"Fokus på förbättring"

Så är titeln på ett möte som en grupp föräldrar kallat till i Årjäng idag onsdag. Jag blev glad när jag såg rubriken, för en öppen diskussion om vad som är kvalitet i skolan är bra.

Men blev djupt besviken när jag läste vidare och kunde konstatera att det trots titeln var riggat till att bli ett manifestationsmöte för bygdeskolornas bevarande.

Pajkastning och politik skulle det inte handla om  enligt tidningsartikel i NWT. Men de frågor som man aviserat att man vill ta upp är i hög grad politiska, dvs huruvida lokaler, investeringsutrymme, resurser, lärare osv räcker till.  Det som sagts ska bli en dialog blir alltså i hög grad en kollektiv monolog istället när man inte har med politiker som beslutat om förändringar. Pajkastning blir det säkert flitigt, det är bara det att alla kommer att kasta paj åt samma håll: mot politikernivån som inte ens är inbjuden.
 
Man kan   göra som den här gruppen gör, uttrycka sitt förakt för politiker och stoltsera med att man inte håller på med politik.. Men faktum kvarstår att politik är demokratins metod. Den har sina brister, men det finns ingen bättre. 
 
Självklart har alla medborgare rätt att samlas till möten  i olika frågor, det är en grundläggande  rättighet. Men att falskskylta ett möte som här, blir motbjudande och riskerar att motverka syftet. Detta handlar inte om information eller diskussion, det är ett möte för manifestation mot det förslag till framtida skolorganisation i Årjäng som lagts fram. 
 
 
Om man hade  varit intresserad av att utifrån fakta och sakligt underlag få till en dialog så hade ansvariga politiker o utredare självklart varit inbjudna. Tjänstemannanivån, dvs rektorer är särskilt  inbjudna, men kan inte förväntas förklara, fördöma eller försvara prioriteringar som inte är deras. Det skulle förvåna mig om de väljer att gå på mötet med tanke på det syfte som annonserats.

Kommentarer
Postat av: soffie

Hoppas du har det bra i kylan...

Svar: Jo, tack! Men bistert blir det några dagar framöver. Hoppas det är varmt i Karlstad i morgon, då åker vi dit.
Inga Magnusson

Postat av: Cecilia Axelsson

Hej Inga
Bra med debatt i frågan, det behöver vi! Däremot så skulle jag vilja rätta några sakfel i din text.

* Politikerna i BUN och BUN AU var inbjudna till mötet, men avböjde att medverka.

* Vi bedriver i allra högsta grad ett politiskt arbete, men vi måste även verka på fler plan så som en dialog med föräldrar, lärare, rektorer mfl.

* Pajkastning förekom inte på mötet. Inte åt något håll. Vi gör allt vi kan för att hålla oss till fakta och ta in de frågor och funderingar som finns bland föräldrar, lärare mfl.

* Ingen falskskyltning har förekommit. Mötets syfte var ett stort föräldramöte utan politisk debatt vilket också blev utfallet.

* Rektorerna förväntades inte förklara, fördöma eller försvara prioriteringar som inte är deras utan att ta del av och delta i dialogen på samma premisser som alla andra.

Jag skulle gärna se att du deltar på våra möten framöver.

Hälsningar Cecilia Axelsson, Ordförande i Föräldragtuppen för skolutveckling

Svar: Hej Cecilia!Jag väljer att svara i tur och ordning:
1. Ja, politikerna i Bun o Bun Au bjöds in dagen innan mötet. De fanns inte med på den inbjudan som jag såg och enligt de uppgifter jag fick några dagar före mötet så fanns ingen inbjudan till några politiker, därav min uppfattning att de inte var inbjudna. Kanske inte så lätt för någon att ställa upp med så kort varsel. Dessutom är det så, om jag inte är felunderrättad, att BUNs Au har kommit med ett förslag till beslut i Bun. Bun-beslutet är inte fattat än och innan dess är det av naturliga skäl svårt för nämnden att gå ut med att förklara och informera och försvara ett beslut. Beslutet är ju ännu inte är fattat i nämnden.

2. Jo, det förstår jag. Men olika plan kan behöva olika slags fora för att bli effektiva. Nu skulle det här stormötet inte innehålla politik enligt uppgift så då kanske det inte var så listigt att bjuda in politikerna alls. Jag får inte ihop ditt tänk där riktigt. Skulle det vara politik eller inte? Egentligen?

3. Det låter bra att pajkastning mot icke närvarande politiker inte förekom på mötet, jag är glad om mina farhågor därvidlag kom på skam. Ett bra ordförandeskap i så fall. Antar att det är du som ska ha äran av det.

4. Återigen förstår inte syftet med att bjuda in Bun-politiker om syftet inte var att ta upp politiska spörsmål.

5. Vare sig politiker eller tjänstemän inom förvaltningen som inbjuds att närvara i sin yrkes / politiker-roll vid den här typen av möten kan gå dit på samma premisser som alla andra deltagare. De har en professionell anledning att komma om man inte uttryckligen är närvarande som förälder eller i annan roll. Och deras eventuella yttranden grundas inte på personligt tyckande utan på vad som utretts och tagits fram som underlag för beslut. Förhoppningsvis faktaunderlag.

Er föräldragrupp har inbjudits av BUN att utse representanter till att träffa nämnden för att få svar på frågor, diskutera och framföra önskemål och krav. Det tycker jag är juste av dem. Jag utgår ifrån att det kan äga rum efter Bun-beslut har fattats och jag hoppas att det kan bli bra för alla parter.

För egen del så pratar jag gärna skola med dig eller andra skolintresserade. Några möten är jag inte intresserad av att delta i, men tack ändå för vänlig inbjudan.

Ok, lokalerna är inte bra på vår skola, gamla och slitna, men jag gillar att jobba på Silbodalsskolan. Det finns inget som inte kan bli bättre och visst önskar vi alla mer resurser, men jag är i stora drag stolt över verksamheten på skolan. Jag har himla duktiga kollegor som strävar på och jobbar hårt för att eleverna ska ha det bra. Det finns ett äkta och ärligt engagemang på skolan och allas olika erfarenheter / utbildningar utgör sammantaget en hög kompetens. Vi hjälps åt. Skolledningen stöttar oss. Jag uppfattar det som en god stämning på skolan bland personal, elever och föräldrar. Jag tror att många delar min uppfattning. Det finns ingen automatik i att en stor skola är dålig och en liten skola är bra, eller tvärtom. Om jag förstod det rätt så var det bara 9 föräldrar från Silbodalsskolan med på mötet och inte så många kollegor heller. Från Svensbyns skola var det ingen som kom sägs det. Så själva kvalitetsarbetet kanske är rätt så ok i vår kommuns skolor. Jag upplever nog ändå er föräldragrupp som en grupp för bygdeskolornas bevarande och det verkar den ju uppfattas som eftersom deltagarfördelning hade en starkt slagsida åt de nedläggningshotade skolorna.

Jag har fått ett par kommentarer till på det här blogginlägget, men eftersom de innehåller en del otrevligheter och påhopp så väljer jag att inte publicera dem. De tar delvis upp samma frågor som du och därmed finns det svar på dem här i mitt svar till dig. Sen tar de upp frågor som jag inte kan svara på, men jag hoppas att ett möte med Bun kan räta ut de frågetecknen.

Ha en trevlig helg!


Inga Magnusson

2013-03-15 @ 11:03:35
Postat av: Cecilia Axelsson

Hej igen och tack för ditt utförliga svar.

Jag föreslår att du och jag sätter oss ner och diskuterar frågan. Ingen av oss vinner på att basera uttalanden på sådant som vi hört utan att själva ha deltagit i diskussionerna. Jag ringde personligen runt och bjöd in ett stort antal personer till dialogen och när det gäller just dialogen i onsdags och vår grupps arbete i övrigt så är det med mig diskussionerna har förts. Med såväl rektorer, BUN, fackförbund och kommunalchef. För detta kan du hålla mig ansvarig.

Några rättelser och svar.

* BUNs AUs argument för att ej delta i dialogen var inte det korta varslet.

* Dialogens syfte var att inte hålla en politisk debatt, men att utesluta politik i en sådan här fråga är ofrånkomligt. Vår grupp och fler med oss har ställt frågor till ansvariga politiker vid ett antal tillfällen innan, utan att få svar. Vi har deltagit vid partiernas senaste månadsmöte, men mötts av tystnad. Av den anledningen valde vi att inte bjuda in politiker i sin roll som politiker. När så BUNs AUs förslag till beslut skiljde sig från utredningens förslag ville vi ge dom möjligheten att redogöra för sina grunder till förslaget. De valde att avstå deltagande.

* Vi är väl medvetna om att vi blivit inbjudna till dialog med BUN/BUN AU i en mindre formation och vi har även tackat ja till att delta. Datum för mötet är inte satt.

* Eftersom du tar upp antal föräldrar från Silbodalskolan så kan jag säga att deltagandet på dialogen i onsdags var högre än 9 st samt att det fanns representanter i sin roll som lärare från Svensbyns skola på plats. Intressant att tillägga är att föräldrar från Silbodalskolan valde att stanna kvar och fortsätta dialogen trots att den avslutats efter 3.5 timma.

Det gläder mig att du trivs i din yrkesroll, med dina kollegor och på din arbetsplats. Det borde alla göra.

Som jag nämnde i början av inlägget så föreslår jag att du och jag sätter oss ner och diskuterar frågan. Hör gärna av dig till mig via e-post så bokar vi in ett möte så snart som möjligt.

Hälsningar Cecilia

2013-03-16 @ 00:45:17
URL: http://fokuspaforbattring.blogspot.com
Postat av: Theres Tenman

Vill bara säga att jag faktiskt håller med dig där Inga,jag tycker själva föräldragruppen enbart arbetar för att bevara byggdeskolorna inte för att se till att våra barn får bästa möjliga utbildning och arbetsmiljö.Jag har läst utredningen och blev än mer förvånad när jag ser att det saknas hemmkunskap,slöjd mm bristen på lärare finns både i Töcksfors och på byggdeskolorna så i dag reser våra lärare ut till dessa skolor för en del av undervisningen.Därefter finns inte skolbibliotek och all simmundervisning sker i Årjäng,ser inte alla vilket resande det är i dag? kraven i skollagen är betydligt fler än lärarlegitimation,krav på såväl utbildning,arbetsmiljö,lokaler ser helt annorlunda ut och ska vara klart 2015! Jag är förälder och invald i kf ,mina barn har gått 10år på silbodalskolan och där har det aldrig skrikits trots besparningar.Bara trafiksituationen är direkt farlig i dag.Utredningen visar tydligt vilken rörig situation som råder i dag och den är ohållbar.Vill också tala om att man i grums kommun hade en folkomröstning och valde att göra som beslutet var fattat,den gick emot folket.En folkomröstning är enbart rådande.En av mina vänner reste skolbuss på min tid varje dag mellan Holmedal och Årjäng bussen var vid hennes hem 15.40 så fritid hade hon,på Silbodalskolan finns ca 1000 föräldrar hur många av dessa är med i denna grupp? Det handlar inte bara om pengar det handlar även om att våra barn ska få bästa möjliga utbildning och arbetsmiljö,att vänta vore ett stort bakslag för dem och de barn som kommer in från byggdeskolorna till Silbodal är oftast mycket nöjda.Jag tycker vi ska glädjas åt en ny skola och se framåt så våra barn kan möta dagens krav inte gårdagens.

2013-04-14 @ 15:50:34

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback