Skolforskningsfiaskot ...

.... skriver tidningen Skolvärlden om. Svenska elevers prestationer sjunker enligt internationella undersökningar, typ PISA. Nu finns det kritik mot PISA-mätningarna att de enbart mäter direkta ämneskunskaper, inte de sociala målen i läroplanen exempelvis. Men kanske måste båda delarna finnas med, både ämneskunskap och social kompetens. Social fostran på bekostnad av ämneskunskaper kallar jag nog Flumpedagogik. 

 Fast det verkar inte som om den sociala kompetensen är skyhög i svenska skolor, eleverna, lärare o föräldrar klagar ju samfällt just över bristen på arbetsro i klassrummen enligt forskningsrapporter på området . Och hänsynstagande måste väl ändå höra till den sociala kompetensen.

Man menar i artikeln att den forskning som skulle kunna visa på vilken pedagogik som fungerar och ger bra resultat, den är nästan obefintlig och det lilla  som finns går inte att granska internationellt eftersom det är skrivet på svenska.

De reformer som genomförts och propagerats för uppifrån politiker och de centrala myndigheterna de senaste decennierna kan enligt en stor metaforskningsstudie (Hattie) ha varit skadliga istället, för de har inte varit baserade på dokumenterad eller praktisk erfarenhet från klassrummen.  Och han menar att hans samlande  studie visar att individualiseringen (IUP kanske?), skrotandet av klassundervisning, åldersblandning, elevinflytande över inlärning,  block/ temaläsning,  helordsläsinlärning och en del annat varit skadligt för skolan istället för positivt.

Positivt däremot skulle ha varit att få med av följande:


"1. Strukturerad utvärdering av enskilda lärare
2. Lärare får video-feedback på sin undervisning.
3. Snabbare undervisning för snabba elever.
4. Insatser som minskar störande beteenden i klassrum.
5. Omfattande stöd till elever med inlärningssvårigheter.
6. Feedback från lärare till elev.
7. Goda relationer mellan elever och lärare.
8. Undervisning utspridd i tiden (ej blockundervisning).
9. Meta-kognitiva strategier för inlärning (till exempel minnesträning för att snabbt ta till sig en komplex text).
10. Direkt undervisning (klassisk katederundervisning).

I botten på listan, det vill säga sådant som till och med kan ha negativ effekt på elevers prestationer, hamnar exempelvis mentorskap, helordsmetoden vid läsinlärning, åldersblandade klasser och när elev bestämmer inlärningen.
KÄLLA: Studie utförd av professor John Hattie, Nya Zeeland."

Citat ovan hämtat från artikeln i Skolvärlden.

Jag har läst artikeln med intresse, men jag skulle ju vilja granska både Hattie och annat själv förstås. Han som högljutt klagar på skolan är docent i psykologi, Knut Sundell. Och instinktivt blir jag skeptisk när psykologer klagar på skolan, på samma sätt som det är lite suspekt när lärare talar om för psykologer hur de ska jobba. Hur mycket av varandras yrkesområden förstår man egentligen? Blir det ett utanpåverk?

Jag gillar att hämta tankar om undervisning från den forskning som finns; Mary Clay, Vygotsky, Lundberg, Taube osv. Men samtidigt får man akta sig för att ge sig helt forskningen i våld som lärare. För det är ändå sammantaget en så liten del av skolans värld som är beforskad. Och väldigt mycket måste göras helt improviserat, beslut från dag till dag utifrån den elevgrupp, den föräldragrupp och andra förutsättningar som råder just för tillfället. När förutsättningarna ändrar sig måste man som lärare vara beredd att ta fram nya redskap ur verktygslådan. Och det snabbt! Det går inte att först konsultera ett antal doktorsavhandlingar och i förväg uppgjorda planer.

 Med en klass på 16 elever går det alldeles utmärkt att undervisa i matte enbart laborativt- praktiskt utan matteböcker. Men när man plötsligt står där med 25 st 7-åringar i en klass då är det bara att packa in mattelabbet längst in i garderoben, ta fram matteböckerna igen och börja ett systematiskt arbete att tillsammans med föräldrarna göra en fungerande grupp av "barnaflocken". För då är det det allra viktigaste, att se till att barnen, parallellt med kunskapsinhämtandet,  är snälla mot varandra fast förutsättningarn för det är urdåliga med en alldeles för stor grupp. Inget annat kan vara viktigare än ämneskunskaper och bra grupp då.  Sen kan forskningen och kvalitetsutvärderingsplanehelvetet säga vad de vill om innovativ pedagogik och reformer, det är "här och nu"-kraven som läraren måste ta itu med.  
Kommentarer
Postat av: Annaa M

Ja du vet ju vad jag tycker, att de flesta av Hattie´s punkter även finns på min lista över det som jag mött som dåligt i skolan. Samt min käpphäs som jag i all hast inte hittar här men som framförallt gäller äldre barn; uppgifter som kräver baskunskaper som man på det stadium det ges orimligen kan ha hunnit införskaffas. Vilket innebär att eleverna sitter med inhämtandet av baskunskaper och problemlösning i en salig blandning.Jag och andra har ju undrat varför jag inte blev lärare eller åtminstone skolpolitiker. Nu säger dottern att hon egentligen vill bli lärare på ungefär samma bevekelsegrunder som mina. Det är säkert lugnare för både henne och det samhälle hon väljer att leva i om hon fortsätter sin sjukvårdsinriktning.

Postat av: Inga Magnusson

Annaa: Jag har lärt mig mycket om skolan utifrån våra debatter här på bloggen! Du har ju intresserat Dig för ämnet och kämpat igenom egna tre barns skolgång. Jag får väl vara fullständigt ärlig och erkänna att jag inte råder någon till att bli lärare numera. När det fungerar är det världens bästa jobb! Men samtidigt är man utelämnad åt så många andra faktorer att det som Du ofta påpekar är rätt slumpartat hur det blir.

2011-01-26 @ 06:26:46
URL: http://inga.blogg.se/
Postat av: Patrik Gustafsson

Hej

Bra sammanställning. Vill dock diskutera punkten 10 lite.(Hattie har den på plats nr 26.) Det första han säger i texten om direkt undervisning är att man inte ska förväxla den med klassisk kateder undervisning:"Too often, what the critics mean by direct instruction is didactic teacherled talking from the front; this should not be confused with the very succesfull 'Direct Instruction' method as first outlined by Adams och Engelmann(1996)" Hattie 2009:204Sedan går han in på en sammanfattning av begreppet.

2011-10-01 @ 20:15:26
URL: http://mumma.nu

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback