Kalhyggenas fördärv ...

... är temat för Zarembas senaste artikel i DN.

Den är liksom de tidigare artiklarna full av känslosam dramatik och budskapet är lindat runt människor som "det är synd om". Det är effektfullt i media; att plocka fram någon som blivit utsatt i något sammanhang, någon redig och trovärdig person och så beskriva dennes elände.

Zaremba har tagit fram skogsägare Holmberg som är ornitolog och äger en massa skog uppe i Norrland. Han ville plóckhugga sin skog för att spara fågellivet men fick nej av Skogsstyrelsen som ansåg att på den mark han ägde var det svårt att få till någon föryngring / bra tillväxt och då var det kalhygge som gällde. ( Han hade kunnat plockhugga om han gjort det på ett annat sätt så att hans uttag stämt överens med Skogsstyrelsens tabeller. Men det nämner inte Zaremba förstås)

När man läser den här artikeln så kan man förledas att tro att Zaremba förordar att den enskilde skogsägaren ska få större utrymme att förfoga över sin marks skötsel.
http://www.dn.se/kultur-noje/motorsagsmassakern-det-finns-alternativ-men-lagen-kraver-kalhyggen

Men si så är det inte alls. Zaremba vill att  grannar, miljöorganisationer och staten ska bestämma MER om skogsbruket i Sverige.  Han tycker att skogsägarna har för mycket att säga till om när det gäller bruket av den egna skogen. Holmberg ska enligt Zaremba inte alls få bestämma själv över avverkningsmetoderna i sin skog utan det ska andra göra (staten, grannar osv.) och dessa andra  ska bestämma att han inte får kalavverka något område. Det är Zarembas budskap.

Zarembas  artikelserie slår alltså på två fronter med all den osakliga snyftpropaganda som han är mäktig att uppbringa som vapen:

- Skogsägare ska bestämma mindre om den egna skogen - staten, grannar, miljöorganisationer ska bestämma mer (fast i just den här artikeln kan det se ut som tvärtom - en enskild skogsägare som tycker som Zaremba blir ju överkörd av staten i den)

- Skogsbruket ska först och främst drivas utifrån trivselaspekten, inte utifrån vad den enskilde skogsägaren bedömer som mest lönsamt och trivsamt.


Jag anser att självklart måste det finnas en lagstiftning som reglerar både att skogen i stora drag sköts på ett nationalekonomiskt vettigt sätt (med exempelvis tvång på föryngring efter avverkning)  och att den hanteras väl ur miljösynpunkt (spara träd vid vattendrag, behålla en del gammal ved för djurlivet osv). Lagen ska också se till att vi inte får jättestora kalhyggen och det tror jag redan finns reglerat.  Lagen bör också reglera att man hanterar exempelvis fjällnära skog på ett klokt sätt, så att man inte förstör möjligheten till skogsbruk på lång sikt.

Ser man det historiskt så är det den privatägda skogen som uppvisar den mångfald som Zaremba och en del andra efterlyser, inte den statligt eller allmänt ägda. Så man ska nog se upp med att ge staten och lagstiftningen totalt bestämmande över den svenska skogen.

Staten ska inte gå in och bestämma om en markägare ska luckhugga, plockhugga eller kalhugga. Det bör ingå i en skogägares förfoganderätt att få ha det avgörandet, för det är svårt att med hänvisning till forskning få ett totalt stöd för den ena eller den andra metoden. Och de lokala aspekterna är också viktiga.

Om man ska se till landskapet i helhet så ska jag sticka ut hakan i den här debatten genom att tycka att det blir finast om det finns en blandning av gammal skog, ung skog och rimligt stora kalhyggen. Den gamla skogen har sitt djurliv och kalhygget har sitt. Bra om det finns olika för olika arter. Just när det har kalavverkats så är det inte fint, men redan efter några år så blir det ett landskap som har sin speciella charm. Och ett kalhygge kan öppna upp i område, ge luft och ljus och utsikt över skog, sjöar och bebyggelse.  


Några år gammalt kalhygge nästan framme vid Harnäs.


På andra sidan vägen finns ett skogsparti som är väl gallrat och fint. Kan ha varit planerat en gång och bildar ett stycke monokultur som Zaremba skäller över och tycker är fult. Men skogbruket i Sverige kan nog inte inrätta sig utifrån vad en person tycker.Kommentarer
Postat av: Herta

Har läst några av dessa artiklar. Har nyligen hälsat på skog av den där fina sorten, skog med ålderns rätt. Hörde förresten en som sa förra helgen, att det var lite osäkert att avverka några träd i taget för när stormarna kommer så faller träd som inte står tätt. Bätre då att avverka ett kalhygga som så småningom planteras igen. Eller vad tror DU? Jag fundrar lite...

Postat av: Inga Magnusson

Herta: Det kan säkert ligga något i detta Du skriver att gles skog faller fortare än tät. Jag gillar när det är blandat i landskapet, inte allt ser lika ut. Vackert är en variation av gammal skog, ung skog och mindre kalhyggen. Om inte staten dikterar villkoren för detaljerat så blir det naturligt en blandning.

2012-05-08 @ 05:24:05
URL: http://inga.blogg.se/
Postat av: gertrud

Har precis börjat läsa diskussionen om skogen. Glad över att den kommit till stånd. Håller med Zaremba om att skogen misshandlas. Jag har själv en skog på ca 50 ha som generationer har plockhuggit. Nu vill de stora bolagen när de köper göra kalhyggen. Detsamma vill skogsstyrelsen som på kurser förordar gödsling,dikesrensning och "föryngringsytor=kalhuggning". Holmens skog/Sca har intill en vacker å efter strandkanten endast lämnat några buskar. Tänkte jag skulle ringa o anmäla då ett litet litet område i närheten blivit naturskyddsområde pga av flodpärlmusslor. Stora djupa fåror i skogen efter maskinerna som har kört på ofrusen mark. Har också upptäckt att stora bolag söker avverkningstillstånd innan de ens köpt en skog.

Bråttom bråttom.

Nej Tack Zaremba för artikelserien !

2012-05-11 @ 12:51:50
Postat av: Inga M

Det finns ingen entydig forsking om att det ena är bättre än det andra. Jag tror som jag tidigare skrivit att en blandning av olika avverkningsmetoder är bäst, det gynnar mångfalden. Vissa djur och vissa växte gillar kalhyggen, vissa vill ha ungskog och andra föredrar gammal skog. Då gynnar vi allt i naturen. Men självklart en begränsning av kalhyggesstorleken, ingen vill ha tillbaka de kala stora områden som vi hade på 60-talet. Men där finns en lagstiftning redan. Och över tid så blir inte skogen förstörd av den ena eller andra metoden. Det avverkas över tid inte mer skog än det som växer till, kan slå lite olika från år till år.Om skogsmaskiner har gjort stora skador i marken i samband med avverkning så ska Du anmäla det, för de har skyldighet att återställa efter sig.Jag vet inte vad Du menar med att söka avverkningstillstånd, det är anmälan om avverkning som görs normalt sett i alla fall. Då har myndigheten en chans att ingripa om något verkar fel.Om Du vill fortsätta att bestämma över Din skog så vore det väl enklast att behålla den istället för att sälja. Och Du kunde ju ha valt att sälja till någon som var villig att avverka på annat sätt. Jag förstår inte varför Du frivilligt avstår från att utnyttja det handlingsutrymme som står till Ditt förfogande. Du och Din skog behöver inte bli offer!

2012-05-12 @ 00:24:56
URL: http://inga.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback