Om Edsbergs slott, Edsviks konsthall

Här nedan följer ett klipp ur information från Sollentuna kommun.
Vi var ju på Edsviks konsthall vid Edsberg och så här kan man läsa om Edsberg.
Slottets historia

Edsbergs gods bildades ursprungligen i slutet av 1620-talet. Då gav kung Gustav II Adolf tillstånd till proviantmästaren och fogden Henrik Olofsson att öppna ett värdshus vid Edsvikens nordspets. I ett brev till kungen berättar Henrik Olofsson 1629 att värdshuset och gården "Eedzbacka" står färdigbyggda. Detta värdshus är i dag känt som Edsbacka Krog.

Gamla Edsbergs slott

Någon gång under 1630-talet övertog riksskattemästaren greve Gabriel Bengtsson Oxenstierna godset och 1647 beviljades han sätesfrihet (skattefrihet) för Edsberg. Gården var på den tiden ett ståtligt trähus, som sedan gick i arv inom den Oxenstiernska familjen under drygt 100 år.

Den förste Rudbeckaren på Edsberg, överståthållare Thure Gustaf Rudbeck, köpte Edsbergs säteri - som gården nu kallades - år 1757 för 360 000 daler kopparmynt. Han lät riva trähuset och uppförde det gedigna "Stora Huset" på den gamla huvudbyggnadens grund. "Stora Huset", den slottsbyggnad som vi i dag kan beskåda, stod färdigt omkring 1760. Huset byggdes i fransk rokokostil och är en putsad tegelbyggnad med fasta flyglar, täckt av ett valmat mansardtak.

Edsbergs slott, som säteriet nu kallas, var den Rudbeckska ättens stamgods i nästan 200 år. Författarinnan Malla Silfverstolpe, barnbarn till Thure Gustaf Rudbeck, har skildrat livet på slottet under både vardag och fest. Under 1800-talet besökte bland andra författarna Fredrika Bremer och Carl Jonas Love Almqvist slottet, liksom konstnären Anders Zorn.

1959 såldes slottet till Sollentuna kommun. Kommunen beslöt att bevara slottsområdet som kulturminne. Slottsparken öppnades för allmänheten och man har försökt att stegvis återskapa parkens forna prakt. På 1990-talet renoverades slottet. Modernt fasadmaterial från tidigt 1960-tal knackades ned och ersattes med infärgad kalkputs, enligt ursprungligt recept. Felaktiga fönster byttes ut mot nya, tillverkade efter ett bevarat originalfönster.

Renoveringen av paradvåningen avslutades 1995, där bland annat de ursprungliga skurgolven slipades och behandlades med lut och olja. Renoveringsarbetena i slottet fortsätter kontinuerligt. I dag förvaltar Sollentunahem slottet.

I Edsbergs slott kan man höra historiens vingslag från fyra sekler. De väldiga lindarna på slottets gårdsplan har bevittnat slottets hela historia. Träden har enligt en muntlig tradition planterats här redan under 1630-talet.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback