Vargjaktens historia i Värmland

EU klagade på att Sverige inte hade någon förvaltningsplan eller någon beräkning av nivån för  gynnsam bevarandestatus, därför underkändes den förra vargjakten, den från 2011. Därefter  kan man tycka att det inte hänt så mycket.  Visst kunde den förra regeringen ha gjort mer för att komma tillrätta med vargproblemen men det arbetades faktiskt  långsiktigt  för att bana väg till det läge vi är idag, med förhoppningsvis hållbara beslut om vargjakt i Värmland.
 
Den förra regeringen strävade på sedan dess med beslut om central /  regional förvaltning och tog fram gynnsam bevarandestatus  vilken skulle ses som ett golv i vargförvaltningen; 170 - 270 vargar i Sverige. Den nivån togs fram av de svenska vargforskarna och rekommenderas politikerna att besluta. Redan 170 är gynnsam bevarandestatus men man ville ha en god marginal för oförutsedda händelser typ sjukdomar eller annat därför sträcktes golvet ut till spannet 170 - 270.
 
Sedan var det Naturvårdsverket som skulle, utifrån de här siffrorna, besluta om miniminivåer för landet och för förvaltningsområden (regioner). Värmland förvaltar ihop med Dalarna, Örebro,  Västra Götaland, Västmanland,  Stockholm / Uppland och Gävleborg i den mellersta regionen. Riksdagen hade ju beslutat att förvaltningen, dvs hur många vargar man önskade ha i regionerna skulle beslutas av Länsstyrelserna i samarbete, bara man höll sig ovanför miniminnivåerna.
 
Naturvårdsverkets beslutade att miniminivån för landet skulle ligga på 270 vargar. Man ansåg alltså redan att vargen i Sverige var mycket hotad eftersom man lade sig på den högsta nivån. ( Sanslöst!)  270 vargar är detsamma som 27 föryngringar när man räknar administrativt. Och Naturvårdsverket beslutade att alla 270 vargarna skulle finnas i det mellersta förvaltningsområdet, eftersom det är där de redan finns. (Häpp, se logiken i det den som kan!). (Jag använder till vardags begreppen  revir och föryngringar synonymt men det stämmer inte riktigt. Om man ska vara korrekt så är det föryngringar man beslutar om och det är i princip ett  par som förökar sig och bildar en grupp, administrativt räknar man 10 vargar per föryngring. Ett revir däremot är ett geografiskt område, men ofta sammanfaller föryngring och revir.)
 
Sedan fick länsstyrelserna i uppdrag att ta fram förvaltningsplaner och tala om hur många vargar de kunde tänka sig att ha i sitt län. Värmlands län sa att man kunde tänka sig att ha 5  föryngringar.
Sen skulle man komma överens med övriga län i förvaltningsområdet om hur de av Naturvårdsverket beslutade föryngringarna för landet  skulle fördelas. Det gjorde landshövdingarna tror jag  Då kompromissade man fram att Värmland skulle ha 7 föryngringar.
 
Sen ändrade Naturvårdsverket länens fördelning ( vad är då riksdagens beslut om regional förvaltning värd???) . Man tog bort Uppsala / Stockholms förslag på 1 föryngring och tog bort föryngringar från Gävleborg bl.a. och lade på 4 föryngringar  till på Värmland och 2 till på Örebro!!!
 
I det läget hamnade Värmland på en miniminivå med 11 föryngringar.
 
Igår samlades Viltförvaltningsdelegationen under ledning av landshövdingen  i Karlstad och beslutade sig om förvaltningsnivån, dvs den nivå som man ska sträva mot med jakt och det blev 12 föryngringar.
 
Värmland har alltså beslutat att man genom jakt ska hålla antalet vargar i länet på 12 föryngringar för att ha en  tillgodo mot den av Naturvårdsverket beslutade miniminivån för Värmland på 11 föryngringar.
 
Den 28 november ska beslut  kunna tas i Länsstyrelsen om vargjakten i Värmland, när, var och hur den ska genomföras.  Tiden bör bli  2 januari - 15 februari, förhoppningsvis i snö.
 
Hur många finns det nu då i Värmland?
Konstaterat finns 17,5  länsegna föryngringar inkl gränsrevir alltså 175 vargar och det är förra årets siffra = de vargar man kunde räkna i vintras. I våras föddes fler förstås och enligt administrativ  beräkning finns nu c:a 20  föryngringar, dvs 200 vargar, men de som fötts i år får inte räknas med eftersom de inte kunnat konsteras i snöförhållanden med spår osv. (Herregud, inte ens mycket kvalificerade beräkningar får gillas!!!)  Så man  utgår från 175 vargar i länet och ska alltså ner till 120.
 
De drygt 50  vargarna, som är för många i nuläget, ska kunna  tas bort under en treårsperiod.
 
Man räknar med att i första hand rikta in sig på att ta bort föryngringar som ligger bredvid varandra så att man får sammanhängande vargfria områden, men det  finns riktlinjer för hur man ska lägga upp jakten utifrån inavelsgrad och störningar på omgivningen osv.
 
Tidigare har de svenska besluten om vargjakt överklagats till EU eller högre rättsliga instanser inom landet, men den förra regeringen drev igenom lagändringar som ska ha stoppat den möjligheten. Det ska bara gå att överklaga till Naturvårdsverket.  Men nu får vi se om den nya lagen fungerar eller om   WWF, Naturskyddsföreningen, Miljöpartiet, Miljöminister Romson, regeringen osv.  lyckas hitta några kryphål för att stoppa den av riksdagen i god demokratisk ordning beslutade vargjakten. Miljöminister Romson har redan försökt sig på att stoppa vargjakten genom att ge sig på  Naturvårdsverkets beslut. Det är olagligt i Sverige att ministrar styr de statliga verken eftersom de har en självständig position, ska kunna fungera utifrån riksdagsbeslut oavsett vilken regering vi för tillfället har. Alltså var fru Romson utanför lagens råmärken och klampade då. Men eftersom Miljöpartiet verkar ha något slags gräddfil i media så lär detta övertramp, liksom andra fadäser från partiet och dess företrädare, få passera utan någon nämnvärd uppmärksamhet.
 
Min beskrivning av historia och nuläget för vargjakten i Värmland ska nog vara i stort sett korrekt, men det kan finnas fel i den, siffrorna är många och begreppen  speciella.  Det här är ingen vetenskaplig skrift, det är en blogg. ;-)
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback