De är ju allmängiltiga antingen det rör barn eller vuxna.

En eloge till er för att ni tar frågan på allvar och motverkar det som sker. Jag skulle önska att partierna inom den s.k. Nya Alliansen också försökte hantera detta som vuxna människor med god etik, så att den stora tysta massan sätter ner foten när det gäller den personfixering som man ägnar sig åt, istället för sakfrågor.

Nu är inte jag politiker så jag kan inte säga vilka avväganden man gjort. Men jag ser inte något vallöftessvek från min horisont. En valperiod är flera år. Förutsättningarna hinner ändra sig under tidens gång så som det gjorde nu med ny lagstiftning om högre kvalitetskrav på skolan och nya problem med ekonomin. Centerpartiet tillsammans med övriga borgliga partier i kommunen har tvingats lägga ner små skolor förut, det är ingen nyhet. Självklart hoppades vi alla för några år sedan att få se ett stort trendbrott när det gäller inflyttning av barnfamiljer när vi nu fick så många nya arbetstillfällen vid köpcentra. Men det blev inte så och då får man ta konsekvenserna av detta, även om man befinner sig mitt i en mandatperiod. Och man måste se till elevunderlaget i hela kommunen under en längre följd av år för att kunna planera på kommunnivå så som man har ambitionen att göra nu.

Du säger att ni är en föräldragrupp som arbetar för bättre skolkvalitet i kommunen men det jag ser av er utåt är en ganska upprörd och förtvivlad grupp som kämpar för de minsta bygdeskolornas bevarande. Men internt kanske ni står för något annat. Jag har till exempel inte sett något av var ni drar gränsen neråt för en skola än. Kan en skola vara hur liten som helst och fortfarande hålla hög kvalitet? Räcker 5 elever? Eller 10? Eller 15? Eller 20? Var går gränsen för kvalitet?

Inga Magnusson

2013-05-03 @ 23:15:09
Postat av: Caroline

Kommunikation och debatt är avgörande för att demokratin ska kunna fungera. Man måste också kunna bli besviken och visa sitt missnöje mot politiker som man röstat på tidigare om de agerar på ett sätt som man inte har förväntat sig. Jag kan omöjligt förstå vad som skulle vara odemokratiskt i det.

Demokratins innebörd måste ständigt omformuleras för att den ska hållas frisk. Personligen tycker jag att det är ett begrepp som missbrukas något alldeles oerhört av politiker generellt. "Det är den demokratiska processen" + förnumstig min = slutdiskuterat!

Jag tycker att det är högst olämpligt att formulera sig i termer av "cancersvulst" när man formulerar sig kring en politiker som man är besviken på. Det är oacceptabelt. Det finns mer acceptabla sätt att visa sitt missnöje på och det är nog de flesta av oss överens om.

Men det finns många, många som under den här resans gång har börjat intressera sig för samhällsbygge och politiska frågor. Relativt unga människor dessutom! Vore inte det något att ta vara på och lyfta fram? Är det inte något att vara glad över? Det är väl en förutsättning för demokrati även i framtiden?

Politikernas arbete stoppas upp och allting går långsammare. Det är frustrerande - visst! MEN, det är pluralism och "en del av den demokratiska processen" + förnumstig min = slutdiskuterat;-)

Vi skrivs igen! /Caroline


Svar: Vi är helt överens om att debatt och öppenhet är förutsättningar för att demokratin ska fungera. Och det måste också vara tillåtet att bli besviken. Men när fokus i debatten blir personfixerad istället för sakcentrerad då blir det ett demokratigränsfall. Och då får debattörerna se upp så man inte hamnar i ett åsiktsflöde som gränsar till trakasserier, speciellt när det sker på nätet där allt går så snabbt och kan bli så fel. De möjligheter vi har idag att diskutera både politik och annat på nätet är en gåva, men vi har inte lärt oss att hantera den bra än här i Sverige. Ibland går det överstyr.
Ja, politiker pratar inte så sällan om den demokratiska processen. Det beror på att den i sin omständighet och sin långsamhet kan verkar irrationell och frustrerande för den som inte är insatt i hur den funkar. Men demokratin har sina regler, ibland möjliggörs för snabba beslut, men också långbänkar. Det är nog mest att hacka i sig. Som jag skriver i mitt inlägg så är så att säga själva lagstiftningen runt demokratins procedurer inte något vi kan ifrågasätta annat genom att driva en lagstiftningsändring. Den ligger fast och kan i en handvändning inte omformuleras som du efterlyser.

Jättebra om många unga under den här resans gång har blivit politiskt intresserade. Det fattas konstant unga människor i kommunpolitiska sammanhang. Ett engagemang via ett parti i kommunen ger möjlighet till att få insikter i hur ekonomin fungerar och hur den kommunala lagstiftningen fungerar. Det blir för många tyvärr en överraskning har upplåst man är i sitt agerande. Det finns många lagkrav att leva upp till, som sedan ska balanseras mot kommuninvånarnas och väljarnas önskemål.

Exempel på såna lagkrav som finns med i just den här processen är kraven på en ansvarsfull ekonomi och kraven på behöriga lärare från o med 2015.
Inga Magnusson

2013-05-06 @ 09:38:54
Postat av: Caroline

Hej igen Inga!

Hur ¨långt anser du att icke aktiva politiker får gå i sin vilja att påverka; ska engagemanget stanna vid att rösta vid de allmänna valen?

/Caroline

Svar: Vad menar du med icke aktiva politiker???
Inga Magnusson

2013-05-06 @ 22:18:59
Postat av: Caroline

Vanligt fôlk!
/Caroline

Svar: Men det är väl himla bra om det du kallar vanligt folk informerar sig om de beslut som fattas i kommunen och debatterar sakligt. Där ser jag inga begränsningar. Inte allt, men en alldeles för stor del av det som seglar omkring nu i skoldebatten i Årjäng är inte alls en debatt i sak, utan ren personförföljelse och svepande anklagelser
Jag har på min lilla blogg 4 kommentarer som jag inte publicerat av de skälen, en av dem är full av personliga påhopp på mig o andra.
Inga Magnusson

2013-05-06 @ 22:43:37
Postat av: Caroline

Förtydligar:
Alla de som inte är partianslutna, alla de som inte har något politiskt uppdrag.

/Caroline

2013-05-06 @ 22:47:26

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback