Allemansrätten och strandskyddet ...

... kan vara lagvidriga enligt europarättsjuristen Lars Ola Hull!

Han menar att EU-lagstiftningen, som är övergripande vår egen, ger markägare ett långt gående skydd mot statligt ingripande i rätten att förfoga över markegendom. Vid samhälleliga  inskränkningar i rätten till den egna marken så ska enligt lagstiftningen ekonomisk ersättning utgå, så som är fallet vid expropriering för exempelvis byggnation, gruvdrift och vid tvingande naturreservatsbildning. Det kan innebära att både strandskyddet och allemansrätten strider mot EU-lag.

Hull menar också att detta aldrig prövats eftersom markägarnas främsta företrädare i Sverige, LRF, inte velat driva frågan till prövning. Han anser att tiden nu är mogen för markägarna att företrädas av någon annan än den egna organisationen i det här fallet.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/markagarna-har-inget-att-saga-till-om_6261916.svd

Bakgrunden till ifrågasättandena av statens intrång i markägarens rätt att förfoga över sin mark är bl.a. att svenska och utländska turistföretag kör ut naturturister med buss och släpper av dem att klara sig själva utan guidning och utan att kontakta markägaren. Detta sker vecka efter vecka på samma plats med stort slitage som följd och med stora behov av hjälp som av humanitära skäl görs av ortsbefolkningen, exempelvis rådgivning vid sjukdomsfall, skador, vilsegående, allt utan ersättning.

En annan bakgrund är förstås den skärpning i praktiken av strandskyddet som genomförts de senaste två åren, åtminstone i vissa län av makthavande tjänstemän. Det innebär att stora områden nu inte längre går att bebygga på platser i landet där det finns mycket vatten, i form av bäckar, åar, sjöar och egenanlagda (!) dammar.  Besluten som bromsar byggandet ser väldigt olika ut i olika län och lägger en död hand över vattenrika områden. Utan byggnation finns varken vägar eller infrastruktur som behövs för att göra områdena tillgängliga för den allmänhet som önskar uppleva dem.

Vore intressant att i alla fall få en prövning av detta enligt gällande lagstiftning. Vad är det som ska styra; svensk lag eller EU-lag? Och då menar jag inte vad man tycker utan hur lagarna ska tolkas rent juridiskt.

 Visst behöver vi ha någon form av strandskydd åtminstone för en del av mark som ligger nära vatten och visst ska vi har kvar allemansrätten i någon form, men lagen kan behöva ses över utifrån dagens behov och om man ska förändra så bör det först vara klart vad som gäller redan nu egentligen.

Kommentarer
Postat av: Samuel af Ugglas

Inga Magnusson, vi är några stycken som försöker att efter bästa förmåga förklara för medborgarna vad den så kallade "allemansrätten" är för ett begrepp.

För att råda bot på missuppfattningar i dessa sammanhang rekommenderas att man försöker läsa Gunnar Wiktorssons bok "Den grundlagsskyddade myten om allemansrätten"! Jag är uppvuxen på landet, varit lantbrukare in någon form under hela mitt liv och har haft in på bara kroppen socialisternas systematiska konfiskation av både nyttjande och äganderätten. För att ge en lättfattlig liknelse är begreppet "allemansrätt" kort och gott detsamma som att Lars Ohly med poliseskort bankar på min dörr och tilltvingar sig under samma polisers hot, mina bilnycklar för att därefter överlämna dem till

Janne Josefsson på STASI agenturen SVT att avända min bil gratis för att dela ut valsedlar för det kommunistiska partiet. Mvh/ S af U

2011-06-24 @ 17:48:00
Postat av: Bertil Johansson

kompromiss med strandskyddet varför inte?Bygg 50 meter från vattnet, det finns plats för allmänheten ändå. Det är bra för Sverige att det byggs vid vattnet och ringa in stugan bara. Sedan så kan allmänheten vara vid stranden som vanligt.Man ska få sätta ut en brygga, men det ska finnas en lag som säger att man inte kan mota bort folk som vill vara på bryggan eller vid marken, det är bara stugan och ca 5 meter runt om själva stugan som är tomten, resten är för allmänheten d.v.s allemansrätten.Så varför kan man inte kompromissa med strandskyddet, så att markägare kan få bygga vid vatten och samtidigt tycker jag att folk ska få vara där som vanligt, att plocka bär, tälta, bada och använda bryggan samt resten av marken mm.Det räcker att strandskyddet är på 50 meter. Annars blir det så stora tomter och dyra i inköp om man inte får bygga närmare än 100 m som det är i dagens lag. Det är bra för landet om man bygger mer vid landsbygden där det är mindre med folkmängd.Hur kul är det med bara skog och igenväxta ständer som man knappt kan gå i land. Det blir mer liv och rörelse i en sjö om det finns mer stugor.Strandskyddets lag är en gammal lag från 50-talet, det är verkligen dags att förnya den och göra den mer rättvis, för den inskränker på äganderätten.Kommunen kan köpa in mer mark av oss markägare eftersom vi inte får bygga vid vatten för att dispenser från strandskyddet är alldeles för restriktiva. Så kan väl kommunen göra naturreservat eller vad de vill med marken.Med detta förnuft så kan markägare använda marken och allmänheten kan få vara där. På så sätt blir det inte lika orättvist. Varför kan det inte vara så?

2011-07-08 @ 02:32:24
Postat av: Bertil Johansson

Kompromiss mellan markägeren och strandskyddetDet är fel att allemansrätten kör över äganderätten totalt för oss markägare. Det skulle vara mer rättvist om man kunde få bygga en stuga på högst 35 kvm och ett dass.Tycker att man kunde få bygga en sommarstuga 50 m från vattnet och sedan göra en liten tomt runt stugan ca 5 meter i omkrets runt om stugan bara. Det räcker för den som har marken.Då får markägaren sin stuga och allemansrätten får disponera resten av marken som är mycket mer än den som själva stugan står på. Visst ska man få ha en liten brygga, men det ska tillkomma en lag som säger att allemansrätten får fritt beträda bryggan och marken utanför stugan. Glöm privatskyltar!Där har markägaren ingenting att säga till om. Skulle det stå stolar och bord vid strandkanten eller på bryggan så får allmänheten och så nyttja dessa.Man ska också få röja lite vid stranden så folk kan gå i land och bada där. De flesta stränder kan man knappt gå i land på för, att det är mängder med vass och helt igenvuxet med sly.Sänk gränsen för strandskyddet till 50 m annars tar allemansrätten över och det är inte heller rättvist.Det skulle innebära om man ska bygga en stuga på en ö med dagens lag. Då skulle det vara 100 m åt varje håll av ön. Strandskyddet skulle göra att ön måste vara minst 225 m bred och 225 m lång. Och det är ett gränsfall, De där 25 metrarna är till för att själva stugan ska komma utanför strandskyddet.

2011-07-13 @ 02:07:21
Postat av: Bertil Johansson

Det är helt omöjligt att bygga ett litet fritidshus vid sjön

Jag har mark vid en ö som det finns två fritidshus på, men på min sida av den tomten jag äger, finns det inga stugor alls och där får man absolut inte bygga. Det tycker jag är orättvist och synd att man inte får sätta upp tex en sommarstuga på ungefär 30kvm. Det skulle jag vara mycket nöjd med!Den halva holme jag äger är den största ön som finns vid denna sjö. Tomten jag äger är på ca 13.000kvm alltså 1.3 ha i storlek.Det är en rätt stor tomt, men kommunen tyckte att ön var alldeles för liten p g a att den är ungefär 57m åt båda sidor, där det finns vatten runt om, eftersom det är en på en ö. Rakt ner så är ön på ca 120m från strandlinjen till tomtgränsen där är det möjligt enligt lagen om 100m. Problemet är att på sidorna är det 57 m på var sida bara. Det är där som strandskyddet kommer in och krånglar till allt. Kommunens motivation var för liten ö. Så där får jag ge upp!Jag har också mark på fastlandet vid samma sjö. Den andra tomten på fastlandet är ungefär13.000kvm = 1.3 ha den också. På djupet är skogstomten ungefär 110m från strandlinjen till tomtgränsen in mot skogen där gränsen är dragen.. På längden är tomten ungefär 120m bred. Det finns några andra marker som jag inte äger, så någon strand på båda sidor finns inte inom räckhåll. Då skulle man kunna bygga en liten stuga utanför strandskyddet. Det finns två fritidshus på hela den sidan av sjön Jag pratade med kommunen: Deras motivation var att det var för några hus på den sidan av sjön. För att överhuvudtaget få bygga där. Så även där får man ge upp!Den tredje tomten jag också äger ligger det ett fritidshus mellan mina tomter d.v.s mellan den andra tomten och den tredje tomten. Den tredje tomten är inte så stor, den är ungefär 80m djup och ca 80m bred och ligger granne med fritidshuset som är byggd någon gång på 60-talet. Kommunens motivation var att det var för liten tomt och för få hus på denna sida om sjön. Så även där får jag ge upp. Jag börjar bli van att få ge upp allt vad mina tomter heter!Alla tre tomter är lantbrukstomter som tillhört en gård i Västersälja ca 5 km från Östervåla, dessa tomter blev avstyckade när gården såldes.av någon anledning så blev dessa tomter över. Som jag fick ärva av min fader som dog 1983. Det kan sägas att alla tomterna är lantbruksfastigheter och aldrig varit bebyggda någon gång.Jag har betalat dubbelt så mycket skatt för dessa tomter från 1983-2005. Det stod på fastighetsbeteckingen tomtmark. Jag trodde det var så mycket det kostade att äga skog. Ingen erfarenhet alltså. Jag har betalat för fritidshus som inte har funnits. Jag blev undrande nu på senare tid varför att det heter tomtmark när jag inte har några hus på någon av dessa marker. Så jag skrev ett brev till kommunen och undrade varför jag skulle betala så mycket i skatt för tomterna? När jag ändå inte får bygga där? Jag vågar inte tänka på hur många stugor jag har betalat för som inte finns.Efter ett antal månader fick jag ett brev från kommunen att jag inte skulle behöva betala så mycket i skatt.som jag har gjort under alla dessa år i onödan. Sedan ändrade kommunen dessa tomter till lantbruksenheter eller skogstomter och sedan dess har jag betalat hälften i skatt för tomterna-Det ända positiva med mina skogstomter är att jag får betala mindre i skatt för dem på senare tid.Jag har pratat med nästan alla på kommun där min mark finns. De säger nej fast jag äger marken så vad ska jag göra med den? Jag får inte ens avverka skog på min egen mark. Då är det strandskyddet som spökar igen. Jag har också pratat med skogsvårdssyrelsen. De säger också nej. Slutligen har jag pratat med kommunekologen.Han som har hand om alla strandskyddsdispenser för denna kommun. Han sa: Det det är ingen idé att du söker du har för små chanser att få bygga här.Jag undrar nu om det finns någon annan att prata med om detta?. Eller är det kört för alltid med min mark?Jag är mycket tacksam för all hjälp jag kan få hoppas verkligen på svar?2011-07-17 @ 03:32:05
Postat av: Bertil Johansson

Länsstyrelsen stoppar landsbygden

Skyddet omfattar ett avstånd på 100 meter från strandkanten på i stort sett alla svenska sjöar och vattendrag. Inom detta område får man inte gräva, avverka, anlägga bryggor eller bygga fritidshus. Det är huvudsakligen Sveriges länsstyrelser som avgör huruvida dispens ska ges.

Speciellt vid nybyggnation (alltså tomter där det inte finns något befintligt hus från början). Där är det helt omöjligt att få strandskyddsdispens från 1975-2013. Det är i Länsstyrelsens händer beslutet ligger. Det är också i den faktorn konflikten ligger mellan markägaren och Länsstyrelsen. Länsstyrelsen bör inte få någon överprövningsrätt av strandskyddsdispenser överhuvudtaget

Svar: Det har blivit fel med den här lagstiftningen. Avsikten var ju att skydda mer av stränder runt tätorter och göra det lättare att bygga i glesbygd. Men resultatet har i praktiken blivit precis tvärtom. Och vid byggnation i glesbygd så krävs planlagt LIC-område som kommunen redan i förväg utsett. Det var nog inte så man tänkt sig, ett slags sommarstugeområden! Människor ville ju få möjlighet att bygga glest, att få befolka glesbygden.
Inga Magnusson

2013-05-11 @ 02:43:08
Postat av: Bertil Johansson

Just precis du har helt rätt att det har ju blivit tvärtemot faktiskt och det är ju inget vidare. Nu är man på ruta noll och kommer ingen annanstans med denna nya lagen som skulle vara så bra som det lät. Alltså för bra för att vara sant tyvärr.

Nästa val ska jag och ett fler tal markägare rösta på ett helt annat parti. Det blir ett Sverigedemokratiskt parti istället för Alliansen har lovat för mycket och glömt det där med att hålla vad dem har sagt!

2013-05-13 @ 22:35:19
Postat av: Bertil

Länsstyrelsen bestämmer allt slutänden av ett lis-område
Du verkar insatt i detta med strandskydd. Bra skrivet av dig! Jag och 15 st markägare har varit till kommunen och fått ja att peka ut ett LIS-område. Det är ju en jättebra lag att få chansen att utveckla landsbygden. Men när jag sedan tog kontakt med kommunen 8 månader senare. Så hade dem bytt ut all personal, och de nya sa att man som markägare inte kan peka ut ett Lis-område och att dem skulle återkomma och det har dem så klart inte gjort. Sedan går det inte att en kommun jobba ihop med en Länsstyrelse. Om kommun har pekat ut ett LIS-område då ändrar Länsstyrelsen på detta och säger nej. Så blir det inget med det. Först ja från kommunen och sedan nej från Länsstyrelsen. Man som markägare blir då en förlorare.

Svar: Ja, den här lagen om LIS kan bli lätt absurd. Egentligen är tanken tror jag att kommunen ska peka ut möjliga områden oberoende av markägarönskemål och så få dem godkända av Länsstyrelsen ( som inte så sällan underkänner av olika skäl!). Men det kan ju bli helt knasigt eftersom de marker man gör LIS av kanske ingen markägare vill bygga nåt på. Ibland undrar jag om det var det som var tanken; en pappersreform som i slutänden inte skulle bli nåt av eftersom det är starka krafter på tjänstemannasidan i alla instanser från Länsstyrelsen och uppåt som inte vill att någon ska bygga i närheten av sjöar o vattendrag. Den lag som jag tänker mig att politikerna gjorde i all välmening för att man verkligen skulle kunna utveckla landsbygden har slagit helt snett. Det byggs mindre än någonsin i glesbygd nära vatten, bl.a. för att de som vill bygga där inte vill bo i en stugby eller gruppboende och det byggs mer än någonsin tätortsnära där man skulle bromsa. Suck!
Inga Magnusson

2013-12-22 @ 18:55:35
Postat av: Bertil

Förslag till förenklat strandskydd

kunna bygga fast stränderna är tillgängliga för alla Om det byggs 50 meter längre upp från stranden

och man får göra en tomtmarkering i en fyrkant på ca 500 kvm som markägaren får ta i anspråk och bara bygga inom den rutan. Inom denna tomtruta skulle det få plats med ett fritidshus på ca 35 kvm samt ett litet förråd att ha saker i och ett utedass och även en grill.

Sedan är det lätt för Länsstyrelsen och kommuner att se om något har byggts utanför tomtrutan och då kan man bli skyldig att återställa detta. På så

sätt kan fler få chansen att bygga vid stränderna och även de som vill gå vid stränderna kan få göra det. Det skulle skapas mer arbete och en ökning av befolkningen på landsbygden och fler skulle kunna handla och utnyttja affärerna på landsbygden mer.

Djur och växtlivet skulle också kunna få vara ifred vid stranden. Just för att all byggnation måste vara i tomtrutan. Då skulle allemansrätten och strandskyddet kunna samarbeta.

Det skulle sättas upp skyltar vid stranden välkommen att bada och vistas här. Så att folk inte avskräcks från att komma till stranden även om det står ett hus 50 m upp.

Svar: Ja, varför inte!
Inga Magnusson

2014-04-21 @ 23:56:08

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback