Pinsamt!

Jag, o många med mig, efterlyser en öppen o saklig debatt i Sverige om mottagandet av flyktingar, en debatt
utan rasism o främlingsfientlighet. Det finns frågor som behöver belysas av fakta och ur olika synvinklar. 
 
Hur många kan vi ta emot? Alla som har skyddsbehov? Hur många i världen är det?
Hur ska kostnaderna för flyktingmottagandet fördelas mellan stat o kommun?
Hur ska de skyddssökande fördelas mellan kommunerna? Ska staten tvinga kommuner att ta emot flyktingar?
Vad kostar egentligen mottagandet per flykting? 
Hur vanligt är det att ensamkommande flyktingbarn varken är barn eller ensamkommande eller har skyddsbehov?
Hur kommer det sig att strömmen av ensamkommande flyktingbarn har minskat stort i våra grannländer sedan man införde ålderstest och samtidigt ökat rejält i Sverige, som inte har ålderstest?
Kommer flyktingarna vanligen hit på egen hand eller via organiserade smugglare? Vad kostar det i så fall o hur är smugglingen organiserad?
Hur ska man kunna få bättre koll på hur pengarna som är avsatta för flyktingmottagandet används? Riksrevisionen har kritiserat bristen på uppföljning, både hos kommuner och hos privata aktörer. Vi såg en del av det i tv-programmet från förläggningen i Glava.
 
Hur påverkas resursfördelningen inom skolan? Hur mycket täcks in av statliga medel och hur mycket ska kommunen stå för? Följer statliga medel med anhöriginvandringen eller bara med de barn som har flyktingstatus?
Hur påverkas skolans statistiska resultat (den alarmerande nedgången i alla internationella undersökningar) av att vi nu har ganska många barn i skolan som ännu  inte lärt sig svenska så bra? Om vi inte vet orsaken  till försämrade skolresultat så kan vi heller inte sätta in rätt åtgärder för att vända utvecklingen.
 
På sikt är det säkert en fördel för Sverige att ta emot människor från andra länder, men hur länge dröjer det statistiskt sett innan flyktingarna är självförsörjande? Hur länge kan en flykting i genomsnitt behöver samhällsstöd för sin försörjning, sitt boende osv innan han / hon blir självförsörjande? Ur nationalekonomisk synpunkt kan det vara intressant att hitta en slags punkt för "brake even".
 
Jag letar ibland efter seriösa artiklar i media för att förstå bättre, men det pinsamma är att det skrivs väldigt lite i vanliga media. Det är inte politiskt korrekt att närma sig de här frågorna i Sverige ännu, de försök som görs tystas genast ner med rasiststämpel. SD- poltiker skriver en hel del och nättidningen Avpixlat, men jag skulle vilja hitta fler källor, mindre tendensiösa, för att komplettera bilden. Att leta statistik på egen hand är mödosamt, det kräver att man plöjer igenom oändliga mängder kansliskrifter om beslut och hela forskningsrapporter. 
 
Jag vill alltså för säkerhets skull avsluta detta inlägg med att jag är inte rasist, inte främlingsfientlig, inte islamofob osv. En stor del av vår vänkrets o även familjekrets består av människor från andra länder än Sverige. För mig är alla människors lika värde självklart. 
 
Jag tror på att vi kan ha en reglerad mottagning av flyktingar med ett antal baserat på hur många vi kan ta emot på ett värdigt och bra sätt med bostad, försörjning, jobb och skola. Men jag tror inte på att vi kan emot all världens skyddsbehövande på ett vettigt sätt. Vi måste kunna diskutera flyktingmottagningen sakligt i andra pappersmedia och nätmedia än de som är knutna till SD.  På sikt finns säkert fördelar att ha en lagom invandring av flyktingar, men initialt så finns det kostnader och fördelningen av ansvaret för dem  måste kunna debatteras öppet. 

Kommentarer
Postat av: åsa

Precis så tänker jag också, men "törs" ju inte yppa något högt för då blir jag stämplad som rasist och det är jag absolut inte!
Ha dé!

Postat av: Lennart Carlstedt

Det finns en sida som heter Migrationsinfo.se. Här finns fakta och statistik. Mycket bra sida!

Tre länder i världen tar emot 62% av alla flyktingar
Av industriländerna tar Tyskland emot flest per USD/BNP. De ligger på plats 36. Sverige ligger på plats 58.

Vad Avpixlat beträffar så är den inte bara tendentips - den är rasistisk. Lös bara kommentarerna om zigenare som lägre stående varelser som gillar yxdans...

Svar: Ja, det är ju det jag skriver, det är trist att behöva läsa sidor typ Avpixlat för att få fakta som inte är PK. Den sida du hänvisar till innehåller ju bara välsållade politiskt korrekt info, den kan jag få i vilken tidning som helst.När man jämför flyktingmottagandet i olika länder så kan man inte som du gör jämföra äpplen o päron. De länder som tar emot mest flyktingar är grannländer till oroshärdar som inte kan värja sig för dem som strömmar in över gränserna. De placeras i stora flyktingläger ofta finansierade av FN. Det finns inga ambitioner att integrera dem i det egna landet. Faktum kvarstår att Sverige är ett stort flyktingmottagarland och jag är stolt över vår generositet. Men om det här ska fortsätta att fungera på ett bra sätt och inte gå över styr ekonomiskt eller politiskt, så måste vi våga diskutera det hela öppet utan att strypa all debatt med rasiststämpel.
Inga Magnusson

2013-04-16 @ 00:11:50
Postat av: Anonym

Visst tar vi emot många flyktingar men hur man än räknar ligger vi på plats 58 om man jämför med USD per capita eller per invänare. Tycker att sidan jag hänvisade till innehåller fakta och siffror - Avpixlat har väl knappast några "fakta" - enbart en massa rasistiska värderingar.

Problemen uppstår ju mest i kommunernas förortsområden. Här bör man göra en insats och kanske tvinga flyktingar och asylsökande att bosätta sig i andra områden för att få en bättre blanding. Kommuner som Lidingö, Danderyd och Djursholm borde ocfkså tvingas ta emot fler.

När det gäller skolan är det ju tacka vare friskolorna som skolorna utarmas. P g a att rika famiojer sätter sina barn i privatskolor så att vanliga skolor inte får kvar svenska elever utan bara invandrarelever. Att alla har valfrihet är ju en myt - så ser det inte ut i verkligheten.

Och nu har vi också fått svart på vitt på att folk inom alla partier - även Allianspartierna - inte vill ha vinst i välfärden. Varför inte personalkooperativ+ Eller stiftelser som Montessori? Det kan ju finnas många sådana skolor också.

Svar: Jag fortsätter att hävd att du kan inte jämföra äpplen o päron i flyktingmottagandet, det är inte samma sak att ofrivilligt tvingas sätta upp enorma tältläger i FNs regi i närområdet av oroligheter eller katastrofer och att försöka integrera i vårt samhälle som vi gör här.
Avpixlat har användbar statistik, men också tendensiösa texter o framför allt kommentarer, men dem kan man välja att inte läsa.

Nej problemen med flyktingmottagning är inte ett förortsproblem. Om du sett teveprogrammet från förläggningen i Glava så hade du sett vad somhänder när invånarantalet i en liten ort fördubblas på nolltid, kommunen inte får någon framförhållning att ordna sin service för flera hundra nya människor o den som anornat det hela mest verkar i tresserad av att håva in pengar.

När drt gäller skolor så finns inga seriösa belägg för att friskolorna utarmat den svenska skolan. Friskolorna är lika dålig / bra som kommunala skolor. Och o. medborgarna inte vill utnyttja möjligheten att välja skola så kan knappast staten lastas för det.

Genom att undersöka en enkel fråga tagen ur sitt sammanhang, så får man såna enkla svar. Folk vill nog inte betala skatt heller om du frågar i en undersökning. Självklart vill den som satsat kapital i en friskola få en avkastning på det.
Inga Magnusson

2013-04-16 @ 22:50:02
Postat av: Anonym

Hur kommer det sig då att övriga nordiska länder inte tillåter friskolor att ta ut vinst? En majoritet av befolkningebn vill inte ha vinster om de inte investeras i verksamheten.I stället för att skickas till skatteparadis.

Visst finns problem även i små kommuner men det stora problemet är ju faktiskt att de rikaste kommunerna tar emot väldigt få flyktingar.

Och hur många flyktingar Pakistan tar emot är ju av visst intresse i sammanhanget - det ger ju en hint om hur liten del av världens flyktingar som tar sig hit. och ändå gnäller vi...


Avpixlat s k statistik är ju uppenbart tendentips. I motsats till Migrationsinfor. Ska vi stänga gränserna när vi uppnått ett visst antal? Och när ska vi följa FN:s barnkonvention?

Svar: Om någon investerar kapital i en verksamhet så är det rimligt att han / hon får avkastning på det kapitalet, men självklart kan man maximera vinstuttaget så det blir rimligt.
Problemen med flyktingmottagningen är inte begränsade till förorterna. I teveprogrammet från flyktingförläggningen i Glava så visades vad som händer när en liten ort plötsligt får flera hundra nya invånare, en kommun inte får tillräcklig förvarning för att ordna sin service, när ägaren till anläggningen verkar mest intresserad av att ta ut höga vinster (tala om oskäligt vinstuttag!)

Gnällspikar är ett sånt ord som används när man försöker strypa debatten om flyktinmottagningen Sverige. Återigen så kan du inte jämföra länder som tvingas ta emot stora stora flyktingströmmar för att man inte kan värja sina gränser, med Sverige som har ambitionen att införliva de nya medborgarna i samhället. Det måste vara tillåtet att debattera hur vi i Sverige ska hantera våra flyktingar, oavsett hur många andra länder tar emot.

Avpixlat ha självklart en tendens i sina uppgifter o länkar, det är en sida som stödjer SD, men Migrationsinfo ärmockså tendensiös. Där redovisas enbart sånt som är politiskt korrekt just nu.

Ja, jag anser att vi ska hejda flyktingströmmen till Sverige med jämna mellanrum, när vi fyllt en viss kvot. Vi kan rimligen inte ta emot all världens skyddsbehövande och vi får ju se i vitögat att flyktingarnas resor hit är organiserade av såna som tjänar bra med pengar på detta. De som kommer hit är nte de allra fattigaste, utan ofta de som har kunnat betala en slant. De fattigaste är kvar i flyktinglägren närmare hemorten. Det är bättre att vi har ett begränsat och värdigt mottagande av flyktingar än att det hela havererar och SD får allt fler anhängare och att motsättningarna i samhället blir större. Än så länge finns ett hysat stöd för att hjälpa till men det kan bytas i främlingsfientlighet.
Inga Magnusson

2013-04-17 @ 22:55:51
Postat av: Lennart Carlstedt

Du skrev i ett annat inlägg om att Skolinspektionen bara fokuserar på det negativa. Borde inte vi också koncentrera oss på det positiva? Vi får hit många färdigutbildade människor som vi slipper betala för. Och i England har nästan alla från Somalia fått jobb - varför ska det vara omöjligt här.

Och fortfarande försåtår jag inte varför Danmark med sin flora av friskolor klarar sig utan att ta ut vinst!

Svar: Jamen, nu är du ju där igen, försöker steypa debatten om flyktingmottagningen med att hänvisning till långsiktiga vinster o andra länders flyktingmottagning. Åter igen, det måste vara tillåtet att diskutera hur den flyktingmottagning vi har i Sverige idag ska se ut med de förutsättningar som råder här o nu! Jättebra om alla Somalier får jobb i England, vore intressant att veta vilken kategori av flyktingar man tar emot däe och i vilken takt samt om det finns skillnader i arbetsmarknaden i våra länder som gör att det kanske exempelvis är lättare att anställa / avskeda och lågavlöna där än här. Jag vet i alla fall, att det är orsaken till att en del länder har lägre ungdomsarbetslöshet än Sverige.
Jag menar inte att friskolor måste ta ut vinst, jag hävdar bara att om någon investerat kapital i friskola i lokaler, personal, utrustning osv så är det rimligt att också kunna ta ut en avkastningn det kapitalet. Ur företagsekonomisk synvinkel så är det helt rätt. Sen finns det privata organisationer och religiösa samfund som vill start friskolor av ideologiska skäl och som klarar kapitalinvesteringarn utan att behöva ta ut vinst. Men det är väl bra om det finns många olika typer av skolor att välja på.
Inga Magnusson

2013-04-19 @ 00:17:03
Postat av: Elisabeth

Jag vill svara på Lennart Carlstedts påstående om att "i England har nästan alla från Somalia fått jobb". Det stämmer inte alls.

Siffrorna för sysselsatta somalier i Sverige ligger runt 20%, i Storbritannien runt 35% och i Usa och Kanada runt 50%. I de två senaste länderna lever dessutom mellan 50 och 75% av somalierna under fattigdomsgränsen.
Källa: rapporten "Somalier på arbetsmarknaden - har Sverige något att lära?"
http://www.framtidskommissionen.se/dokumentation/underlagsrapport-2-somalier-pa-arbetsmarknaden-har-sverige-nagot-att-lara

Jag vet inte i vilket land en arbetslöshet på 50% skulle ses som "framgångsrikt".

Jag efterlyser också en sansad debatt om vårt flyktingmottagande, vad det får kosta och hur många vi klarar av att ta emot på ett värdigt sätt.

Just nu har jag svårt att förstå vad som händer när jag varje dag i de lokala tidningarna läser om nedlagda sjukhus, skolor, äldreboenden, försämrad mat för barn och gamla, sämre infrastruktur, bostadsbrist, arbetslöshet och hög ungdomsarbetslöshet på ena sidan och på nästa sida så står det att vi tar emot runt tusen flyktingar i veckan i landet.

Svar: Tack för information. Det låter mer rimligt än att i stort sett alla Somalier fått jobb i England. Det känns lite som att gå på nattgammal is att försöka diskutera flyktingmottagning i Sverige. Jag är inte rasist, islamofob eller främlingsfientlig, men jag anser att vi måste kunna prata öppet om hur många vi kan ta emot o ge ett värdigt liv, hur de ska placeras i landet o vem som ska betala.
Inga Magnusson

2013-04-29 @ 08:58:49
Postat av: Elisabeth

Om du vill läsa berättelser från de som arbetar med att bevilja uppehållstillstånd, så kan jag varmt rekommendera den här bloggen:
http://meritwager.wordpress.com/

2013-04-30 @ 08:13:22

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback