Skvaller och hörsägen...

... bygger NWT sin ledare på den 2:a oktober!  Jag hade inte tänkt ta upp de här stolligheterna på bloggen, men tidningen fortsätter att på osaklig grund ta ställning för decibeldemokraterna i Årjängs kommun. Texten  kryllar av uttryck som hänvisar till att tidningens politiska redaktion har hört något från de västligare delarna av kommunen, att Töcksfors känner sig förfördelat och missgynnat.

Men det finns väldigt lite substans i klagomålen  som tidningen nu förmedlar från Töcksfors och från delar av den  gamla  Alliansledningen. Tidningen har inte granskat de här påståendena alls. Det mest är gamla gnäll-käpphästar som brukar framföras av några få, exempelvis Runar P och ett litet gäng runt den gamla Alliansledningen. Om och om igen, utan att ta hänsyn till att förhållanden och lagar har ändrats sedan de  ledde kommunen. Decibeldemokrati kanske är ett bra ord i sammanhanget, man försöker väsnas mycket när argumenten tryter, det blir mer av personangrepp än saklig debatt

 

Följande tas upp i ledaren:

Nedläggningen av badhuset i Töcksfors. Fast egentligen  bara en symbolfråga enligt tidningen.

Badhuset  var en liten, dålig, grund "plaskdamm" som det skulle ha kostat oerhört mycket pengar att rusta upp till dagens lagkrav på energi och miljö. Det var inte fler besökare där per år än det var på Stationscafét i Sillerud under  ett par sommarmånader. Det finns fina anläggningar både i Årjäng och på norska sidan som Töcksforsborna hellre besöker. Och tidningen erkänner också att det var en slags symbolfråga. Ingen reell substans i klagomålen alltså. Och många Töcksforsbor brydde sig inte, men R.P. valde att ge nätmobbning   mot enskilda personer en plats på sin FB  i kölvattnet på beslutet. Lågt! Det är sånt vi kan förvänta oss av unga människor som inte lärt sig inse konsekvenserna, men inte av en f.d. riksdagsman som dessutom säger sig stå för kristna värderingar.

 

Nedläggningsbeslutet i BUN av skolorna i Blomskog och Bön. Här erkänner tidningen åter att det är symbolfråga.  

Substans  saknas och egentligen gillar man inte på NWT att kommunerna höjer skatten för att behålla alldeles för små skolor. Så här blir det ett slingrande i texten att "... det kanske inte är alldeles motiverat att ha kvar de två mindre skolorna..."  osv. och  längre ner på samma sida ondgör sig över fenomenet höja skatt - behålla småskolor. När det gäller skolorna så har vi fått en ny skollag, initierad av Runars egen partiledare Björklund. Den har kvalitetskrav på lärare som gör att man inte kan ha kvar små skolor som inte klarar att anställa så många lärare att man täcker upp behörigheten. Kanske borde Runar ha använt sin politiska energi uppåt inom det egna partiet istället.  Kvalitetskraven på skolan är ny lag och kommunerna måste liksom andra i samhället inrätta sig utifrån de svenska lagarna. Årjäng och Töcksfors är inget undantag. Det är heller inte försvarbart att låta så mycket av skolkostnaden gå till att underhålla lokaler för undervisning i alla ämnen på en skola med få elever (under 20 i vissa fall här) fördelade på f- 6. Framför allt är det tveksamt om det är bra för barnen att gå på en skola med så få kamrater i samma ålder. Lagom skolstorlek är bäst.

 

"Nu när det ska byggas en ny centralskola i Årjäng så lär alla elever komma att få gå där" påstås helt oblygt i ledaren!! Lögn!

Alltså det finns fortfarande ett högstadium i Töcksfors och inget beslut om nedläggning av det! Skvaller och förtal är det. Men om NWT fortsätter att systematiskt undergräva väljarnas förtroende för den nya Alliansen så lär det bli (s)-majoritet nästa val och då kommer högstadiet i Töcksfors att läggas ner för det har man på sitt program. Men det kanske är NWTs syfte? Ett regimskifte. Ovanligt i så fall, eftersom det är en politiskt sett mörkblå tidningen.

 

Man höjer skatten i Årjäng för att lägga ner skolor sägs det också i ledaren. Lögn förstås.

Man höjer skatten för att äntligen bygga ett nytt högstadium. Under den gamla Alliansregimen så fick skolorna i centralorten förfalla till en sunknivå som inte går att fortsätta med. Jag vet för jag jobbade där på lågstadiet. Vi hade ymniga vattenläckage genom taket i över 20 års tid utan att något gjordes och i det klassrum jag undervisade i så gick det inte att få upp temperaturen över + 15 grader under kalla vinterdagar. Ventilationssystemet var havererat och fasaden ramlar nu ner bit för bit. Medan vi huttrade och frös och hängde hinkar i taket för att hejda vattnet innan det nådde elevernas arbeten så satsades det på skolor i andra delar av kommunen, bl.a. Töcksfors.

 

Centern fick skulden för "ödeläggelsen" av torget. sägs det i ledaren. Ett påstående taget ur luften.

 Torgets platsbyte beslutades i enighet mellan alla partier och i spetsen för det hela gick Kjell E, den förre Alliansledaren som NWT annars  hyllar gång på gång både på ledarplats och annorstädes i tidningen.  Om det skulle ha haft en avgörande betydelse för valets utgång så borde torgvreden ha drabbat alla de partier som medverkade. Nu tror jag faktiskt inte heller att Årjängsborna längre  betraktar det som en ödeläggelse. Många har varit med och haft synpunkter på det nya torgets utformning och tycker att det ska bli spännande att få se det växa fram. Om man ser bakåt på det gamla torget så var det ju ändå mest en parkeringsplats och före det en raggarrunda. Men visst var det nostalgi och en fin lekplats också vid trollet. Hoppas det blir nåt bra för barnen på det nya.

 

Kommunen bör bygga bostäder i Töcksfors krävs i ledaren. Återigen ett typiskt Runar-gnäll.

Det byggs mycket bostäder i Töcksfors idag av privata byggare, det byggs bostadsrätter och villor. Varför i all världen ska kommunen gå in och konkurrera med dem???? När de som vill ha bostadsrätter och villor har fått dem i de fina lägen som kommunen nu berett mark för så blir det säkert hyresrätter över till dem som önskar det. Hyresbostäder är i dag svårt att bygga till så låga kostnader att hyrorna blir rimliga och det är ett problem över hela Sverige. Förr, (på den gamla Alliansens tid i Årjäng) så kunde man subventionera bostadsbyggande i kommunal regi och därmed se till att hyrorna blev lagom, men det är sedan några år förbjudet enligt lag. Kommunerna får inte via subventioner bedriva konkurrens med privata företag. Här bör återigen protestanterna uppdatera sig i dagens lagtexter. Töcksfors hör fortfarande till Sverige och lyder under svensk lag.

 

Maktbalansen mellan Årjäng och Töcksfors har rubbats till Töcksfors nackdel. 

Men när man tittar efter på ledarens innehålll så är det symbolfrågor, lögner och skvaller som man tar upp för att stödja det påståendet, inte sånt som går att hävda har varit till orimlig nackdel för Töcksfors på senare tid. Samtidigt så har kommunen de senaste åren, under den nya Alliansens ledning satsat i Töcksfors på barnomsorg, skola, ett nytt reningsverk för 35 miljoner och en totalrenovering av räddningstjänstlokalerna. Man har ockå gjort ett gediget planarbete för att bana väg för de privata satsningar som gjorts med nya köpcentra och för  byggboomen med bostäder.Om detta nämns inget i ledaren eller på annan plats i tidningen, varken nu eller tidigare (eller i framtiden antar jag eftersom man så tydligt tagit sig före att blint stötta Töcksfors!)

 

Avslutningsvis så tror jag fortfarande på alldeles vanlig demokrati i såna här sammanhang. När det kommer till skarpt läge så är det majoritetsbeslut som gäller och en minoritet får hacka i sig. Det är inte majoriteten i det här sammanhanget som har valt att spräcka Alliansen, det är några få protestanter från den västliga kanten. Men de är duktiga på att göra sig hörda och väsnas och bråka. Och det är tillåtet i folkstyret. Majoriteten i den nya Alliansen har verkligen försökt att förhandla och diskutera med de missnöjda på västkanten, det vet jag. Man har stått inför att försöka få ihop budget och krav på kvalitet i skolan, krav som gäller fullt ut 2015 och som man måste långsiktigt planera för redan nu. Det tar tid att förändra. Demokratiska system är inte utan brister, det är tungrott och tar tid,  men vi har inget bätrre alternativ. Det trista är att tidningnen NWT:a politiska redaktion tar så ensidigt ställning i den här kommunpolitiska trätan, utifrån skvaller och hörsägen, från  Töcksfors- sidan, inte utifrån fakta.

 

 

 

 

  


Kommentarer
Postat av: CS

BRA!!!!!

Svar: Tack för vänligheten!
Inga Magnusson

2012-10-18 @ 09:01:14

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback