Skolrutinerna börjar sitta!

Skolrutinerna börjar sitta!

image1067
Nu ska jag berätta hur det är i min klass med mitt jobb just nu. Så alla som inte är lärare eller skolintresserade kan sluta läsa här. Resten är bara bortkastad tid!

Så här prydligt kan det vara i klassrummet innan eleverna kommit för ett nytt läsår. Sedan blir det mer stök.
Nu börjar rutinerna på att ta form i alla fall. Det tar alltid någon vecka så där. Det blir lite olika med ett nytt år.

Jag arbetar fortfarande mycket med pararbete, dvs eleverna är placerade två och två. Jag tror att det är bra att hjälpa varandra och att börja träna samarbete i par. Grupparbete är ännu för svårt för de flesta i åldern 7-8 år, men att jobba ihop två är en lagom förberedelse. Jag skulle gärna se att vi hade en mer genomtänkt plan för hur vi stegrar svårighetsgraden när det gäller den sociala kompetensen också, inte bara  när det gäller skolämnen.

Varje dag startar med drop in under en halvtimma.  Då har jag lite lågmäld avslappningsmusik i en hyfsad stereoanläggning och några levande ljus tända, samt lampor som går att dämpa. Det är en lugn stämning. Det innebär att elevern kan komma in om de vill från klockan 8 i klassrummet / grupprummet. Det har många fördelar framför att de samlas i den grymt trånga korridoren utan vuxentillsyn och släpps in alla på en gång. Då hinner det hända mycket som sedan ligger och gror under dagen. Med drop in  hinner jag hälsa på var och en och prata lite. Barnen kan sitta ensamma och läsa eller rita en stund eller göra vanligt skolarbete. De kan också sitta i grupper och prata medan de spelar något spel eller liknande. Några vill göra egna böcker.  Jag använder en kvart drygt av den här tiden till att ha extraträning med elever som behöver få något förklarat för sig eller som behöver läsa lite extra just för tillfället.  Jag kan på så sätt göra resurstid i min egen klass och  barn som behöver extra träning missar inte den ordinarie undervisningen.  Under del av skoldagen har vi dessutom tillgång till speciallärarare som kan hjälpa till när det behövs. Hon är bra stöd för barnen och även som samtalspartner för mig i undervisningen. Hon har ofta bra materiel och goda tankar att dela med sig av.

När det ringer in vid halv 9 så hälsar jag på varje barn som kommer först då och sedan har vi en morgonsamling i ring på golvet.  Den gör jag till del på engelska. Vi tränar en del fraser så som att hälsa på varandra, ställa enkla frågor och svara,  går igenom dagens schema tillsammans, tittar på vädret och dagens lunch. De lär sig på så sätt enkla vardagsord på engelska.   Jag använder engelska fram till jul varje år, sedan tyska fram till påsk och därefter engelska igen fram till läsårets slut. Det betyder att barnen får ett litet ordförråd av två språk i förbifarten så att säga, bara genom att använda det i rutinsituationer. Engelskan (och tyskan) kommer in i pausgympan också och då slinker många rörelseord med. Barnen får också varje dag ta med sig något och visa för gruppen i samlingen och varje barn får också berätta något ,det sker på svenska förstås. Alla vill inte varje dag men det är ingen som aldrig gör det. Under en dags samling så är det kanske hälften av barnen som visar något / berättar något. Jag noterar varje gång för att ha koll på läget. Detta hör till den muntliga framställningen som ingår i svenskämnet. Det är också so / no eftersom det i sammmanhanget ofta blir anledning att fördjupa sig i något omtalat husdjur, någon traktor, någon växt som visas eller någon akuell film eler dylikt.  Häromdagen hade någon med sig en vit blomma i färgat vatten och vi kunde följa den några dagar. Någon gång har jag också med något och visar.

Efter samlingen behövs en stunds rörelse. Då har vi pausgympa på engelska  (tyska under del av året) typ Please walk, please run, please walk with high knees osv. Den avslutas med några minuters disco med musik på hög volym. Detta med dans skulle kunna utvecklas men jag är inte så bra på det. Tror att rytmisk rörelse till musik är bra både för motoriken och själen.

Därefter följer lässtund, med antingen läxa eller bänkbok. Läxan läser barnen högt för varandra två och två och då sitter de utspridda i huset, eller ligger på golvet här och där. Läxan är olika för olika barn. Den bör vara på nivån 90 - 95 % rättläsning enligt studier gjorda av Mary Clay i Reading Recovery på Nya Zeeland. Det är en av få riktiga studier i detta med hur barn lär sig läsa bra. (Annrs finns det många hugskott och tillfälliga trender här och det ska man värja sig för som lärare. Det är bättre att ta till sig sånt som verkligen är dokumenterat. Det finns alldeles för många entusiastiska föreläsare som lever på att  sprida rena dumheter om barns läsning)   Nu i årskurs 2 så är det också tystläsning ibland med bänkbok. Tystläsning är för de flesta barn (inte alla dock!) svårare än högläsning. Boken väljs fritt men jag kollar att svårighetsgraden är ungefär rätt. Bänkboksläsniningen avslutas alltid med att de två och två berättar för varandra om det lästa. Det är en övning som befrämjar förmågan att sammanfatta och att berätta något sammanhängande. Detta har barnen nytta av senare i sina studier när texterna blir svårare och fyllda av fakta.  Bra att träna det i enkel form i tvåan.  Det är också en koll på att de har förstått det lästa och inte bara avkodat. Samtidigt får barnen höra berättas om nya böcker som någon annan läst och blir nyfikna på den.

Sedan kommer förmiddagsrasten. Den har vi fått förlängd från en kvart till 20 minuter. Det är bra så de hinner både få av och på sig kläderna och röra på sig.

Matte är nästa moment. Och det borde ha varit praktisk matte,  men är alltså inte det utan matteboksmatte. De arbetar i olika böcker utifrån sin nivå både uppåt och neråt. Det anses ibland i skolvärlden oartigt att låta barnen få böcker som hör till kommande årskurser men jag kan inte ha elever som bara upprepar tal de redan kan. Det måste få finnas lite svårigheter och motstånd också, så jag matar på och låter dem hoppa över om det verkar för lätt. Men som sagt, jag hade hellre haft praktisk matte istället för matteböcker. Det hade jag under två års tid  med en klass och det var både otroligt effektivt för att utveckla mattetänket och enligt eleverna roligt att jobba med. Parallellt med matten så har några av eleverna data nu i tvåan med en annan lärare. De får lära sig grunderna av henne i liten grupp om 3-4 stycken och sedan ska de datorer vi har i klassrummet utnyttjas av eleverna självständigt under en stor del av dagen har jag tänkt. Några elever åt gången. Det blir inte till att spela på utan till text- och bildskapande.  För många barn så är det ett stort behov att få uttrycka sig i skrift, speciellt för barn som är kreativa. Om de inte behöver tänka på att forma snygga bokstäver så blir det ofta roligare och mer flyt i det hela.

Lunch har vi sedan. I ettan i början måste man gå dit på led, men det behövs inte nu. Eleverna tar sig själv t ill matsalen, jag går in med första gruppen och sedan kommer de andra vartefter. Det fungerar bra.  Jag är som lärare rätt strikt med bordsskick och accepterar inget sölande och slaskande i maten. Det ska vara prydligt ätande och trevlig konversation, inget snuskprat och skrik och småbråk vid matbordet. Och vi går lugnt i matsalen inte hoppar eller springer. Det här med gott uppförande i maten känns som en träning i social kompetens också. Det är inte accepterat i samhället i övrigt att vara otrevlig i maten och då ska det inte vara det i skolan heller. Skolan får inte bli ett reservat för dåligt uppförande.  Långrast har vi efter maten.

När det ringer in för eftermiddagens arbete så börjar vi med avslappning en stund till klassisk musik. Varje barn har en egen kudde som de vilar på på bänken. Jag spelar ett stycke klassiskt musik på stereon under några minuter. Det är samma stycke i en vecka eftersom det tar lite tid att ta till sig klassisk musik, det är inte som med populärmusik att det räcker med en avlyssning. Samtidigt pratar jag varje gång lite kort om kompositören till stycket, det jag vet (inte så mycket). Orsaken till att jag låter eleverna lyssna på just klassiskt musik är dels att man har funnit det inlärningsbefrämjande en kort stund efter lyssnandet, åtminstone vissa stycken. Sedan vill jag vidga deras musikspektra som oftast annars blir populärmusik. Jag menar alltså inte att den är fel med populärmusik, men bra att höra annat också. Orsaken till att vi lyssnar till musik alls, just efter lunch, är att eleverna när de kommer in från leken är lite uppskruvade och behöver komma ner i varv och koncentration igen. Det går mycket snabbare genom att lyssna till musik än genom att jag tjatar.

Eftermiddagarna ser lite olika ut; någon dag har praktisk matte, någon idrott, någon so / no / bild med annan lärare. Men sista halvtimmen i klassrummet är alltid  valfritt arbete i svenska eller matte. Det kan vara att läsa, att skriva, att göra egna böcker vilket är populärt just nu. Skrivandet kommer loss ordentligt i tvåan.  Mitt i eftermiddagspasset finns också en möjlighet att få lite mer rörelse genom att springa ett varv runt skolan. Det är en rejäl sträcka för det är en stor skola. De som vill det får skriva upp sig på en "springlista" under dagen och så skickar jag ut dem två och två på springtur. Det brukar vara 5-10 stycken som vill.

När dagen är slut så tar jag fram var och en elev til mig och säger adjö. Då kan vi växla några ord om hur de varit under dagen.

Om barn blir ovänner under dagen så får de gå ifrån till något annat rum och prata med varandra tills de är vänner igen. Det är effektivt. Båda ska alltså vara nöjda när de har avslutat samtalet och det innebär att båda måste ta ansvar för att konflikten får ett slut. Det är också en träning i social kompetens, detta att prata sig genom konflikter. Det hjälper inte med knytnävarna. Vem som helst kan komma till mig och be att få prata med någon.  När de är färdiga frågar jag båda om de är vänner och då ser jag om det är sant. Och det har det hittills alltid varit. Det här är ett bra sätt för konfliktlösning och jag har inga underströmmar av antagonism tror jag mellan eleverna. Men jag kan naturligtvis inte veta allt. Det är 23 barn i klassen. 

Det här sättet att lösa konflikter på fick jag lära mig av habiliteringspsykologen när jag jobbade på barnhab / omsorg och jag tränade på det först med hans handledning. Man får nämligen inte utsätta barn för det om de är exempelvis väldigt ojämlika. Det är ofta inget problem om det bara är två inblandade men man får vara uppmärksam om det är flera. Då kommer det in gruppeffekter som är svåra att förutse. Så jag låter i så fall hellre två och två gå ut först och sedan eventuellt flera och då med viss bevakning.

Men det här är i alla fall mycket bättre än det jag gjorde förr, alltså agerade domare när barn kom in efter rast och var ovänner. Då förväntade sig barnen att jag på nolltid skulle reda ut vem som var syndabocken och avkräva ett pliktskyldigt förlåt eller utdela lämpligt straff. Det fungerade dåligt. Ofta är det inte ens fel att två träter och jag hade ingen aning om vad som föregått den aktuella konflikten.  Mitt "domslut" blev därför ofta fel och jag hade alltid en känsla av att någon ändå var lessen och missnöjd efteråt. Nu ser istället ofta barnen nöjda ut och de får en god träning på själva konfliktlösningsprocessen.

Det befrämjar också ett gott gruppklimat och barnen i klassen är sällan  ovänner med varandra. Det går dagar emellan.  Och det har heller inte blivit så att de utnyttjar detta till att "slippa ifrån" undervisning och komma ifrån ett tag.  Så kan det säkert bli bland äldre barn, jag vet inte. Har inte prövat där.

Det är mycket med hjälp av genomtänkta rutiner, konfliktlösningen och kontinuerligt prat som det går att skapa en bra klass. Det blir inte en bra klass av sig självt. Och föräldrarna har en nyckelroll i detta och deras stöd betyder mycket mer än de någonsin kan föreställa sig.

Nu har barnen fått tillsammans göra en lista över vad de gör för att skapa en bra klass. Den har de tagit hem och fått tillsammans med föräldrarna välja ut de fem viktigaste punkterna. Jag sammanställer och skickar hem. Sedan under läsåret så går vi in o kollar. Har man gjort det där man sa? Sedan kommer det hem en lapp till föräldrar där de tillsammans med barnet får ta fram vad de som föräldrar kan göra för att det ska bli en bra klass. Det sammanställs och sedan går vi igenom om det blev så efter en tid.  Och till slut elevernas och mina synpunkter på vad jag kan göra för att det ska bli en bra klass, sammanställa och utvärdera efter en tid. jag vill att barnen som grupp ska träna sig från början på att själva se sitt ansvar för en bra stämning i gruppen.  Jag jobbar hellre med våra egna ideér här än med färdiga "samarbetsmateriel" för de passar sällan just oss, just nu. För om den goda stämningen inte växer fram hos barnen så kan jag aldrig tvinga fram den. Jag kan aldrig bevaka dem varje sekund och förhindra att elever far illa. Och det är ett av syftena med det här jobbet jag lägger ner på klassens sociala liv, att barn inte ska fara illa och må dåligt i skolan därför att de är uteslutna eller illa hanterad av andra barn.

Oj vad långt det blev, men som sagt jag har ju varnat innan så bara speciellt intresserade behövde läsa.

Kommentarer
Postat av: Anki

Så roligt att få läsa precis hur du lägger upp en skoldag. Det där med samtalet för att själva lösa konflikter låter så bra. För som du säger är det jättesvårt att gå in och föreställa domare till en händelse man inte varit med om. Den mjuka, fina starten på morgonen låter suverän. Det verkar som om varje barn blir synligt och bekräftat av dig. Du verkar vara en jätteduktig lärare.
Matten är också intressant. När jag jobbade i grundskolan, var jag ofta inne på tanken att ordna mycket av matten på praktiskt sätt. Men det är ett stort jobb att förändra. På något vis vill barn och föräldrar hålla kvar böckerna och de flesta lärare tycker det är lättare att jobba så. Gudrun Malmer har pratat om "ett terapeutiskt flyttade av siffror från en bok till en annan". De gånger som jag jobbat annorlunda med matten t ex när barnen får lite fakta och ska göra uppgifter av det, har det visat sig att de elever som annars har svårt med matten, klarade den typen av uppgifter mycket bra och även vice versa.
Ha en bra helg!

Postat av: Inga M

Anki:
Tack för vänliga ord om min lärargärning! Men jag är nog varken bättre eller sämre än någon annan. Vi jobbar nog helt enkelt olika och var och en får bli salig på sin fason. Det brukar inte bli bra att härma någon annans arbetssätt rakt av. Det måste växa fram i samarbete med eleverna och med just de förutsättningar som råder på skolan. Jag håller till fullo med Gudrun Malmer i hennes tankar om matten. Därför har jag gjort ett praktiskt materiel för min matteundervisning i år 1 och 2. Det skulle kunna gå att använda i år 2 men man måste starta upp i ettan eftersom det är ett annat sätt att tänka matte än det som böckerna presenterar. Det går inte att börja med det i tvåan. Och vi har tyvärr ingen lösning än på hur vi ska ta emot eleverna i årskurs ett med vår nya organisation. Den vi har nu fungerar inte och då får vi försöka överleva istället för att syssla med pedagogisk utveckling.
Jag får nöja mig med att ha praktisk matte en eftermiddag i veckan i halvklass nu i tvåan. Det är alltid något men långt ifrån det jag egentligen ville göra. Jag hade hellre velat fortsätta utveckla mitt praktiska materiel mot portfolio än att sitta och rätta matteböcker, som jag för övrigt ska göra just nu eftersom gårdagens kvot av rättningar försvann med besöket på Galna Tuppen.

2007-09-01 @ 09:13:20
Postat av: Ninni

Vilken intressant läsning, du verkar fått till en mycket bra rutin!
Såg på nyheterna häromdan en klass nånstans hade fågelkvitter eller vågbrus på svagt hela tiden. Om man inte hörde ljudet så var det för hög ljudnivå i klassrummet!
Undrar om det skulle funka på våra små liv??
I din klass skulle jag ha velat gå när jag var liten!!
Ha en skön helg..kram

2007-09-01 @ 10:16:00
URL: http://ninni.blogg.se
Postat av: Gisan

Jag har slukat varje bokstav med stort intresse och mycket glädje. Det gnälls mycket på skolan och lärare emellanåt. Jag anser att lärare inte får den uppskattning de förtjänar. Många lägger alltför stort ansvar på lärare och "fritis"personal för sina barn. Min son är MITT ansvar. Det är upp till mig att ta del av vad lärare och annan personal "gör" med" min son. Det är också upp till mig att ha en öppen kommunikation med desamma. Då mår mitt barn bra och det blir ett bra samarbete. Jag är MYCKET noga med att uttrycka uppskattning för det ansvar och den uppfostran som skol- och fritispersonal ger min son. Vi är många som är med om att skapa samhällets framtida vuxna.
Du ger en så fin bild av hur du jobbar. Jag hoppar att du får uppskattning av både elever och deras föräldrar för det fina jobb du gör. Kramar...

2007-09-01 @ 11:25:16
URL: http://gisan.blogg.se
Postat av: Inga M

Ninni: Det är värt att pröva olika ideér för att hålla en bra ljudnivå i klassrummet. Den kan skruva upp sig och bli hög. Tack, det var vänligt sagt, ha det gott med den nya lägenheten och husförsäljning.
Gisan: Oj, har Du orkat läsa den här långa drapan fast Du inte jobbar i skolan! Föräldrars inställning till skolan och deras vilja att ta kontakt när det behövs är oerhört viktig. Hellre en gång för mycket än en gång för litet. Det är bara när vi drar åt samma håll som det blir bra för varje enskilt barn. Mitt jobb är inte bättre än mina kollegors men vi gör som sagt alla olika. Var och en försöker att använda just sina kunskaper på bästa sätt och när det är tillåtet tror jag det blir bäst.

2007-09-01 @ 11:43:23
Postat av: Alltiallon

Det var ett mycket matnyttigt inlägg för mig. Jag ska spara det så att jag kan gå tillbaka till det igen! Jag gillade verkligen konfliktlösningsmetoden, för även om jag är djupt imponerad av min handledare så har jag åsikter om hennes konfliktlösningsmetod. Eftersom jag själv har haft två trätande tjejer här hemma som många gånger har velat att jag ska agera domare, så har jag haft många betänkligheter kontra konflikterna i skolan. Då jag vid varje eventellt domslut misstänkt att sanningen egentligen låt någonstans mitt emellan. I övrigt måste jag säga att Du verkar ha en beundransvärd fast hand med dina elever och att du anstränger Dig för att göra varje elev både sedd och hörd. Det är sådana egenskaper jag själv eftersträvar och det är bra när man får tips hur man ska klara av att uppfylla sin egen målsättning!

2007-09-01 @ 12:23:36
URL: http://blogg.expressen.se/alltiallo/
Postat av: Annaa M

Inga; paff du skulle blivit va, om du inte fått något inlägg från mig.
Det lät så bra när vi fick drop in eller "mjukstart" på morgonen beskrivet av läraren, men vi missuppfattade, trodde vi kunde använda den till att inte behöva stressa henne som var så extremt morgontrött och långsam, en halvtimma eller bara en kvart betydde så mycket vissa dagar. FEL. Efter en halv termin fick vi höra hur mycket hon missat genom att inte vara där prick åtta "som de andra" varje dag och göra allt det där du räknar upp; extraträning, göra klart de där egna böckerna, läsa, ta igen missat skolarbete. I själva verket sa läraren till oss att det där var ju den mest intensiva halvtimman på dagen och var man inte i tid till den så missade man mycket. "Alla andra är ju här åtta varje dag."
Ovanstående är förstås inget argument mot drop in, om det verkligen är drop in man menar och att föräldrar vet vad man menar. Om alla ska vara i skolan klockan åtta är det inte drop in.
Det där med två och två kan väl ha sina sidor också. Är det alltid samma två och två? För Mellan var det där eviga "två och två" ett stort problem. Hon och en annan flicka som också var långsam och sen i inlärningen sattes tillsammans. Ingen annan ville ju läsa med dem eftersom de inte kunde läsa. De skulle "göra böcker" också, och som jag har beskrivit förr växte högarna av skräp i samma takt som Mellans förtvivlan att inte lära sig något. Det är mycket möjligt att metoden är bra under stor medvetenhet och stort överinseende av läraren, men för Mellans del bidrog den starkt till hennes krossade självförtroende. Naturligtvis orsakade de där två första åren rätt stora brister i mitt eget förtroende för skolan också... Eller "skolan" man vet aldrig vad det är för skola ens barn börjar i.
Man kan få en sådan lärare som förmodligen du är, erfaren och väl medveten om vad du gör, man kan få en "flumpedagog" som har teorier i huvudet men inte är förmögen att omsätta dem i praktiken.

2007-09-01 @ 14:16:23
URL: http://annaamattsson.blogg.se
Postat av: Bloggblad

Det var roligt att läsa! Att arbeta parvis är bra i den åldern. Jag lärde mig av Trageton på kursen tidigare i höst att det är bättre att berätta parvis för varandra, då blir man mer lyssnad på än när ett par tre stycken får berätta för hela klassen.
Och så bra med drop-in! Det låter suveränt. Och för min del får du gärna använda matteböcker, men jag har en kompis som håller på med sin D-uppsats i mattedidaktik och hon får frossa av matteboksföljande... Och visst är det så att barn tror att matte = bok. Jag har varit med om det många gånger, jag har försökt prata matte - och nån unge säger garanterat efter 5 minuter: När ska vi börja räkna???

2007-09-01 @ 22:17:00
URL: http://bloggblad.blogspot.com
Postat av: Inga M

Alltiallon: Ja, jag har en fast hand över det som händer i klassen. Det finns ganska mycket rörelsefrihet inom de ramar som vi gemensamt ställt upp och de ramar som finns inbyggda genom läroplaner och kursplaner. Men ytterst är det mitt ansvar som lärare att vara garanten för att barnen har det bra i klassen. Om jag "abdikerar" från min auktoritet så inträder inte demokrati utan anarki. Och det innebär att den starkaste bland barnen tar makten. Det kan bli bra om det är rätt person, men det kan också bli förfärligt. Framför allt ganska slumpartat och speciellt riskabelt för de barn som är svagare. De kommer att helt sakna skydd om jag inte ytterst har makten över klassen. Det är ju jag som ska lära barnen demokratins spelregler och det kan jag inte om de inte lyssnar på mig.
Annaa: Låter jättekorkat att kalla något för drop in och sedan kräva att alla ska vara där ¨på en gång på morgonen! Då faller ju vitsen med det hela, som just är att inte alla ska komma på en gång. Jag har väl ungefär hälften som kommer insläntrande under den där halvtimmen för skolstart. Men de andra leker ute eller kommer direkt vid halv 9.
Pararbete är effektivt. De som sitter tillsammans gör det under längre tid, byter vi inte ofta. Men pararbetespartnern växlar. Ibland bestämmer jag och ibland bestämmer
barnen vem de vill jobba ihop med.
Bokgörandet hos mig är frivilligt. Det försiggår under valfritt-tiden på eftermiddagen och den som inte vill göra böcker då kan göra något annat inom de två ämnena.
Angående flumpedagogik så har skolan varit ett eldorado för sånt så länge jag kan minnas. Det kommer ständigt nya pedagogiska ideér som blir trend under en kort tid. Jag har också trott att barn blir bättre på att läsa om de får hoppa studsmatta eller indianhopp. Men efter ett par åt kom forskningen som visade att det inte hade någon mätbar effekt. Under mina utbildningsår på senare tid så har jag systematiskt letat upp den riktiga forskning som finns där de goda resultaten verkligen går att belägga och jag försöker använda dem. För resten slår jag dövörat till.
Bloggblad: Exakt! För barnen så är det boken som är matten och siffrorna. Det glädjer mig om Du tyckte det var roligt att läsa. Jag har tänkt att jag måste skriva om det någon gång och nu var det läge när allt fallit på plats liksom i början på läsåret.

2007-09-01 @ 23:49:54
Postat av: Manon

Sen som vanligt med att kommentera:). Det var verkligen jättekul att läsa både om drop-inet och konflikthanteringen. Du låter som en väldigt engagerad lärare och skulle önska att du var i vår skola.
Jag märker att du talar av erfarenhet när du pratar om olika pedagogier. Har inget klokt att säga för detta är ett okänt ämne för mig även om jag har barn i skolan.

2007-09-02 @ 14:06:36
URL: http://manon.blogg.se
Postat av: Zofy

Jätteintressant fast sent ute jag med! Gillade speciellt detta med konfikthantering, det skulle behövas bland H och hennes kompisar...
jag gillar också det där med att anpassa till barnet efter kunskpsnivå. Här ska de ju ha lika läsgrupper så småningom men just är på på nivå fylla sidorna med On. Rädd att H ska tycka det är lite tråkigt hon kan ju läsa och skriva.
Samma med matten, den sker gemensamt, inte anpassat och de har börjat från början med 0+1....typ...
fast jag är väl bara en amibtiös äckelmorsa som tror att min unge är mycet duktigare än alla andra...som alla föräldrar....
du verkar lägga upp dagarna på ett föredömligt sätt.

2007-09-03 @ 09:56:54
URL: http://zofy.blogg.se
Postat av: Inga M

Manon: Snällt sagt! Men jag är nog mest en vanlig lärare, knappast något pedagogiskt snille. Det här med vilsegångna ideér det handlar inte så ofta om pedagogisk vetenskap egentligen utan om tillfälliga trender inom undervisningsområdet som både vi lärare och Skolverket och andra har gått på så många gånger. Jag är väl luttrad, blivit lurad lite för ofta av charmiga och putslustiga föreläsare och det finns gränser....
Zofy: Ni säger så snälla saker så jag rodnar. Tur att det inte är färgblogg :-). Vi lärare är ju inte några experter på konflikthantering och vi upplever ofta att vi är otillräckliga när det kommer till sociala dilemman. Vi försöker nog men vi har dåligt med utbildning i branschen. Vi är pedagoger, experter på lärande och
när det kommer till fostran och gruppdynamik så behöver vi hjälp att föräldrar och andra.

2007-09-03 @ 20:59:34

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback