Arbetsmiljön i skolan är viktig.

Vill bara börja med att detta är ett blogginlägg om skolan i allmänhet i Sverige utifrån Pisaundersökningen och inte specifikt om min skola eller skolor i min kommun.
 
Arbetsmiljön och läsförståelsen är nycklar till lärandet i alla ämnen, därför är de viktiga.
 
 Om det är stökigt i klassrummet så minskar möjligheterna för eleverna att lära sig nåt och värst drabbade blir de som inte kan kompensera med hjälp hemifrån. Så det dilemmat slår orättvist. Mer oordning kan ha fått till följd att de svagpresterande eleverna sjunker ännu mer,  att glappet mellan dem och högpresterande ökar. Varför det blir oroligt i en del klassrum men inte i andra har vi väldigt lite forskning ¨på. Däremot så finns det många tvärsäkra  teorier, var och en av oss har säkert minst en. ;-)
 
Om elever i gymnasieåldern inte kan läsa och  förstå en  text som hör hemma i årskursen så faller både kunskaperna i  ämnet och lusten att lära. Detta slår också orättvist, tydligen mest mot pojkar, fast vi vet inte varför. Här finns en del forskning av Barbro Westlund som kan guida oss på väg mot bättre läsande i skolan. Men vi skulle behöva veta mera förstås.
 
Björklund meddelade i en tv-debatt att han mot bakgrunden av Pisaresultatet avsåg att utreda bristen på ordning. Och detta ska nu med automatik sågas av oppositionspartierna. Kritikerna gör sitt allra bästa att förminska problemen med brist på arbetsro i skolan genom att låtsas att det handlar om kepsar i klassrummet och om den stackars eleven som kommer för sent till lektionen någon gång per termin. Det gör det naturligtvis inte och det är nonchalant att inte ta rapporterna om stök i skolan på allvar, det känns som en tillbakagång till det vi brukar kalla flumskolan. En dålig arbetsmiljö påverkar undervisningen negativt och resultaten går neråt.
 
Sverige är ett land som hamnar i absoluta botten när det gäller ordningen i skolan i Pisarapporten. För ett par år sedan gjordes dessutom en stor undersökning om hur eleverna trivdes i skolan. Det visade sig att svenska elever trivdes utmärkt i skolan med sina lärare, kompisar och med undervisningen, men de klagade på att det var stökigt på lektionerna. Det är  logiskt att fundera på om detta kan ha samband med sjunkande skolresultat. För mig är det rimligt att åtminstone ta reda på om det hänger ihop på något sätt så jag ger Björklund godkänt med den här utredningen förutsatt förstås att han vill gå vidare och kolla upp även de andra områdena där Sverige ligger lågt. För skolans problem löses inte med en Quick fix. Det måste till breda lösningar på lång sikt.
 
Jag är väldigt nyfiken vad det beror på att vissa skolor / klasser (kanske oftare klasser än hela skolor) lyckas bra med att skapa arbetsro och vissa skolor / klasser misslyckas! Jag tycker Björklund gör rätt i att försöka ta reda på fakta så vi slipper gissa och famla.  Skolan ska ju där det är möjligt utformas med utgångspunkt i fakta.
 
Är det elevsammansättning i klassen?
Klasstorlek?
Resurser?
Lokaler?
Lärares medfödda ledaregenskaper?
Lärares förvärvade praktiska kunskaper i ledarskap?
Lärares utbildning i ledarskap?
Lyckad mottagning av nyanlända?
Rektors stöd?
Föräldrars engagemang?
Bra stöd till elever som behöver extra hjälp?
Lärares befogenheter att sätta gränser  i klassrummet?
Lärarlönen?

Kommentarer
Postat av: Lennart Carlstedt

Det finns nog många orsaker. Bäst vore förstås att göra en gemensam utredning över blockgränserna. men det lär vi inte få se före valet när nu varje parti kör med sin lösning.

Mindre klasser, mindre adminstravivt jobb för lärarna och bättre lärarlöner. Och det fria skolvalet får man nog titta på. Igår var det t o m en artikel i Expressen som var kritisk - av en pålitligt borgerlig skribent..

Svar: Ja man måste ta reda på mer om varför den svenska skolan ser ut att prestera dåligt. Och besluten om åtgärder måste naturligtvis tas med så bred politisk enighet som möjligt. Men jag är inte så säker på att det är en klumpig stor och tidsödande politisk utredning som ska till. Kanske vore bättre att försöka vaska fram duktiga forskare som inte är besudlade av politiskt engagemang (om det finns några såna kvar, många har ju sålt sin själ till något block med förhoppning om en fin karriär! Jag känner några!) och be dem ta fram ett opartiskt faktaunderlag som kan beslutas utifrån. Det skulle ju i så fall kunna bli beslut som klarar även ett regeringsskifte.
Inga Magnusson

2013-12-19 @ 22:55:56
Postat av: Marie

Ja, det finns många variabler att undersöka - den saken är klar. Jag är dock inne på samma linje som du är, mycket handlar om ordningen i skolan. Kreativiteten har stått i fokus och det verkar vara någon slags motsats mellan kreativitet och ordning, vilket jag inte förstår. Nämner man ordning så upplevs man lätt som en motståndare till kreativitet - åtminstone har jag uppfattat det så. För mig finns det inget motsatsförhållande i detta, jag skulle tro att lite av skon faktiskt klämmer där....

Svar: Just ordningen och läsförståelsen binder upp så mycket av lärandet och låser alla ämnen om de inte fungerar. Skulle kanske hellre se en grupp oberoende forskare som tar reda på vad som är problemet. Sen tror jag inte att det är problem överallt utan i en del skolor / klasser. Det kan vara helt olika världar i klassrummen bredvid varandra beroende på förutsättningarna. Intressant är det i alla fall.
Inga Magnusson

Postat av: Lennart Carlstedt

Har för mig att det lagts förslag om ett skolforskningsinstitut - eller har jag fel?

Svar: Jo, det tror jag också, men om det skulle utreda skolan utifrån Pisa-rapporten vet jag inte. Ett sånt skulle kunna fungera om man ägnar sig åt forskning i syfte att få fram kunskap, men förkastligt om det skulle användas för att ta fram forskningsresultat som ska rättfärdiga politiska intentioner. Den typen av statligt understödd "forskning" har vi fått se en hel del av när det gäller rovdjur, samtidigt som man nogsamt undvikit att ta fram fakta som skulle tala emot den förda politiken.
Inga Magnusson

2013-12-20 @ 23:43:19
Postat av: Lennart Carlstedt

Det är kanske så att man väljer sina fakta. Och fakta kan vara olika för olika personer. Dina fakta om rovdjur är inte mina fakta...men skolforskning behövs!

2013-12-21 @ 23:48:17

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback